Bulk Account Inviter

คุณสามารถใช้แอป Bulk Account Inviter เพื่อเชิญลูกค้าให้เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของตนเองสำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์หลังจากที่ได้นำเข้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าจากแพลตฟอร์มอื่นหรือจากร้านค้า Shopify อื่นแล้ว

ขั้นตอน:

  1. สร้างกลุ่มลูกค้าให้มีลูกค้าทั้งหมดที่คุณต้องการเชิญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การสร้างกลุ่มลูกค้า

  2. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป แล้วเปิดแอป Bulk Account Inviter

  3. เลือกกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเชิญในเมนูดรอปดาวน์กลุ่มลูกค้า

  4. คลิกสร้างอีเมล ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คำเชิญของคุณจะสร้างมาจากเทมเพลตการแจ้งเตือนการส่งคำเชิญบัญชีผู้ใช้ของคุณ หากคุณต้องการเปลี่ยนหัวข้อหรือเนื้อหาของอีเมลเหล่านี้ ให้แก้ไขที่ช่องหัวข้อและข้อความแบบกำหนดเอง

  5. เลือกอีเมลจากรายการดรอปดาวน์อีเมล ซึ่งเป็นอีเมลที่ลูกค้าจะเห็นเมื่อได้รับคำเชิญจากคุณแล้ว

  6. คลิกตรวจสอบแล้วคลิกส่งอีเมล

ส่งคำเชิญอีเมลแล้ว ระบบอาจใช้เวลาสักครู่ในการส่งคำเชิญทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของลูกค้าที่คุณเชิญ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี