Skicka förslag

Om du vill acceptera en jobbförfrågan som du har tagit emot via Experts Marketplace kan du börja med att skicka ett förslag till handlaren från jobbsidan i din partner-kontrollpanel. Försök att göra följande i ditt förslag:

  • Beskriv det arbete du kommer att utföra för att uppfylla arbetskraven
  • Identifiera all information som saknas om det jobb som fortfarande krävs
  • Ange förväntningar på processen och skapa milstolpar för varje del av projektet

Det är en bra idé att inkludera så mycket relevant information om jobbet som du kan i ditt förslag. Detta gör det mer troligt att ditt förslag kommer att godkännas och att jobbet kommer att slutföras. Att starta processen med öppen, detaljerad kommunikation gör det också mer troligt att handlaren lämnar ett positivt omdöme och kontaktar dig igen för andra jobb i framtiden.

Om handlaren avböjer ditt förslag kan du använda deras feedback för att förbättra det innan du skickar in det igen.

Obs! Om du använder ett projekthanteringsverktyg som skapar dina egna förslag rekommenderar vi att du först skickar in ett förslag via din Partnerpanel för att låta handlaren veta att du kommer att skicka ditt fullständiga förslag separat. Detta gör att handlaren får en avisering om ditt förslag via deras Shopify-admin.

Skicka ett jobbförslag

Du kan skicka ett förslag från en jobbsida i din partner-kontrollpanel.

Formuläret som används för att skapa ett förslag

Förslagsformuläret innehåller avsnitt för följande information:

  • Föreslaget arbete
  • Uppskattad tid för slutförande
  • Total arbetskostnad

Föreslaget arbete

Använd det här avsnittet i förslaget för att beskriva det arbete du planerar att göra för handlaren. Inkludera alla specifika funktioner eller uppgifter som du redan har diskuterat med dem och en översikt över hur du planerar att leverera arbetet. Du kan även använda det här avsnittet för att identifiera potentiellt relaterat arbete som inte ingår i ditt förslag.

Förutsättningar

Använd det här valfria avsnittet för att beskriva vad handlaren behöver göra innan du kan komma igång. De kan till exempel behöva förse dig med tillgångar, installera en specifik app eller skapa ett konto för en relaterad tredjepartstjänst. Det är ofta en bra idé att förklara varför dessa förutsättningar är nödvändiga.

Uppskattad tid för slutförande

Använd det här avsnittet i förslaget för att berätta för handlaren hur lång tid du tror det kommer ta att genomföra arbetet.

Villkor

Använd det här valfria avsnittet för att tillhandahålla följande information:

  • Datum när du kommer att påbörja jobbet
  • Eventuella omständigheter som kan påverka den beräknade tiden till slutförande
  • Eventuella omständigheter som kan påverka hur snabbt du kan svara handlaren, till exempel skillnader mellan era tidszoner eller kommande helgdagar

Genom att förse handlaren med tydlig information om ditt schema kan du hjälpa till att förhindra att handlaren blir frustrerad över hur lång tid det tar att antingen genomföra jobbet eller kontakta dig under processen.

Total arbetskostnad

Använd det här avsnittet i förslaget för att ange den totala kostnaden för det arbete du kommer att göra åt handlaren.

Betalningsvillkor

Använd det här valfria avsnittet för att beskriva hur och när du ska ta betalt för ditt arbete. Detta kan inkludera betalningsinställningar (oavsett om betalning görs i förskott, vid slutförande av arbetet eller i omgångar), betalningsmetoder och eventuella förbehåll som du anser vara nödvändiga (till exempel en återbetalningspolicy eller potentiella extra avgifter).