Uppdateringar i intäktsandel för utvecklare av Shopifys appbutik

Från och med den 1 augusti 2021 kl. 10:00 PST (13:00 EST) kan apputvecklare registrera sig för en reducerad intäktsandelplan för appar som säljs via Shopifys appbutik. I den nya planen samlar Shopify in 0 % för de första 1 000 000 USD i årlig bruttointäkt för appar som intjänas via Shopifys appbutik. Totala appintäkter utöver 1 000 000 USD per år kommer att omfattas av en intäktsandel på 15 %, som minskats från tidigare 20 %.

Registrering för den nya intäktsandelsplanen

Partners måste registrera sig den 1 augusti 2021 eller senare för att kunna dra nytta av intäktsandelsplanen på 0 %. Registreringen finns tillgänglig i Partner-kontrollpanelen från och med den 1 augusti 2021 kl. 10:00 PST (13:00 EST).

Registreringsinformation

Alla partnerkonton måste slutföra en engångsregistrering för Shopifys appbutik för att få tillgång till planen för 0 % intäktsandel.

Nya partnerkonton som skapats den 1 augusti 2021 kl. 10:00 PST (13:00 EST) eller senare betalar en engångsavgift på 99 USD per partnerkonto. Avgiften tillämpas inte för anpassade eller privata appar.

Utvecklare måste identifiera alla tillhörande utvecklarkonton under registreringen.

Steg:

  1. Partner-kontrollpanelen, gå till Inställningar.
  2. Klicka på Registrera dig nu i registreringsavsnittet för appbutik. En länk till registreringssidan finns även i en banner på appsidan.
  3. Ange följande information på sidan Registrera dig för Shopifys appbutik: - om ditt konto ägs av en individ eller en enhet

  4. Granska din information för att verifiera att den uppfyller kraven för tillhörande utvecklarkonton i partnerprogramavtale.

  5. Om ditt partnerkonto skapades den 1 augusti 2021 kl. 10.00 PST (13.00 EST) klickar du på Lägg till betalningsmetod och anger din betalningsinformation.

  6. Klicka på Registrera dig.

Beräkning av intäkter från appbutik

Intäkterna beräknas över alla appar, så de totala intäkterna som används i syfte att beräkna tröskelvärdet på 1 000 000 USD bestäms per apputvecklare, vilket inkluderar alla kopplade utvecklarkonton.

Intäkterna beräknas över alla appar, så de totala intäkterna som används i syfte att beräkna tröskelvärdet på 1 000 000 USD bestäms per apputvecklare, vilket inkluderar alla kopplade utvecklarkonton.

Exempel på den nya intäktsplanen

En partner som inte överstiger 1 000 000 USD i app-intäkter under ett kalenderår mottar 100 % av sina intäkter under hela året. Om till exempel en partner tjänar 800 000 USD i appintäkter under ett kalenderår, betalar de 0 % av intäkterna och får 100 % av app-intäkterna. Appintäkten återställs till 0 USD varje år den 1 januari.

En partner som tjänar in 1 000 000 USD i app-intäkter eller mer under ett kalenderår mottar 85 % av sina intäkter från eventuella extra appintäkter under resten av kalenderåret. Om till exempel en partner tjänar 3 000 000 USD i app-intäkter under ett kalenderår betalar de för de första 1 000 000 USD 0 % av intäkterna och mottar 100 % av app-intäkterna. För de återstående 2 000 000 USD betalar de 15 % av intäkterna och mottar 85 % av app-intäkterna. Under det kalenderåret betalar partnern 300 000 USD i intäktsandel. Appintäkten återställs till 0 USD varje år den 1 januari.

En partner som tjänar intäkter på flera appar har en intäktsandel beräknad utifrån den totala kumulativa intäkten för alla appar. Om till exempel en partner tjänar 700 000 USD på en app och 400 000 på flera andra appar betalar de för den första kumulativa 1 000 000 USD 0 % av intäkterna och mottar 100 % av app-intäkterna. För de återstående 100 000 USD betalar de 15 % av intäkterna och mottar 85 % av app-intäkterna. Under det kalenderåret betalar partnern 15 000 USD i intäktsandel. Appintäkten återställs till 0 USD varje år den 1 januari.

En partner som tjänar intäkter på flera tillhörande utvecklarkonton har en intäktsandel beräknad utifrån intäkterna på alla konton. Till exempel tjänar en partner 800 000 USD på appar i ett partnerkonto och 400 000 USD för alla andra tillhörande utvecklarkonton. För den första kumulativa 1 000 000 USD betalar de 0 % av intäkterna och mottar 100 % av appintäkterna. För de återstående 200 000 USD betalar de 15 % av intäkterna och mottar 85 % av app-intäkterna. Under det kalenderåret betalar partnern 30 000 USD i intäktsandel. Appintäkten återställs till 0 USD varje år den 1 januari.

Kopplade utvecklarkonton

Apputvecklare ansvarar för att rapportera tillhörande utvecklarkonton vid tidpunkten för registrering i Shopifys appbutik.

Ett Tillhörande utvecklarkonto är ett partnerkonto som en apputvecklare eller tillhörande utvecklare har registrerat via sidan för Shopifys utvecklarprogram. En Tillhörande utvecklare är en individ eller ett företag som kontrollerar (äger 50 % eller mer av) en apputvecklare, kontrolleras av en apputvecklare, kontrolleras av en annan individ eller enhet som samarbetar med en apputvecklare eller på annat sätt betecknas av Shopify som en tillhörande utvecklare.

Intäktsåterställning

Varje år den 1 januari återställs beloppet som en partner har tjänat till 0 USD. Partners betalar 0 % i intäktsandel tills de når 1 000 000 USD i appintäkter för det kalenderåret. När partnern når 1 000 000 USD betalar de 15 % på appintäkter för resten av kalenderåret.

Faktureringsavgifter och omsättningsskatt

All fakturering omfattas av en handläggningsavgift på 2,9 % och tillämplig omsättningsskatt. Från och med den 1 augusti 2021 debiteras avgifter och skatter separat i den nya intäktsandelsplanen.

Vanliga frågor

Beräknas bruttointäkterna för app i efterskott för detta år?

Nej. App-bruttointäkterna återställs till 0 USD vid registreringen och återställs sedan årligen den 1 januari varje år.

Tillämpas intäktsandelen på 15 % i efterskott?

Nej. Partners betalar 0 % i intäktsandel tills bruttointäkten för app når tröskeln på 1 000 000 USD. När tröskelvärdet har uppnåtts betalar partners endast 15 % i intäktsandel för de extra bruttointäkterna för app när de har uppnått tröskelvärdet.

Tar beräkning av intäktsandel hänsyn till återbetalningar?

Nej. Intäktsandel beräknas utifrån bruttoförsäljning, inte nettoförsäljning. Återbetalningar tas inte med i beräkning när intäktsandel beräknas.

Räknas intäkter från andra källor in i tröskelvärdet?

Nej. Övriga intäkter, till exempel från Experts Marketplace eller hänvisningar, ingår inte i beräkningen av intäktsandel i Shopifys appbutik.

Kommer ändringar i intäktsandel att ske för Experts Marketplace eller temabutiken?

Ja. Intäktsandelsmodellen för temabutikens intäkter kommer uppdateras den 15 september 2021. Ändringarna i intäktsandel för temabutiken kommer att tillämpas oberoende av tröskelvärdena på 1 000 000 USD för intäktsandelen i appbutiken.

Hur kommer utbetalningar hanteras över flera tillhörande utvecklarkonton?

Även om den totala bruttointäkten för app beräknas för alla tillhörande utvecklarkonton betalas intäktsandelen fortfarande ut separat på partnerkontonivå.

Betalar alla partners registreringsavgiften på 99 USD till Shopifys appbutik?

Nej. Registreringsavgiften för Shopifys appbutik undantas för alla partnerkonton som skapats innan den 1 augusti 2021 kl. 10:00 PST (13:00 EST).

Måste jag registrera mig om jag redan har publicerat appar och inte behöver betala registreringsavgiften för Shopifys appbutik?

Ja. Även om registreringsavgiften frångås för partnerkonton som skapats före den 1 augusti 2021, måste du koppla alla dina partnerkonton för att dra nytta av den nya intäktsandelsmodellen. Du kopplar dina partnerkonton genom registreringen.

Måste jag använda Shopifys API för fakturering i planen för 0 % intäktsandel?

Ja. Shopifys fakturerings-API är fortfarande ett krav för att skicka in en app till Shopifys appbutik eftersom det ger en bättre upplevelse för både handlare och partners.

För handlare visas appavgifter på handlarens Shopify-faktura vid användning av Shopifys API för fakturering. En centraliserad, shopify-varumärkt upplevelse gör det lättare för handlare att lita på appen och vara insatt i de pågående kostnaderna.

För partners hanteras faktureringsbetalningar, chargebacks, försök att göra om misslyckade betalningar och proportionerlig fördelning av Shopifys API för fakturering när handlare uppgraderar eller nedgraderar sina planer. Utbetalningar stöds i över 150 länder och kräver endast ett giltigt PayPal-konto.

Läs mer om fördelarna med att använda Shopifys API för fakturering.

Var kan jag se en sammanställning av mina intäkter och hanteringsavgifter?

Du kan granska dina intäkter och avgifter på flera sätt i partner-kontrollpanelen:

Du kan även använda Shopify Partner API för att programmera åtkomst till data som finns i din partner-kontrollpanel för att automatisera din front- och back office-verksamhet.