Arkiverade utvecklingsbutiker

Du kan arkivera en utvecklingsbutik så att den tas bort från butikssidan i din partnerpanel när du inte längre vill arbeta med den. När du arkiverar en butik kan du avarkivera den senare om du vill fortsätta arbeta med den.

Arkivera en utvecklingsbutik

När du arkiverar en utvecklingsbutik visas den inte längre i listan över butiker på sidan butiker i din partnerpanel.

Steg:

  1. Klicka på butikeri din partnerpanel.
  2. Klicka på namnet på den utvecklingsbutik som du vill arkivera.
  3. Klicka på arkivera utvecklingsbutik.

Ta bort en utvecklingsbutik från arkivet

Om du behöver återställa en utvecklingsbutik som du har arkiverat kan du ta bort den från arkivet. När du har avarkiverat en utvecklingsbutik visas den igen i listan över butiker på sidan butiker i din partnerpanel.

Steg:

  1. Klicka på butikeri din partnerpanel.
  2. Klicka på X bredvid filtret arkiverad.
  3. Klicka på namnet på den utvecklingsbutik som du vill avarkivera.
  4. Klicka på avarkivera utvecklingsbutik.