ทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการของขั้นตอนการทำงาน

ทำความเข้าใจทริกเกอร์ เงื่อนไข และตรรกะการดำเนินการของ Flow เพื่อให้สร้างขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้ เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจดำเนินไปอัตโนมัติ

ทริกเกอร์

ทริกเกอร์คือเหตุการณ์ที่กระตุ้น (ทริกเกอร์) ให้ขั้นตอนการทำงานเริ่มต้น ซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ภายใน Shopify คุณไม่สามารถเริ่มขั้นตอนการทำงานได้ด้วยตนเอง แต่ละทริกเกอร์จะมีรายการเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการที่ใช้ในขั้นตอนการทำงานของคุณได้

เงื่อนไข

เงื่อนไขช่วยให้แน่ใจว่าขั้นตอนการทำงานนั้นดำเนินการเฉพาะเมื่อระบบเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการแล้ว ซึ่งได้แก่ประโยค IF..THEN โดยสามารถตรวจสอบแบบเทียบกับคุณสมบัติของเหตุการณ์ทริกเกอร์และคุณสมบัติของวัตถุที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ (เช่น คำสั่งซื้อ สินค้า และลูกค้า) ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนการทำงานอาจมีเงื่อนไขให้ตรวจสอบผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคำสั่งซื้อ

การดำเนินการ

การดำเนินการคืองานที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงวัตถุในร้านค้า Shopify และในแอป รวมทั้งยังส่งอีเมล ข้อความใน Slack และโทรติดต่อบริการภายนอกด้วย HTTP WebHook ได้

เมื่อเลือกการดำเนินการสำหรับขั้นตอนการทำงานเพื่อดำเนินการแล้ว ตัวเลือกของคุณจะกรองตามทริกเกอร์ของขั้นตอนการทำงาน

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่มีหลายเงื่อนไข โดยที่แต่ละเงื่อนไขอาจส่งผลให้เกิดการดำเนินการที่แตกต่างกัน ลำดับของเงื่อนไขจึงสำคัญ เงื่อนไขจะผ่านการตรวจสอบจากบนลงล่างและจะหยุดลงเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขแล้ว

การรวมเงื่อนไขและการดำเนินการ

คุณสามารถรวมเงื่อนไขเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเงื่อนไขที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างน้อยหนึ่งรายการ และเมื่อรวมแล้ว เงื่อนไขทั้งหมดจะต้องตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดจึงจะเป็นจริง หากไม่ตรงตามเงื่อนไขใด เงื่อนไขทั้งหมดจะเป็นเท็จ ในตัวอย่างต่อไปนี้ ลูกค้าต้องยอมรับเอกสารทางการตลาดและราคารวมของคำสั่งซื้อจะต้องมากกว่า 1,000 ดอลลาร์

ตัวอย่างของเงื่อนไขที่รวมกัน

ในทำนองเดียวกัน คุณก็สามารถรวมการดำเนินเข้าด้วยกันเพื่อดำเนินการหลายรายการได้

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้เงื่อนไขหลายประการเพื่อตรวจสอบว่าลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับกลยุทธ์มัดใจลูกค้าหรือไม่ โดยอิงตามจำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้จ่ายในร้านค้า

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานเพื่อแท็กลูกค้าสำหรับกลยุทธ์มัดใจลูกค้า

เงื่อนไขต่อไปนี้ได้รับการตรวจสอบในรูปภาพข้างต้นตามลำดับที่ปรากฏ:

 • หากราคารวมมากกว่า 1,000 ดอลลาร์และลูกค้ายินยอมที่จะรับเอกสารทางการตลาด ให้แท็กลูกค้าด้วยแท็กความภักดีทอง
 • หากราคารวมน้อยกว่า 1,000 ดอลลาร์แต่มากกว่า 500 ดอลลาร์ และลูกค้ายินยอมที่จะรับเอกสารทางการตลาด ให้แท็กลูกค้าด้วยแท็กความภักดีเงิน
 • หากลูกค้าใช้จ่ายมากกว่า 200 ดอลลาร์และยินยอมที่จะยอมรับเอกสารทางการตลาด ให้แท็กด้วยแท็กความภักดีทองแดง

การอ้างอิง

รายชื่อทริกเกอร์ของ Shopify

คุณสามารถใช้ทริกเกอร์ต่อไปนี้ในขั้นตอนการทำงานของคุณ

ทริกเกอร์ลูกค้า

 • สร้างลูกค้าแล้ว

ทริกเกอร์คำสั่งซื้อ

 • สร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินแล้ว
 • คำสั่งซื้อที่สร้างขึ้น (ทริกเกอร์นี้จะทำงานเมื่อใดก็ตามที่มีการสร้างคำสั่งซื้อ รวมถึงเมื่อมีคำสั่งซื้อหนึ่งได้รับชำระเงิน)
 • จัดการคำสั่งซื้อแล้ว
 • ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อแล้ว
 • วิเคราะห์ความเสี่ยงของคำสั่งซื้อแล้ว (ทริกเกอร์และเงื่อนไขนี้หมายถึงผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ Shopify เท่านั้น ไม่สามารถใช้ผลลัพธ์จากแอปการวิเคราะห์การหลอกลวงจากภายนอกได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของการวิเคราะห์ความเสี่ยง)
 • สร้างการคืนเงินแล้ว

ทริกเกอร์สินค้า

การดำเนินการสำหรับทริกเกอร์คำสั่งซื้อ

คุณสามารถใช้การดำเนินการ Shopify ต่อไปนี้ได้ในทริกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ เช่น สร้างคำสั่งซื้อแล้ว จัดการคำสั่งซื้อแล้ว ชำระเงินคำสั่งซื้อแล้ว วิเคราะห์ความเสี่ยงของคำสั่งซื้อแล้ว และสร้างการคืนเงินแล้ว:

 • เพิ่มแท็กลูกค้า
 • เพิ่มแท็กคำสั่งซื้อ
 • เก็บคำสั่งซื้อถาวร
 • ยกเลิกคำสั่งซื้อ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยใช้ขั้นตอนการทำงาน)
 • จัดเก็บการชำระเงิน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของการจัดเก็บการชำระเงิน)
 • ลบแท็กลูกค้าออก
 • ลบแท็กคำสั่งซื้อ
 • เลิกเก็บคำสั่งซื้อถาวร
 • อัปเดตหมายเหตุลูกค้า (ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การดำเนินการนี้จะแทนที่เนื้อหาของหมายเหตุ หากต้องการเพิ่มเนื้อหาไปยังหมายเหตุที่มีอยู่แล้ว ให้ป้อน: {{customer.note}} The content that you want to add to the note. ในช่องหมายเหตุ)
 • อัปเดตหมายเหตุคำสั่งซื้อ (ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การดำเนินการนี้จะแทนที่เนื้อหาของหมายเหตุ หากต้องการเพิ่มเนื้อหาไปยังหมายเหตุที่มีอยู่แล้ว ให้ป้อน: {{order.note}} The content that you want to add to the note. ในช่องหมายเหตุ)

คุณสามารถใช้การดำเนินการ Shopify ต่อไปนี้กับทริกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน เช่น สร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่แล้ว:

 • เพิ่มแท็กลูกค้า
 • เพิ่มแท็กคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน (หลังจากคำสั่งซื้อได้รับชำระเงินแล้ว แท็กเหล่านี้จะเป็นแท็กคำสั่งซื้อ)
 • ลบแท็กลูกค้าออก
 • ลบแท็กคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
 • อัปเดตหมายเหตุคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน (ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การดำเนินการนี้จะแทนที่เนื้อหาของหมายเหตุ หากต้องการเพิ่มเนื้อหาไปยังหมายเหตุที่มีอยู่แล้ว ให้ป้อน: {{order.note}} The content that you want to add to the note. ในช่องหมายเหตุ)

การดำเนินการสำหรับทริกเกอร์สินค้า

คุณสามารถใช้การดำเนินการ Shopify ต่อไปนี้กับทริกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เช่น เปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าคงคลังแล้วและเพิ่มสินค้าแล้ว:

 • เพิ่มแท็กสินค้า
 • ซ่อนสินค้า
 • แสดงสินค้า
 • ลบแท็กสินค้า

การดำเนินการสำหรับทริกเกอร์ลูกค้า

คุณสามารถใช้การดำเนินการ Shopify ต่อไปนี้กับทริกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น สร้างลูกค้าแล้ว:

 • เพิ่มแท็กลูกค้า
 • ลบแท็กลูกค้าออก
 • อัปเดตหมายเหตุลูกค้า (ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การดำเนินการนี้จะแทนที่เนื้อหาของหมายเหตุ หากต้องการเพิ่มเนื้อหาไปยังหมายเหตุที่มีอยู่แล้ว ให้ป้อน: {{customer.note}} The content that you want to add to the note. ในช่องหมายเหตุ)

การดำเนินการที่ส่งข้อความ

คุณสามารถเพิ่มการดำเนินการไปยังขั้นตอนการทำงานใดๆ ก็ได้เพื่อส่งข้อความถึงคุณหรือพนักงานของคุณ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี