Få 3D-modeller för produkter

Du kan anlita Shopify-experter för att skapa 3D-modeller av produkter för dig genom Shopify Experts Marketplace.

Det kan hända att du måste tillhandahålla produktbilder och produktdimensioner som en del av din jobbförfrågan. Följ nedanstående specifikationer när du tar foton och gör mätningar.

Produktbilder

3D-modeller skapas med hjälp av bilder. För att få en 3D-modell måste du ta bilder av dina produkter från flera vinklar:

Produktfotovinklar

När du tar bilder av din produkt, följ dessa riktlinjer:

 • Se till att din produkt är placerad exakt som du vill att den ska modelleras i 3D.
 • Om din produkt har flera varianter kan du ta bilder som visar de olika alternativen (till exempel färg och mått) som du vill ha som modeller.
 • Se till att din produkt är väl upplyst.
 • Se till att hela din produkt är i fokus.
 • Använd om möjligt inte en mobiltelefonkamera. För stora produkter såsom möbler, använd en kamera med ett 50 mm-objektiv. För små till medelstora produkter, använd ett 70 mm- eller 100 mm-objektiv.
 • Ta extra bilder av några unika detaljsidor eller strukturer.
 • Ge fotofiler tydliga titlar som blue vase - top eller blue vase - left och lagra dem i en tydligt märkt mapp.

Produktmått

För att få en exakt 3D-modell kan du behöva detaljmått för din produkt. Följ dessa riktlinjer när du tillhandahåller mått:

 • Beskriv varje mått för din produkt med tydliga, enkla ord.
 • Ange måtten i mm.
 • Inkludera ett diagram för att visa vilka mått måtten motsvarar.
 • Om du har tekniska ritningar eller CAD-filer kopplade till din produkt, inkludera dem också.

Kontrollera modellens kvalitet

När du har fått en 3D-modell från en 3D-expert kan du använda följande lista för att granska modellen för kvalitet och användbarhet.

Använd glTF Viewer och dra och släpp GLB-filen på sidan för att granska modellen.

Tekniska krav

Visuell noggrannhet

3D-modellen ska vara en bra representation av din produkt. Tänk på följande frågor när du bestämmer dig.

Se Skapa 3D-modeller för handlare om du vill veta mer om standarden för 3D-modeller så att du bättre kan granska en modell.

Exempel på att göra 3D-modeller

Naomi vill sälja den här blå vasen.

En blå vas

Hon använder Experts Marketplace för att hitta en Shopify-expert för att skapa en 3D-modell av vasen. Naomi skickar sex högkvalitativa foton tagna med en kamera med ett 70 mm objektiv till experten.

De sex bilderna visar vasen framifrån, från vänster, uppifrån, bakifrån, från höger och nerifrån.

Naomi ger experten ett måttdiagram med motsvarande produktdimensioner i millimeter.

Diagrammet antecknas för att visa mätningarna nedan

 • Vasens (1) höjd är ____mm
 • Den övre delen av vasen till botten av halsen (2) är ____mm
 • Botten på halsen till botten av vasen (3) är ____mm
 • Diametern på vasens öppning (4) är ____ mm
 • Bredden på kanten av öppningen (5) är ____mm
 • Diametern på botten av halsen (6) är ____ mm
 • Det finns 8 sexkantiga ytor på vasen
 • Höjden på de sexkantiga ytorna (8) är ____mm
 • Bredden på de sexkantiga ytorna (9) är _ _ _
 • Diametern för vasens bredaste del (10) är ____ mm
 • Vasens botten (11) har en diameter på ____ mm
 • Diameter på skumfötterna är _ _ _ mm

Shopify-experten använder dessa foton och mått för att skapa en 3D-modell av den blå vasen. Experten skickar Naomi en GLB-fil för att hon ska kunna lägga till sin produkt i Shopify-administratorn.