Att välja personalbehörighet för olika medarbetare

De typer av behörigheter som du beviljar varierar beroende på behoven hos dina medarbetare. Här är några exempel på typiska positioner inom ett företag, samt de behörigheter som kan ha beviljats medarbetare som innehar den positionen. Du kan använda dessa exempel för att hjälpa dig att välja tillstånd för dina anställda.

Grundläggande personaltillstånd

Denna kontotyp kommer sannolikt att variera efter företagets behov. Det är viktigt att du bestämmer vad du vill att dina anställda ska göra. Till exempel: utför personen underhåll eller ansvarar de för butiken?

Du bör ge dina anställda egna konton om de använder Shopify-admin ofta. Om dina anställda behöver kontakta Shopify-supporten för hjälp och de har sina egna konton så anger kontot vilka tillstånd de har i din butik och låter dem sedan få hjälp baserat på de tillstånd du har tillhandahållit. Dina anställda behöver sina egna konton för Shopify-supporten för att kunna logga in till din butik när de tillhandahåller hjälp.

Till exempel kan en anställd som främst uppdaterar din webbutik beviljas följande tillstånd:

 • Produkter
 • Inställningar
 • Teman
 • Blogginlägg och sidor
 • Navigering

Om du ställer in tillstånd för ett personalkonto för en anställd som arbetar med försäljning kan du i stället bevilja tillstånd såsom:

 • Ordrar
 • Orderutkast
 • Presentkort
 • Kunder
 • Blogginlägg och sidor

Personaltillstånd i Shopify-appen

Dina medarbetare kan logga in på Shopifys mobilapp med sina egna Shopify-inloggningsuppgifter. Om en anställd har begränsade tillstånd kan de bara se de områden i Shopify-appen som de har tillstånd för. Om de till exempel inte har behörighet att se Shopify-administratörens startsida visas inte heller startknappen i Shopify-appen.

Anställda behöver mer än bara tillstånd att se ordersidan på Shopify-administratörskontot om de ska kunna se skärmen Order. De tillstånd som anställda behöver för att se Orderskärmen är:

 • Ordrar
 • Produkter

Anställda som inte har ovanstående tillstånd i Shopify-admin kan inte se skärmen Order när de loggar in på Shopify-appen.

Hantera försäljningskanaler i Shopify-appen

En anställd behöver mer än de relevanta webbutikstillstånden om han/hon behöver göra ändringar i delar av webbutiken i Shopify-appen. Om den anställde ska kunna göra ändringar inom en försäljningskanal krävs åtkomst till Hem, Rapporter och Appar utöver tillstånden för den specifika uppgiften. T.ex. behöver den anställde följande tillstånd för att kunna skapa och redigera blogginlägg:

 • Start (Hem)
 • Rapporter
 • Appar
 • Blogginlägg och sidor

Anställda som inte har ovanstående tillstånd i Shopify admin kan inte se skärmen Blogg när de loggar in på Shopify-appen.

Tillstånd för utvecklare

Det här är ett exempel på vilka typer av tillstånd du kan bevilja om du har anlitat någon som designar eller konfigurerar din butik, som t.ex. en utvecklare eller en medarbetare:

 • Ordrar
 • Produkter
 • Teman
 • Blogginlägg och sidor
 • Navigering
 • Domäner

I allmänhet bör den här kontotypen inte ha åtkomst till kontoinformation eller något som gäller butikens finanser (t.ex. Hem, Inställningar eller Rapporter). Utvecklaren eller designern behöver åtkomst till sidor där det förekommer kodning (t.ex. Navigering, Teman och Blogginlägg och sidor). En utvecklare som ska testa en betalningsleverantör behöver även åtkomst till Order.

Utvecklaren kan behöva en app vid något tillfälle. En bra lösning kan vara att de kontaktar dig för att be om de tillstånden så att du inte blir fakturerad för appen utan att du vet om det. Av samma skäl kan det vara bättre för utvecklaren att be om tillstånd att få åtkomst till Presentkort.

Tillstånd för revisorer

Överväg att ge fullständig behörighet till revisorer så att din medarbetare kan komma åt den information som de behöver (inklusive ordrar, rapporteroch åtkomst till Shopify Payments).

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis