Försäljningstjänster via Shopify Experts Marketplace

Shopify-handlare kan använda Experts Marketplace för att matchas med Shopify Experts som kan hjälpa dem med tjänster relaterade till att bygga upp sin verksamhet.

Alla partners på Experts Marketplace är aktuella Shopify Experts - erfarna och skickliga Shopify-partners som hjälper handlare att växa sina företag genom att tillhandahålla högkvalitativa tjänster.

Få åtkomst till Experts Marketplace

Åtkomst till Experts Marketplace är begränsad till skickliga och erfarna Shopify-partners som har bevisat sin expertis inom de tjänster som de erbjuder. Ett begränsat antal partners får tillgång till Experts Marketplace.

Experts Marketplace-ansökningar är för närvarande stängda. Om du vill tilltänkt som ny medlem i Experts Marketplace när ansökningarna öppnas igen, fyller du i intresseformuläret för Experts Marketplace.

Om du vill veta mer om hur du bygger ett frilansföretag med Shopify finns följande resurser att tillgå:

Tips! Om du vill veta mer om hur Shopify-handlare skickar jobbförfrågningar via Experts Marketplace, se Experts Marketplace.

I det här avsnittet