Shopify Capital merchant-kontantförskott

Förskottsbetalning för handlare är en klumpsumma som du kan ansöka om att få för en fast avgift. Du betalar en procentandel av din dagliga försäljning till Shopify Capital tills totalt belopp är betalt.

Shopify Capital kan till exempel ge dig en förskottsbetalning på 5 000 USD för att få betalt 5 650 USD från din butiks framtida försäljning, med en remitteringsgrad på 10 %. Det mottagna beloppet på 5 000 USD överförs till ditt företagsbankkonto och Shopify Capital mottar 10 % av din butiks dagliga bruttoförsäljning tills hela summan på 5 650 USD som ska remitteras har remitteras. När du har remitterat över 25 % av din remitteringssumma kan du välja att remittera det återstående saldot i en enda klumpsumma.

Det finns ingen tidsgräns för att vidarebefordra totalsumman till Shopify Capital. Det dagliga överföringsbeloppet bestäms av din butiks dagliga försäljning, eftersom remitteringsgraden är en procentandel av din butiks dagliga försäljning. Remitteringsbeloppet debiteras automatiskt från ditt företagskonto.

Shopify Capital erbjuder finansieringsbelopp mellan 200 USD till 2 000 000 USD eller 200 CAD till 2 000 000 CAD. Totalsumman att återbetala och återbetalningsandelen beror på din riskprofil.

Ansök om ett merchant-kontantförskott

Du kan se dina finansieringsalternativ och ansöka om en förskottsbetalning för handlare direkt från sidan Kapital i din Shopify-administratör.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kapital från ditt Shopify-administratörskonto.

 2. Hitta behörighetsmeddelandet från Shopify Capital klicka sedan på Visa finansieringserbjudanden.

 3. På sidan Capital finns det olika finansieringsalternativ. Jämför finansieringsvillkorsalternativen och klicka på Ansök under det alternativ du vill ha.

  Villkoren för varje alternativ kommer att inkludera det mottagna beloppet, totalsumman att återbetala som Shopify Capital kommer att köpa, och återbetalningsandelen som kommer att dras från dina dagliga intäkter och återbetalas till Shopify Capital.

 4. Granska noggrant Regler och villkor i dialogrutan Granska och godkänn villkor och klicka sedan på Shopify Capital-avtal för att öppna det i en annan webbläsare.

 5. Läs noggrant igenom villkoren i Shopify Capital-avtalet och det förauktoriserade debet-avtalet om du befinner dig i Kanada. Om du godkänner villkoren går du tillbaka till dialogrutan Granska och godkänn villkoren och klickar på Godkänn villkoren.

Obs! När du har accepterat ett belopp, befinner dig i Kanada och vill ändra ditt bankkonto för utbetalningar med Shopify Payments och dina remitteringar måste du kontakta supporten för att slutföra ett nytt förauktoriserat debetavtal.

Shopify Capital kommer att granska din ansökan och du kommer att få ett besked inom 2-5 affärsdagar. Om du blir godkänd kommer ditt merchant-kontantförskott att föras över till ditt företags bankkonto.

Obs! Om du byter betalningsleverantör till Shopify Payments när du begär finansiering kan det ta längre än fem arbetsdagar att få din förfrågan godkänd.

Två dagar efter att du har mottagit merchant-kontantförskottet kommer Shopify Capital att börja debitera den dagliga återbetalningen från ditt företagskonto baserat på dina dagliga försäljningsintäkter.

Håll koll på återbetalningen av dina merchant-kontantförskott

När du har tagit emot din förskottsbetalning för handlare, kan du spåra det återstående saldot för det totala belopp som du ska betala tillbaka eller remittera i din Shopify-administratör genom att gå till Inställningar > Capital.

Från sidan Capital kan du se:

 • det återstående saldot.
 • det belopp du har betalat, vilken procentandel av totalsumman som betalats och överföringshistoriken.

Du kan se varje dags försäljningsintäkter i kolumnen Totalförsäljning i avsnittet överföringshistorik. Du kan se hur mycket som betalats till Shopify Capital i kolumnen Belopp.

Överför resterande saldo

Du har möjlighet att betala tillbaka det återstående saldot i en klumpsumma när du har betalat tillbaka mer än 25 % av totalsumman att återbetala. Betalningen debiteras från det företagsbankkonto som är kopplat till ditt Shopify-konto.

Observera! Alternativet att återbetala återstående saldo är endast tillgängligt efter att du har återbetalat minst 25 % av totalsumman som ska återbetalas.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kapital från ditt Shopify-administratörskonto.

 2. Klicka på Återbetala saldo.

 3. Granska saldot som ska återbetalas när du blir ombedd att göra detta. Om du vill betala tillbaka hela det återstående saldot markerar du bekräftelserutan och klickar på Återbetala saldo.

  Det kan ta upp till tre arbetsdagar att bearbeta återbetalningen av klumpsumman. Alla vanliga återbetalningar pausas under bearbetningsperioden.

Du kommer att få ett bekräftelsemeddelande via e-post när återbetalningen av din klumpsumma har slutförts.

Vad ingår i återbetalningen?

För att beräkna det belopp som ska återbetalas till Shopify Capital varje dag tillämpas den dagliga återbetalningsandelen för din butiks dagliga försäljningsintäkter.

I syfte att beräkna ett återbetalningsbelopp inkluderar butikens dagliga försäljningsintäkter varje order som har markerats som betald den dagen, oavsett vem som har lagt ordern, hur betalningen behandlades eller om ordern senare betalades tillbaka eller annullerades.

Testorder

De enda order som inte inkluderas i butikens dagliga försäljningsintäkter vid beräkning av ett återbetalningsbelopp, är de testordrar som lades när Shopify Payments var i testläge. Om testläget inte var aktiverat när en order gick igenom kommer den att inkluderas i butikens försäljningsintäkter när dagens återbetalningsbelopp beräknas.

Faq

 • Vad är ett merchant-kontantförskott?
 • Hur fungerar ett merchant-kontantförskott?
 • Hur fungerar återbetalningen?
 • Hur beräknas återbetalningsbeloppet?
 • Vad är räntesatsen?
 • Finns det en tidsgräns för att överföra den avtalade summan från framtida försäljningsintäkter till Shopify Capital?

Vad är ett merchant-kontantförskott?

Ett merchant-kontantförskott ger dig en klumpsumma för en avtalad mängd av dina framtida försäljningsintäkter. Du kan till exempel ta emot en klumpsumma på 100 000 SEK i utbyte mot att sälja framtida försäljningsintäkter till ett värde av 113 000 SEK till Shopify Capital.

Hur fungerar ett merchant-kontantförskott?

Om du är berättigad till finansiering så kommer Shopify Capital att erbjuda dig ett utbud av merchant-kontantförskott till olika värden, med olika totalsummor att återbetala och med olika återbetalningsandelar. Du ansöker om det förskottsbelopp som passar dig, och Shopify Capital för över kapitalet till ditt bankkonto om du blir godkänd.

Efter en försäljning betalar du automatiskt tillbaka en fast procentandel (återbetalningsandel) av dina dagliga intäkter till Shopify Capital tills du har återbetalat den avtalade andelen av dina framtida försäljningsintäkter (totalsumman att återbetala).

Hur fungerar återbetalningen?

För varje dag som du genererar försäljning kommer en fast procentsats (återbetalningsandelen) att tillämpas för bruttointäkterna i SEK för att beräkna ditt återbetalningsbelopp. De dagar du säljer mer kommer ditt återbetalningsbelopp att vara större, och de dagar du säljer mindre kommer återbetalningsbeloppet att vara mindre. Du fortsätter att betala tillbaka tills Shopify Capital har mottagit hela det avtalade beloppet av dina framtida försäljningsintäkter (totalsumman att återbetala). Varje återbetalning dras automatiskt från ditt bankkonto och hamnar hos Shopify.

Du har möjlighet att betala tillbaka återstående saldo i en klumpsumma när du har betalat tillbaka mer än 25 % av totalsumman att återbetala.

Denna tabell visar ett exempel på fem dagar av överföringar för en merchant som har sålt 150 000 SEK av sina framtida försäljningsintäkter till Shopify Capital, med en återbetalningsandel på 10 %:

Exempel på remitteringar
Dag Daglig intäkt Shopify Capitals andel Saldo
1 1 000 USD 10 USD 149 900 SEK
2 1 500 SEK 150 SEK 149 750 SEK
3 1 250 SEK 125 SEK 149 625 SEK
4 1 750 SEK 175 SEK 149 450 SEK
5 1 050 SEK 105 SEK 149 345 SEK

Hur beräknas återbetalningsbeloppet?

Varje dag som du genererar försäljning kommer en fast procentsats att tillämpas för den dagens bruttointäkter för att beräkna dagens återbetalning. Procentandelen kallas för återbetalningsandel, vilken du samtycker till när du väljer ditt finansieringserbjudande.

I syfte att beräkna ett återbetalningsbelopp inkluderar din dagliga bruttoförsäljning varje order som har markerats som betald den dagen, oavsett vem som har lagt ordern, hur betalningen behandlades eller om ordern senare betalades tillbaka eller annullerades. De enda order som inte inkluderas är testordrar som läggs när Shopify Payments är i testläge.

Vad är räntesatsen?

Det tillämpas ingen ränta eftersom ett kontantförskott inte är ett lån. Du säljer en avtalad andel av dina framtida försäljningsintäkter till Shopify Capital, och sedan kommer en fast procentandel av varje dags försäljningsintäkter (återbetalningsandel) att återbetalas till Shopify Capital tills vi har mottagit hela beloppet (totalsumman att återbetala).

Finns det en tidsgräns för att överföra den avtalade summan från framtida försäljningsintäkter till Shopify Capital?

Nej. Det finns ingen tidsgräns för att överföra den avtalade andelen av framtida försäljningsintäkter (totalsumman att återbetala) till Shopify Capital. Du fortsätter att skicka penningförsändelser så länge som du erhåller intäkter tills Shopify Capital har mottagit totalsumman som ska överföras, och varje återbetalningsbelopp baseras på hur mycket du säljer varje enskild dag.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis