Bästa praxis för att arbeta med handlare

När en handlare accepterar ett förslag kan du arbeta med dem både inom och utanför Experts Marketplace. Nedan följer några bästa praxis för att arbeta med handlare.

Börja inte arbeta förrän handlaren accepterar ditt förslag

När du och handlaren har gått med på att arbeta tillsammans är det upp till dig att skapa ett förslag som anger förväntningar på omfattning, pris, betalningsprocess och tidslinjer. Du bör inte påbörja arbetet förrän handlaren har accepterat ditt förslag. Shopify kan inte garantera några betalningar för dig om du bestämmer dig för att börja arbeta innan avtalet har ingåtts.

Hantera din kommunikation med handlare

Du bör hålla alla dina meddelanden med handlare inom området Meddelanden i partner-kontrollpanelen. Detta garanterar att både experter och handlare är skyddade, eftersom alla deras konversationer dokumenteras med Shopify.

Shopifys användarvillkor kräver att alla meddelanden besvaras inom 24 timmar. Experter som är uppmärksamma och kommunicerar snabbt är i allmänhet mer framgångsrika på marknaden.

Använd samarbetspartner-konton för att få tillgång till handlarbutiker

Du kan använda samarbetspartner-konton för att komma åt en handlares butik direkt via din egen partner-kontrollpanel eller genom att använda Shopify-appen. Av respekt för handlarens integritet, se till att endast begära åtkomst efter att handlaren har förstått och gått med på begäran.

Nästa steg