Skicka förslag

Obs! Från och med oktober 2023 ersätts Experts Marketplace av en enhetlig Shopify Partner Directory. Mer information.

När en handlare har kontaktat dig kan du starta en konversation om handlarens specifika behov. Därifrån kan du skapa ett förslag för att definiera omfattningen av arbetet.

När du förbereder ditt förslag bör du försöka göra följande:

 • Beskriv det arbete som du kommer att utföra för att uppfylla handlarens krav
 • Ange förväntningar på processen
 • Skapa milstolpar för varje steg i arbetet

Det är en bra idé att inkludera så mycket relevant information om arbetet som du kan i ditt förslag. Detta gör det mer troligt att handlaren kommer godkänna ditt förslag och att arbetet kommer att slutföras. Att starta processen med öppen, utförlig kommunikation gör det också mer troligt att handlaren lämnar ett positivt omdöme och kontaktar dig igen för annat arbete i framtiden.

Om handlaren avböjer ditt förslag kan du använda deras feedback för att förbättra det innan du skickar in det igen.

Obs! Om du använder ett projekthanteringsverktyg som skapar dina egna förslag rekommenderar vi att du först skickar in ett förslag via din Partner-kontrollpanel för att meddela handlaren att du kommer att skicka ditt fullständiga förslag separat. Detta gör att handlaren får en avisering om ditt förslag i sina meddelanden.

Förslagsformuläret

Förslagsformuläret innehåller avsnitt för följande information:

Tjänst

Använd det här avsnittet för att välja vilken tjänst du ska utföra. Om du kommer att utföra mer än en tjänst kan du beskriva de andra tjänsterna i avsnittet Föreslaget arbete eller skapa ytterligare förslag.

Föreslaget arbete

Använd det här avsnittet i förslaget för att beskriva det arbete du planerar att göra för handlaren. Inkludera alla specifika funktioner eller uppgifter som du redan har diskuterat med dem och en översikt över hur du planerar att leverera arbetet. Du kan även använda det här avsnittet för att identifiera potentiellt relaterat arbete som inte ingår i ditt förslag.

Milstolpar

Använd det här valfria avsnittet för att lista alla schemalagda granskningar eller leveranser. Du kan lägga till upp till fem milstolpar till ett förslag. Du kan även lägga till ett pris för varje milstolpe och hur lång tid det kommer ta att slutföra varje milstolpe.

Uppskattad tid för slutförande

Använd det här avsnittet i förslaget för att berätta för handlaren hur lång tid du tror det kommer ta att genomföra arbetet.

Villkor

Använd det här valfria avsnittet för att tillhandahålla följande information:

 • Datum när du kommer att påbörja jobbet
 • Eventuella omständigheter som kan påverka den beräknade tiden till slutförande
 • Eventuella omständigheter som kan påverka hur snabbt du kan svara handlaren, till exempel skillnader mellan era tidszoner eller kommande helgdagar

Genom att förse handlaren med tydlig information om ditt schema kan du hjälpa till att förhindra att handlaren blir frustrerad över hur lång tid det tar att antingen genomföra jobbet eller kontakta dig under processen.

Total kostnad

Använd det här avsnittet i förslaget för att ange den totala kostnaden för det arbete du kommer att göra åt handlaren.

Betalningsvillkor

Använd det här valfria avsnittet för att beskriva hur och när du debiterar för ditt arbete. Detta kan inkludera betalningsinställningar, betalningsscheman, betalningsmetoder, en återbetalningspolicy, potentiella extra avgifter och annan information som du anser vara nödvändig. För bästa handlarupplevelse bör du dela upp stora betalningar till flera betalningar, baserat på viktiga milstolpar. Om du till exempel har ett litet projekt kan du debitera 50 % i förväg och 50 % när projektet är slutfört.

Skapa ett förslag

Du kan skapa ett förslag från din konversation med en handlare.

Steg:

 1. Gå till Tjänster > Meddelanden från din partner-kontrollpanel.
 2. Välj konversationen med den handlare som du vill skicka ett förslag till.
 3. Klicka på Skapa förslag.
 4. Fyll i formuläret som tillhandahålls.
 5. Klicka på Granska meddelande för att se hur förslaget kommer att visas för handlaren.
 6. Klicka på Skicka förslag.

Förslaget läggs till som ett meddelande i din konversation med handlaren. Det visas även som ett väntande förslag i panelen Förslag och jobb. Om du behöver redigera förslaget måste du avbryta det och skapa ett nytt med de redigerade uppgifterna.

Avbryt ett väntande förslag

Du kan avbryta ett väntande förslag innan handlaren accepterar eller avvisar det.

 1. Gå till Tjänster > Meddelanden från din partner-kontrollpanel.
 2. Välj den konversation som innehåller förslaget.
 3. Klicka på förslaget i panelen Förslag och jobb.
 4. Klicka på Avbryt förslag och klicka sedan på Avbryt för att bekräfta.

Godkända och avvisade förslag

En handlare kan granska och acceptera eller avvisa ditt förslag från din konversation.

När en handlare accepterar ditt förslag uppmanas de att välja den butik som arbetet ska utföras för. Handlaren kan också välja att inte koppla det föreslagna arbetet till en butik.

Om handlaren väljer en butik skapas ett jobb. Du kan visa och hantera jobbet från sidan Jobb i din partner-kontrollpanel. Jobbet visas även i panelen Förslag och jobb bredvid din konversation med handlaren.

Om handlaren inte väljer en butik markeras förslaget som accepterat. Du kan visa det godkända förslaget i panelen Förslag och jobb bredvid din konversation med handlaren.

Obs! Ett accepterat förslag är ett jobb som inte är länkat till en butik när förslaget accepteras.

 • Om du arbetar med ett accepterat förslag kan du inte visa det eller markera det som slutfört på sidan Jobb.
 • Du kan fortfarande begära en recension för det arbete som utfördes.
 • För att få betalt för ett accepterat förslag måste du skapa en faktura för handlaren utanför Experts Marketplace.

Om handlaren avvisar ditt förslag kommer de uppmanas att ange en orsak. Förslaget är markerat som avvisat och kan nås från panelen Förslag och jobb.

Nästa steg