Lån via Shopify Capital

Observera: Lån via Shopify Capital är för närvarande begränsade till Shopify-butiker som finns i utvalda amerikanska stater.

Shopify Capital förskottsbetalning för handlare är tillgängligt i Kanada och i alla övriga amerikanska delstater.

Ett lån via Shopify Capital är en klumpsumma (lånebeloppet) som du tar emot från Shopify Capital i utbyte mot en fast lånekostnad. Den totala skulden utgörs av lånebeloppet och den fasta lånekostnaden. Lånebeloppet överförs till ditt företagsbankkonto, och sedan återbetalas en procentandel av dina dagliga intäkter till Shopify Capital tills den totala skulden har återbetalats i slutet av 12-månadersperioden.

12-månadersperioden för lånet delas in i sex 60-dagarscykler för återbetalning. Dessa kallas för etappmål. Varje etappmål har ett minsta återbetalningsbelopp som måste återbetalas i slutet av sin 60-dagarscykel. Om du inte betalar det minsta återbetalningsbeloppet för ett etappmål kommer skillnaden mellan det belopp du har betalat och det minsta återbetalningsbeloppet för etappmålet att dras från ditt konto.

Till exempel kan Shopify Capital låna ut 5 000 USD med en fast lånekostnad på 650 USD och en återbetalningsränta på 10 %. Det skulle innebära att lånebeloppet på 5 000 USD överförs till ditt företagskonto, och att Shopify Capital sedan mottar 10 % av dina dagliga försäljningsintäkter tills den totala skulden på 5 650 USD har betalats tillbaka i slutet av 12-månadersperioden. Varje etappmål som sträcker sig över 60 dagar hade haft ett minsta återbetalningsbelopp på 941 USD (1/6 av den totala skulden). Om du hade nått det första etappmålet och endast betalat tillbaka 800 USD genom dina dagliga återbetalningar, hade återstående 141 USD dragits från ditt konto.

Shopify Capital erbjuder lånebelopp på mellan 200 och 2 000 000 USD. Den totala skulden och dagligt återbetalningsbelopp avgörs av din riskprofil.

Ansök om ett lån

Du kan se dina finansieringsalternativ och ansöka om ett lån direkt från sidan Kapital på ditt Shopify-administratörskonto.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kapital från ditt Shopify-administratörskonto.

 2. Hitta behörighetsmeddelandet från Shopify Capital klicka sedan på Visa finansieringserbjudanden.

 3. Du kan se tre finansieringsalternativ på Kapitalsidan. Jämför villkoren för finansieringsalternativen och klicka på Ansök under det alternativ du väljer.

  Villkoren för varje alternativ kommer att inkludera det mottagna beloppet, den totala skulden och den dagliga återbetalningsräntan som kommer att dras av från dina dagliga intäkter och återbetalas till Shopify Capital.

 4. Granska noggrant Regler och villkor i dialogrutan Granska och godkänn villkor och klicka sedan på Shopify Capital-avtal för att öppna det i en annan webbläsare.

 5. Granska noggrant villkoren i Shopify Capital-avtalet. Om du godkänner villkoren så går du sedan tillbaka till dialogrutan Granska och godkänn villkoren och klickar på Godkänn villkoren.

Shopify Capital kommer att granska din ansökan och du kommer att få ett besked inom 2-5 affärsdagar. Om du blir godkänd kommer ditt lån att föras över till ditt företagskonto.

Obs! Om du byter betalningsleverantör till Shopify Payments när du begär finansiering kan det ta längre än fem arbetsdagar att få din förfrågan godkänd.

Två dagar efter att du har mottagit lånet kommer Shopify Capital att börja debitera den dagliga återbetalningen från ditt företagskonto baserat på dina dagliga försäljningsintäkter.

Håll koll på dina låneåterbetalningar

Du kan hålla koll på hur mycket som återstår att betala på Kapitalsidan i ditt Shopify-administratörskonto under Shopify Capital efter att du har mottagit lånet.

Du kan se följande återbetalningsinformation från Kapitalsidan:

 • Hur mycket som återstår att betala av den totala skulden.
 • Hur stor del av lånet som har återbetalats.
 • Överföringshistorik för återbetalningar.

I överföringshistoriken i rapporten visar kolumnen Totalförsäljning varje dags försäljningsintäkter, och kolumnen Belopp visar hur stor del av den intäkten som betalas tillbaka till Shopify Capital.

Betala tillbaka återstående saldo

Du kan återbetala ett belopp över 20 USD av ditt lån eller hela det återstående saldot i en klumpsumma. Betalningen debiteras från det företagskonto som är kopplat till ditt konto hos Shopify.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kapital från ditt Shopify-administratörskonto.

 2. Klicka på Gör en betalning.

 3. Välj det belopp du vill betala:

- To pay a lump sum, enter the amount in the **Custom amount** field.
- To pay the full amount, click **Full remaining balance**.
 1. Klicka på Nästa steg och granska beloppet som ska återbetalas.

 2. Klicka på Gör en betalning.

Du kommer att få ett bekräftelsemejl när din återbetalning är klar.

Vad ingår i återbetalningen?

För att beräkna det belopp som ska återbetalas till Shopify Capital varje dag tillämpas den dagliga återbetalningsräntan för butikens dagliga försäljningsintäkter.

I syfte att beräkna ett återbetalningsbelopp inkluderar butikens dagliga försäljningsintäkter varje order som har markerats som betald den dagen, oavsett vem som har lagt ordern, hur betalningen behandlades eller om ordern senare betalades tillbaka eller annullerades.

Testorder

Vid beräkning av ett återbetalningsbelopp är de enda ordrarna som inte inkluderas i butikens dagliga försäljningsintäkter testordrar som lades när Shopify Payments var i testläget. Om testläget inte var aktiverat när en order gick igenom kommer den att inkluderas i butikens försäljningsintäkter när dagens återbetalningsbelopp beräknas.

Faq

Är jag berättigad till ett lån via Shopify Capital?

Endast butiker i följande amerikanska stater är berättigade till lån via Shopify Capital:

 • Arizona
 • Idaho
 • Illinois
 • Indiana
 • Iowa
 • Kansas
 • Louisiana
 • Maine
 • North Carolina
 • South Carolina
 • Utah
 • Washington
 • Wisconsin
 • Wyoming

Vad händer om jag inte betalar tillbaka etappmålets minsta återbetalningsbelopp efter 60 dagar?

Om du inte betalar det minsta återbetalningsbeloppet för etappmålet i slutet av 60-dagarsperioden kommer skillnaden mellan det belopp du har betalat och det minsta återbetalningsbeloppet för etappmålet att dras från ditt konto.

Kan jag återbetala mitt lån innan 12-månadersperioden är över?

Återbetalningsbeloppet är baserat på en procentandel av din dagliga försäljning. Du kan betala tillbaka ditt lån innan 12-månadersperioden är över om du har ett starkt försäljningsår. Du får ingen påföljd om du betalar tillbaka ditt lån innan 12-månadersperioden löper ut.

Hur beräknas den fasta lånekostnaden för lånet?

Lånekostnaden för lånet är en fast procentandel av lånebeloppet som du tar emot. Lånekostnaden för ett lån beräknas från erbjudande till erbjudande.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis