Resultatstatistik

För att hjälpa dig att spåra tillväxten hos ditt företag via Experts Marketplace kommer alla experter att få en rapport via e-post varannan vecka som beskriver deras företagstillväxt genom marknadsplatsen. Dessutom kan den här statistiken också påverka din rankning i sökresultaten för Experts Marketplace, så det är viktigt för oss att ge dig insyn i den här statistiken.

Statistik för mottagna jobbförfrågningar

I det här avsnittet av statistikrapporten kommer vi att dela individuell statistik med varje expert, relaterat till följande:

 • Totalt antal mottagna jobbförfrågningar - antal jobb du har fått inom en viss period
 • Andelen besvarade jobbförfrågningar - andelen jobb du besvarade för att acceptera, avböja eller få reda på mer information om jobbet
 • Genomsnittlig svarstid - Hur lång tid det tar för dig att svara på ett jobb efter att det har mottagits
 • Procent av jobben som nekades utan svar - Andelen jobb du avvisade direkt utan att svara på handlarens meddelande
 • Andelen jobb som löpt ut - andelen jobb som du inte besvarade inom 72 timmar och som därför löpte ut
 • Andelen jobbförfrågningar som du besvarade och som handlare svarade på - andelen handlare som svarar på dina svar, vilket indikerar att de är nöjda med ditt svar och vill fortsätta arbeta med dig
 • Andelen jobbförfrågningar som du besvarade där handlare avböjde ditt svar - andelen handlare som efter att ha fått ett svar från dig inte längre ville fortsätta arbeta med dig

Statistik över slutförda jobb

I det här avsnittet av statistikrapporten kommer vi att dela individuell statistik med varje expert, relaterat till slutförda jobb:

 • Slutförda jobb (med konfirmation från handlare) - antalet jobb som har markerats som slutförda av handlare du har arbetat med
 • Jobb med första fakturan betald - antalet jobb med minst en betald faktura
 • Erhållna omdömen - antalet omdömen du har fått för ditt arbete
 • Genomsnittligt omdöme - Genomsnittligt betyg på alla omdömen du har fått

Tips! Att konsekvent svara på eller avböja jobb i tid ökar sannolikheten att din profil rankas högre på Experts Marketplace.