Riktlinjer för experter på Shopify Experts Marketplace

Förbjudna handlingar

 • Mobbning, trakasserier, hot, hatpropaganda, kränkande eller stötande språk, våldsamma meddelanden eller annat som inte är lämpligt som Shopify fastställt efter eget gottfinnande.
 • Skicka skräppost, skicka begäran om nytt arbete och publicera eller skicka skadligt innehåll till handlare som du har samarbetat med i tidigare jobb.
 • Publicera eller dela handlares privata och konfidentiella information.
 • Använda Experts Marketplace för olagliga ändamål eller för att bedriva olaglig verksamhet.

Oacceptabla beteenden

 • Konsekvent misslyckas med att uppfylla förfallodatum för jobb som skapats genom Experts Marketplace.
 • Ge missvisande information om dina färdigheter eller misslyckas med att fullgöra ditt kontraktsansvar.
 • Lägga till ytterligare kod, filer eller program som är utformade för eller avsedda att störa, skada, begränsa eller påverka försäljningskapaciteten hos en handlares butik.
 • Använda stulet eller varumärkesskyddat innehåll eller försöka använda eller redigera upphovsrättsskyddat material.
 • Kräva ytterligare betalningar genom utpressning eller undanhålla projektleveranser i utbyte mot betalningar utöver det som avtalades i arbetsbeskrivningen.
 • Misslyckas med att besvara en handlare inom 96 timmar efter att ett jobb har passerat det avtalade förfallodatumet utan att vara slutfört.
 • Exportera eller kopiera handlares information för personlig vinning.

Olämplig användning av Shopify Experts Marketplace utom under förmildrande omständigheter

 • Ha betalningsrelaterade konversationer med handlare utanför Experts Marketplace.
 • Marknadsföra icke-relevanta företag, webbplatser eller tredjepartstjänster.
 • Använda utvecklingsbutiker för att göra verkliga beställningar.
 • Be handlare att lämna Shopify och flytta sina företag till en annan plattform.
 • Logga in på en handlares butik genom att använda ett medarbetarkonto efter att handlaren har bedömt jobbet som slutfört.

Vi har dessutom följande riktlinjer som är relaterade till marknadsplatsens olika funktioner.

Expertprofiler

Experter får inte:

 • Skapa en falsk identitet eller förvränga deras identitet på Experts Marketplace.
 • Skapa en Experts Marketplace-profil för någon annan än sig själv.
 • Använda eller försöka använda en annan användares konto eller information.
 • Använda mer än ett aktivt konto hos Experts Marketplace.
 • Köpa eller sälja Experts Marketplace-konton eller Partnerkonton.
 • Förfalska sina färdigheter, göra falska påståenden om sina kvalifikationer och de tjänster som de erbjuder, eller visa falsk annonsering eller garantier i sin Experts Marketplace-profil.

Uppvisning av tidigare arbete

Experter får inte att använda eller visa:

 • Vuxenorienterade tjänster, pornografiska, olämpliga eller obscena bilder.
 • Missvisande, olagliga, kränkande eller på annat sätt skadliga bilder.
 • Mobbning, trakasserier eller hatpropaganda.
 • Bilder av tidigare arbete som kränker upphovsrätt, varumärken eller konfidentiell information.

Expertomdömen

Experter får inte:

 • Skapa falska omdömen genom en handlares Shopify-admin för sin egen personliga vinning.
 • Skapa egengenererade omdömen.
 • Skapa falska omdömen på uppdrag av en handlare.
 • Utpressa handlare för att erhålla ett omdöme.
 • Misskreditera konkurrerande experter genom att agera som en handlare.
 • Erhålla omdömesmallar för handlare att fylla i.

Teman

Experter ska:

 • Inte använda teman som publicerats utanför Shopify Theme Store såvida inte korrekt dokumentation för licensiering görs tillgänglig för handlaren. Om ett jobb inkluderar ett tema som inte publicerats i Shopify Theme Store måste handlaren göras medveten om det innan jobbet kan fortsätta.
 • Inte inkludera några skadliga program i ett anpassat tema från tredje part.
 • Inte köpa ett Shopify-tema och importera det till en handlares webbplats, eller kopiera det för användning någon annanstans, utan korrekt licensiering.
 • Garantera att de har erhållit alla nödvändiga rättigheter, titlar och intressen i och för bilder, teckensnitt, designer, insticksprogram, mallar, programvaror eller andra tillgångar som distribueras med ett tredjepartstema som publiceras utanför Shopify Theme Store.
 • Garantera att ingen del av temat bryter mot eller kränker någon tredjeparts upphovsrätt, varumärke eller andra rättigheter.