Shopify Flow

Shopify Flow คือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอัตโนมัติที่ช่วยให้งานและกระบวนการต่างๆ ภายในร้านค้าและบนแอปของคุณทำงานได้โดยอัตโนมัติ

กรณีการใช้งาน

คุณสามารถใช้ Shopify Flow ทำงานทั่วไปในร้านค้าของคุณโดยอัตโนมัติ เช่น

  • การแท็กลูกค้าประจำ
  • การยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูง
  • การปักธงคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูงก่อนที่จะการชำระเงินจะถูกจัดเก็บ
  • การแจ้งเตือนการจัดการคำสั่งซื้อของคุณหรือเตือนทีมโลจิสติกส์เกี่ยวกับคำสั่งซื้อด่วน
  • การส่งคำขอการสั่งซ้ำเมื่อระดับสินค้าคงคลังของคุณต่ำ
  • การระบุและการเพิ่มแท็กไปยังสินค้าโดยอิงจากชื่อหรือ SKU

หากต้องการสร้างระบบทำงานอัตโนมัติ ให้คุณเลือกทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการ

ทริกเกอร์ คือเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ในร้านค้าของคุณหรือในแอป เช่น การสร้างคำสั่งซื้อหรือการเพิ่มลูกค้าในแอป

เงื่อนไข ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนการทำงานของคุณจะดำเนินการเมื่อตรงตามเงื่อนไขบางประการเท่านั้น

การดำเนินการ คืองานต่างๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุในร้านค้า Shopify และในแอปต่างๆ ของคุณ

ทริกเกอร์ คือ การเริ่มขั้นตอนการทำงานจากกิจกรรมใน Shopify หรือจากแอป เงื่อนไข คือ การตั้งค่าเงื่อนไขซึ่งกำหนดว่าควรเปิดขั้นตอนการทำงานหรือไม่ การดำเนินงาน คือ การจบขั้นตอนการทำงานด้วยงานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในร้านค้าหรือแอป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์ของนักพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี