Partnerriktlinjer för Experts Marketplace

Obs! Från och med oktober 2023 ersätts Experts Marketplace av en enhetlig Shopify Partner Directory. Mer information.

För att säkerställa att alla handlare och partners har en positiv upplevelse när de köper eller säljer tjänster har vi skapat en uppsättning krav och förväntningar på partners på Experts Marketplace. Dessa krav och förväntningar beskriver vad som är acceptabelt och oacceptabelt i Experts Marketplace och hur överträdelser hanteras. Det är ditt ansvar som partner för att försäkra dig om att du uppfyller alla krav och förväntningar från Experts Marketplace.

Förbjudna handlingar och oacceptabla beteenden

Shopify kan vidta disciplinära åtgärder, inklusive, men inte begränsat till, borttagning från marknadsplatsen om du utför någon av följande handlingar eller deltar i något av följande beteenden medan du listas i Experts Marketplace. Beroende på hur allvarlig överträdelsen är kan dessa åtgärder och beteenden resultera i borttagning från Shopifys partnerprogram.

Kommunikation och representation

 • Mobbning, trakasserier, hot, hatpropaganda, kränkande eller stötande språk, våldsamma meddelanden eller annat som inte är lämpligt som Shopify fastställt efter eget gottfinnande.
 • Skicka skräppost till handlare.
 • Publicera eller skicka skadligt innehåll till handlare.
 • Skapa falska recensioner, skapa recensioner åt handlare eller be om recensioner.
 • Förvränga din identitet, dina förmågor eller din egendom.
 • Marknadsföra icke-relevanta företag, webbplatser eller tredjepartstjänster.
 • Få en stor mängd klagomål från handlare.

Privatliv

 • Avslöja känslig, privat eller konfidentiell information som berör handlare eller andra partners.
 • Exportera eller kopiera handlares information för personlig vinning.
 • Använda eller försöka använda en annan användares konto eller information.

Övrigt

 • Skapa flera partnerkonton för att kringgå riktlinjerna för Experts Marketplace, främja konkurrensfördelar eller vilseleda handlare.
 • Använda Experts Marketplace för olagliga ändamål eller för att bedriva olaglig verksamhet.
 • Lägga till ytterligare koder, filer eller program som är utformade eller avsedda att göra något av följande:

  • Störa, skada, begränsa eller påverka försäljningskapaciteten hos en handlares butik.
  • Skada en handlares rykte.
 • Använda stulet, olicensierat eller varumärkesskyddat innehåll, eller försöka använda, sälja eller redigera upphovsrättsskyddat material.

 • Kräva ytterligare betalningar genom utpressning eller undanhålla projektleveranser i utbyte mot betalningar utöver det som avtalades i arbetsbeskrivningen.

 • Andra handlingar som enligt Shopify bryter mot vårt Partnerprogramavtal eller vår Policy för godtagbar användning.

Standarder för kvalitet och prestanda

Ditt medlemskap i Experts Marketplace kommunicerar till handlare att du är en branschledande partner som producerar högkvalitativt arbete och som kan tillgodose handlares krav. För att säkerställa att alla partners på Experts Marketplace uppfyller handlares förväntningar måste du uppfylla följande prestandastandarder. Underlåtenhet att uppfylla dessa standarder kan leda till borttagning från marknadsplatsen.

 • Kommunicera om jobbuppdateringar och viktiga frågor inom Experts meddelandepanel.
 • Ge svar på alla klientmeddelanden inom 72 timmar. Om du i förväg vet att du inte kommer att kunna svara på meddelanden inom 72 timmar, på grund av semester, sjukdom eller andra skäl, meddela klienterna om ditt returdatum.
 • Möta deadlines som du uppger till handlaren.
 • Ange förväntningar på jobbet innan du börjar arbeta. Båda parterna måste vara eniga. Det bästa sättet att ange förväntningar på är genom ett förslag.
 • Berätta om ändringar i jobbet eller milstolpar långt före deadline.
 • Producera högkvalitativt arbete. Arbete som utförts på jobb som skickats in via marknadsplatsen måste antingen uppfylla eller överträffa branschstandarderna.
 • Svara på alla jobb inom en rimlig tid.
 • Hantera handlarens jobbförfrågan och inledande problem i det ursprungliga svaret på ett jobb.
 • Använd funktionen för att neka jobb sparsamt, om alls. För många avvisade jobb kan negativt påverka antalet leads du får och din sökrankning. För att undvika att avvisa jobb, se till att din organisation kan utföra de tjänster som listas i din profil och tillhörande tjänstelistningar.
 • Fyll i profiler och tillhörande tjänstelistningar grundligt. Inkludera många exempel på ditt eget tidigare arbete.
 • Ha en återbetalningspolicy och följ policyn när du behandlar återbetalningsförfrågningar.

Krav för Experts Marketplace

Partners måste säkerställa att deras organisation uppfyller marknadsplatskraven för att upprätthålla medlemskap och fortsätta ta emot jobb på Experts Marketplace.

Jobbkrav

 • Använd Shopifys fakturor när det är möjligt för betalning av tjänster som samordnas via Experts Marketplace.
 • Använd ett medarbetarkonto i alla situationer där administratörens åtkomst till en butik krävs. När ett jobb är slutfört måste du se till att din åtkomst till medarbetarkontot har återkallats. Du får inte komma åt en butik efter att det relaterade jobbet är slutfört.
 • Se till att handlare är grundligt informerade om alla risker, supportinformation och anvisningar när du använder innehåll, arbete eller programvara från tredje part som inte stöds av Shopify under ett jobb. Handlare måste också vara lagligt kapabla att använda det nämnda arbetet, innehållet eller programvaran.
 • Var aktiv och engagerad i Experts Marketplace. Om mer än 30 % av jobben förfaller kommer du inte att få nya jobb via Experts Marketplace och kan tas bort från Marketplace.
 • När du tar emot en jobbförfrågan ska du föreslå tjänster som överensstämmer med tjänstekategorin och handlarens ursprungliga förfrågan. Du får inte föreslå tjänster som handlaren inte har begärt eller godkänt.
 • Ingen tjänst som utförts får inkräkta på någon upphovsrätt, varumärke eller någon annan rättighet från tredje part.
 • Ge en återbetalningspolicy till klienter under förslagssteget för alla jobb på Experts Marketplace.

Om du vill ha mer information om hur du tar emot jobb och kommunicerar med handlare, se Ta emot jobb och kommunicera med handlare.

Profilkrav

 • Din organisation, dess attribut och dess funktioner måste vara korrekt representerade på marknadsplatsen.
 • Allt innehåll som ingår i din profil och tillhörande tjänster måste vara professionella och tillhöra din organisation.
 • Profiler och tillhörande tjänster som tillhandahålls måste vara korrekta och uppdaterade.
 • Profiler och tillhörande tjänster som tillhandahålls får inte omdirigera handlare till externa webbplatser eller plattformar.

Om du vill ha mer information om hur du konfigurerar en profil, se Konfigurera din profil för Experts Marketplace.