Resultatstatistik

För att spåra företagets tillväxt via Experts Marketplace kan du visa mätvärden som är relaterade till jobb som du har fått och slutfört. Dessa mätvärden är viktiga att övervaka eftersom de kan påverka din rankning i Experts Marketplace-sökning, vilket påverkar antalet jobb som du får.

En kontrollpanel med dessa mätvärden finns tillgänglig i din partner-kontrollpanel under Tjänster > Mätvärden.

Du får även en rapport varannan vecka om dina resultat i Experts Marketplace via e-post.

Översiktspanel över mätvärden

Översiktspanelen över mätvärden ger dig inblick i dina resultat på Experts Marketplace under en viss tidsperiod. När kontrollpanelen läses in visar diagrammet uppgifter för de senaste 30 dagarna. Du kan ändra datumintervallet med hjälp av väljaren för datumintervallet.

Mätvärdena för det valda datumintervallet jämförs med mätvärden för det tidigare motsvarande datumintervallet. Till exempel jämförs mätvärden för den 1 december till den 31 december med mätvärden för den 31 oktober till den 30 november. Den här jämförelsen gör att du kan identifiera huruvida dina resultat har förbättrats eller försämrats över tid.

Statistik som visas på översiktspanelen
Mätvärden Vad som visas för datumintervallet
Erhållna jobb

Visar antalet jobb som tagits emot via matchande eller direkta förfrågningar. Jobb som erhållits från potentiella handlare räknas inte in i mätvärdet.

Avslutade jobb

Visar antalet jobb som handlaren har bekräftat som slutförda och jobb som inte bekräftades som slutförda men som fick ett omdöme.

Fakturerade jobb

Visar antalet jobb som har minst en betald faktura.

Utgångna jobb

Visar antalet jobb som du inte svarade på inom en 72-timmarsperiod. Jobb som har löpt ut påverkar din bedömning negativt.

Inget inledande svar

Visar antalet jobb som riskerar att löpa ut. Du måste avvisa eller svara på ett jobb inom 72 timmar efter att du har tagit emot en jobbförfrågan, annars upphör jobbet att gälla.

Avvisade jobb

Visar antalet jobb som du avvisade att fullfölja.

Genomsnittlig svarstid

Visar den genomsnittliga tiden det tar för dig att svara en handlare efter att ha fått en jobbförfrågan. En hög genomsnittlig svarstid påverkar din bedömning negativt.

Svar från handlare

Visar antalet jobbförfrågningar som du besvarade där handlaren svarade tillbaka. Detta indikerar att de är mottagliga för ditt svar och vill fortsätta arbeta med dig.

Handlare avvisar

Visar antalet jobb som handlare har tackat nej till att fortsätta med.

Erhållna granskningar

Visar antalet omdömen som du fått över alla tjänster.

Topptjänster

En lista över de vanligast begärda tjänsterna under den valda tidsperioden och antalet förfrågningar för varje tjänst.

Betyg

Betyg som du har tagit emot under den valda tidsperioden för kommunikation och arbetskvalitet inom alla tjänster.

Mätvärden i rapporten via e-post varannan vecka

Följande information skickas till dig varannan vecka och återspeglar den senaste tidens resultat på Experts Marketplace.

Statistik för mottagna jobbförfrågningar

 • Totalt antal mottagna jobbförfrågningar – Antal jobb du har fått inom en viss period
 • Andelen besvarade jobbförfrågningar – andelen jobb du besvarade för att acceptera, avböja eller få reda på mer information om jobbet
 • Genomsnittlig svarstid – Hur lång tid det tar för dig att svara på ett jobb efter att det har mottagits
 • Procent av jobben som nekades utan svar – Andelen jobb du avvisade direkt utan att svara på handlarens meddelande
 • Procent av jobb som löpt ut - Den procentandel av jobb som du inte svarade på inom en 72-timmarsperiod
 • Andelen jobbförfrågningar som du besvarade och som handlare svarade på – Andelen handlare som svarar på dina svar, vilket indikerar att de är nöjda med ditt svar och vill fortsätta arbeta med dig
 • Andelen jobbförfrågningar som du besvarade där handlare avböjde ditt svar – Andelen handlare som efter att ha fått ett svar från dig inte längre ville fortsätta arbeta med dig

Indikatorer på genomförda jobb

 • Slutförda jobb (med konfirmation från handlare) - antalet jobb som har markerats som slutförda av handlare du har arbetat med
 • Jobb med första fakturan betald – Antalet jobb med minst en betald faktura
 • Erhållna omdömen – Antalet omdömen du har fått för ditt arbete
 • Genomsnittligt omdömesbetyg - Genomsnittligt betyg för alla omdömen du har fått

Tips! Att konsekvent svara på eller avböja jobb i tid ökar sannolikheten att din profil rankas högre på Experts Marketplace.