Arbetar med dina kunders aktiva butiker

Det finns några olika sätt som du kan arbeta med en butiks teman utan att dina ändringar omedelbart påverkar den aktiva webbplatsen.

Obs! Teman som köps från Shopify Theme Store är endast licensierade till det butikskonto som de köps till. Duplicerade kopior av ett köpt tema får inte återanvändas på eller spridas vidare till andra konton.

Alternativ 1: Duplicera temat

Om du duplicerar ett tema från sidan teman i handlarens Shopify-admin, kan du anpassa den duplicerade versionen av temat direkt i Shopify utan att dina ändringar visas i webbutiken. När du är redo att lansera det uppdaterade temat kan du publicera det.

Alternativ 2: Ladda ner temat

Om du laddar ner temat från sidan teman i Shopify admin kan du göra ändringar i temafilerna med hjälp av en textredigerare eller ett webbutvecklingsverktyg. När du är redo att lansera det uppdaterade temat kan du ladda upp detoch sedan ställa in det som aktuellt tema.

Alternativ 3: Använd Shopify-temakit

Du kan använda Shopifys temakit för att ändra ditt tema med valfri lokal textredigerare. Den överför sedan dina redigeringar till din utvecklingsbutik med hjälp av vårt API.

Shopify stöder flera teman, så du kan göra en kopia av ditt tema på temasidan i din Shopify-admin och redigera det opublicerade temat.

Relaterade länkar