Vad du behöver göra efter att ditt projekt är slutfört

När du har överför en butik till en kund kan de vilja ha mer hjälp med sin butik. De kan till exempel vilja att du skapar ytterligare funktioner, ändrar befintliga funktioner eller utför tekniska uppgifter. Du kan förhandla om dina egna kostnader för dessa tjänster och fortsätta att komma åt deras butik via ett samarbetspartner-konto.

Du kan övervaka information om dina överförda butiker på sidan Hänvisningar i din partner-kontrollpanel.

Om du inte längre arbetar i din kunds butik kan du ta bort den från butiks-avsnittet i din partner-kontrollpanel genom att arkivera den. Du kan avarkivera butiken när som helst.

Om du är intresserad av att bygga fler butiker på Shopify finns det ett antal resurser tillgängliga för att hjälpa dig.