Fakturera handlare och få betalt

Obs! Från och med oktober 2023 ersätts Experts Marketplace av en enhetlig Shopify Partner Directory. Mer information.

När du har kommit överens om omfattningen av arbetet med handlaren måste ni enas om hur du ska få betalt för arbetet: antingen till ett timpris eller till ett fast pris.

Inom Experts Marketplace är experter skyldiga att använda Shopifys faktureringsverktyg när så är möjligt. Innan du skickar en faktura till handlaren ska ni ha en överenskommelse avseende milstolpar, omfattning och betalningsplan. Denna överenskommelse kan beskrivas i ditt förslag. För bästa upplevelse för handlaren bör du dela upp större betalningar i flera betalningar baserat på viktiga delmål. För ett litet projekt kan du till exempel välja att debitera 50 % i förskott och 50 % när projektet är avslutat.

När ni har kommit överens kan du skapa en faktura för att skicka den till handlaren från Jobb-sidan i din partner-kontrollpanel.

När handlaren har mottagit fakturan kan denne godkänna betalningen från Shopify-administratören och betala med hjälp av den befintliga betalningsmetod som de har sparat. När handlaren har betalat fakturan, kommer du att få en avisering och kommer att motta betalningen (minus provisionsavgift på 10%) som en del av nästa partnerutbetalning. Provisionsavgiften på 10% återspeglar ett rättvist värdeutbyte för investeringar för att bidra till att minska en partners marknadsförings- och driftkostnader för att hitta och arbeta med handlare.

Om du arbetar med ett accepterat förslag måste du skapa en faktura till handlaren utanför Experts Marketplace. Ett accepterat förslag är arbete som inte är kopplat till en specifik Shopify-butik vid den tidpunkt då förslaget accepteras.

Information som ska inkluderas i ditt förslag

Inkludera så mycket detaljer som möjligt i varje post. För varje post kan du inkludera detaljerna i det arbete som utförts eller tiden som lagts på uppgiften, och om det är ett fast pris eller en timkostnad.

Se till att du påför lämplig skatt innan du skickar fakturan. Den skatt du behöver debitera kommer att baseras på din plats i förhållande till handlaren (till exempel, experter med registrerade företag i Kanada måste debitera HST-skatt för kanadensiska handlare). Rådgör med din lokala skattemyndighet om du är osäker, eftersom du är ansvarig för att debitera rätt skatt till handlaren.

Skapa fakturor

Du kan skapa en faktura från sidan Jobb i din partner-kontrollpanel.

Steg:

 1. Klicka på Tjänster > Jobb i din partner-kontrollpanel.
 2. Klicka på fliken Alla för att visa dina jobb.
 3. Klicka på namnet på det jobb som är redo att faktureras.
 4. Klicka på Skapa faktura.
 5. På sidan Skapa faktura anger du fakturanummer, samt ditt företagsnummer och skattenummer (om det krävs). Annan information, som affärs- och butiksinformation, är redan ifyllt.
 6. Välj när du vill att betalningen ska förfalla.
 7. Ange rader för alla tillhandahållna tjänster, inklusive anpassade uppgifter relaterade till priser och totalt belopp att betala. Du kan lägga till eller ta bort flera rader för att återspegla alla tillhandahållna tjänster.
 8. Klicka på skatt längst ned på fakturan och ange sedan skattebeloppet.
 9. I avsnittet ytterligare anteckningar ska du lägga till nödvändig eller användbar information om fakturan, till exempel villkor, din återbetalningspolicy eller fler uppgifter om jobbet.
 10. Klicka på sparaom du vill spara fakturan. När du har sparat fakturan kan du gå tillbaka för att redigera och skicka den senare.
 11. Klicka på skickaom du vill skicka fakturan till handlaren. I dialogrutan skicka faktura som visas kan du redigera den e-postadress, det ämne och det meddelande som du vill skicka till handlaren.

När du har skickat fakturan får handlaren en e-postavisering. Handlaren måste sedan godkänna fakturan via Experts Marketplace.

Endast butiksägare kan betala fakturor. Om användaren som är kopplad till jobbet på Experts Marketplace inte är butiksägaren kommer de att få fakturan, men de kommer inte att kunna betala den. De måste dela en länk till fakturan med butiksägaren, som sedan kan betala fakturan på Experts Marketplace.

Spåra fakturor

Du kan hålla reda på dina fakturor på sidan för fakturor i partner-kontrollpanelen.

Toppnavigeringen gör att du kan sortera igenom alla fakturor efter typ. Varje post i listan visar detaljerna för jobbet, fakturans belopp och förfallodatum.

Varje faktura tilldelas en status som visar dess aktuella tillstånd:

 • Utkast - Du har gjort ett fakturautkast men den har inte skickats ännu.
 • Skickad - Fakturan har skickats men inte setts av handlaren ännu.
 • Visad - Handlaren har sett fakturan men ännu inte betalat.
 • Bestriden - Handlaren har bestridit fakturan. Du kan utfärda en annan faktura med nödvändiga ändringar.
 • Betald - Fakturan har betalats, och du bör se utbetalningen på sidan utbetalningar i din partner-kontrollpanel.

Nästa steg

Om du inte redan har gjort det kan du markera jobbet som slutfört.