Att skapa utvecklingsbutiker

Som Shopify partner kan du skapa ett obegränsat antal utvecklingsbutiker. En utvecklingsbutik är ett gratis Shopify-konto som kommer med några begränsningar. Du kan använda en utvecklingsbutik för att prova teman eller appar som du skapar, eller för att skapa ett konto för en klient med Shopify. Att skapa en utvecklingsbutik och lämna iväg den till en kund ger dig en månatlig återkommande intäktsandel.

Funktioner och begränsningar i utvecklingsbutiker

Utvecklingsbutiker innehåller de flesta funktioner som finns tillgängliga i Advanced Shopify-planen.

Du kan göra följande när du bygger och testar en utvecklingsbutik:

 • Bearbeta ett obegränsat antal testordrar med hjälp av en falsk gateway eller REST Admin API
 • Bearbeta upp till 50 ordrar via en aktiv betalningsgateway (t. ex. genom att genomföra ett köp via webbutiken) i testsyfte i fall där den falska gatewayen är otillräcklig
 • Skapa ett obegränsat antal unika produkter
 • Skapa upp till 10 privata appar
 • Tilldela en anpassad domän

Det finns dock vissa saker som du inte kan göra med en utvecklingsbutik tills dess att du byter till en betalplan, t. ex.:

Förhandsgranskningar av utvecklaren

Du har möjlighet att aktivera förhandsgranskning av utvecklarenär du skapar en utvecklingsbutik. En förhandsgranskning av utvecklare ger dig tidig åtkomst till nya funktioner i Shopify så att du kan bygga och prova dina appar mot kommande funktioner innan de släpps till handlare.

En utvecklingsbutik med en förhandsgranskning av utvecklare aktiverad innehåller alla funktioner som finns tillgängliga i den avancerade Shopify-planen, men butiken kan inte överföras till en annan ägare eller överföras till en betalplan.

Skapa en utvecklingsbutik

Innan du kan skapa en utvecklingsbutik måste du ha ett Shopify-partnerkonto.

Steg:

 1. Logga in på din partner-kontrollpanel.
 2. Klicka på butiker.
 3. Klicka på lägg till butik.
 4. I avsnittet butikstyp väljer du utvecklingsbutik.
 5. Ange ett namn för din butik och ett lösenord som du kan använda för att logga in i avsnittet inloggningsinformation. Som standard används e-postadressen som är kopplad till din partnerpanel som användarnamn, men du kan ändra det om du vill.
 6. Valfritt: Aktivera förhandsgranskning av utvecklare genom att markera skapa en butik som inte kan överföras och som använder en förhandsgranskning av utvecklare. Välj en förhandsversion för utvecklare från rullgardinslistan.
 7. Valfritt: I avsnittet butikssyfte väljer du en orsak till varför du skapar denna utvecklingsbutik.
 8. Klicka på Spara.

När du är klar med att arbeta i en utvecklingsbutik kan du överlämna den till en kund eller arkivera den.