เพิ่มกฎเกี่ยวกับจำนวนไปยังธีม Shopify ของคุณ

กฎเกี่ยวกับจำนวนสำหรับแคตตาล็อก B2B รองรับเฉพาะในธีม Shopify ฟรี เวอร์ชัน 8.0.0 หรือใหม่กว่าหากคุณไม่ต้องการเปลี่ยนหรืออัปเดตธีมของคุณ คุณสามารถเพิ่มโค้ดต่อไปนี้ไปยังธีมของคุณเพื่อแสดงกฎเกี่ยวกับจำนวนได้

จำนวนตะกร้าสินค้า

ค่าจำนวนตะกร้าสินค้าของตัวเลือกสินค้าสามารถแสดงได้ในหน้าสินค้าหรือส่วนสินค้าแนะนำ สามารถดึงค่าได้โดยใช้ Liquid

เพิ่มตะกร้าสินค้าและโค้ดจำนวน Liquid

คุณสามารถเพิ่มโค้ดในไฟล์ต่อไปนี้ในธีมของคุณเพื่อรองรับจำนวนตะกร้าสินค้า:

 • main-product.liquid หรือเทียบเท่า
 • featured-product.liquid หรือเทียบเท่า

ขั้นตอน:

 1. เปิดไฟล์ CSV ที่คุณต้องการแก้ไข
 2. สร้างรายการใหม่ที่ด้านล่างของไฟล์ และใส่รหัสต่อไปนี้:
{% comment %} Cart quantity {% endcomment %}
<span id="CartQuantity-{{ section.id }}" data-product-url="{{ product.url }}" data-section-id="{{ section.id }}" data-variant-id="{{ product.selected_or_first_available_variant.id }}">
  {%- assign cart_qty = cart | item_count_for_variant: product.selected_or_first_available_variant.id -%}
  {{- 'products.product.quantity.in_cart' | t: quantity: cart_qty -}}
</span>
 1. คลิกที่ “บันทึก

เพิ่มตะกร้าสินค้าและโค้ดจำนวน Javascript

เมื่อปริมาณตะกร้าสินค้าของตัวเลือกสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง จะต้องอัปเดตค่าที่แสดงบนหน้าสินค้าหรือส่วนสินค้าแนะนำ สามารถดึงค่าที่อัปเดตแล้วได้โดยใช้โค้ด Javascript

คุณสามารถเพิ่มโค้ดไปยังไฟล์ theme.js หรือเทียบเท่าได้

ขั้นตอน:

 1. เปิดไฟล์ theme.js
 2. สร้างรายการใหม่ที่ด้านล่างของไฟล์ และใส่รหัสต่อไปนี้:
let productUrl = document.querySelector('[data-product-url]').dataset.productUrl;
let sectionId = document.querySelector('[data-section-id]').dataset.sectionId;
let variantId = document.querySelector('[data-variant-id]').dataset.variantId;

// Fetch updated HTML from Section Rendering API
fetch(`${productUrl}?section_id=${sectionId}&variant=${variantId}`)
  .then((response) => response.text())
  .then((responseText) => {
    // Replace the current HTML in DOM with the updated HTML

    const updatedHtml = new DOMParser().parseFromString(responseText, 'text/html');

    // Update the cart quantity
    const currentCartQuantity = document.querySelector(`#CartQuantity-${sectionId}`);
    const updatedCartQuantity = updatedHtml.querySelector(`#CartQuantity-${sectionId}`);
    currentCartQuantity.innerHTML = updatedCartQuantity.innerHTML;
  });
 1. คลิกที่ “บันทึก

กฎเกี่ยวกับจำนวน

กฎเกี่ยวกับจำนวนของตัวเลือกสินค้าสามารถแสดงได้ในหน้าสินค้าหรือส่วนสินค้าแนะนำ สามารถดึงกฎได้โดยใช้ Liquid

เพิ่มโค้ดกฎเกี่ยวกับจำนวน Liquid

คุณสามารถเพิ่มโค้ดในไฟล์ต่อไปนี้ในธีมของคุณเพื่อรองรับจำนวนตะกร้าสินค้า:

 • main-product.liquid หรือเทียบเท่า
 • featured-product.liquid หรือเทียบเท่า

ขั้นตอน:

 1. เปิดไฟล์ CSV ที่คุณต้องการแก้ไข
 2. สร้างรายการใหม่ที่ด้านล่างของไฟล์ จากนั้นใส่รหัสต่อไปนี้:
{% comment %} Quantity rules {% endcomment %}
<div id="QuantityRules-{{ section.id }}" data-product-url="{{ product.url }}" data-section-id="{{ section.id }}" data-variant-id="{{ product.selected_or_first_available_variant.id }}">
  {%- if product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.increment > 1 -%}
    <span>
    {{- 'products.product.quantity.multiples_of' | t: quantity: product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.increment -}}
    </span>
  {%- endif -%}
  {%- if product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.min > 1 -%}
    <span>
    &nbsp;-&nbsp;
    {{- 'products.product.quantity.minimum_of' | t: quantity: product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.min -}}
    </span>
  {%- endif -%}
  {%- if product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.max != null -%}
    <span>
    &nbsp;-&nbsp;
    {{- 'products.product.quantity.maximum_of' | t: quantity: product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.max -}}
    </span>
  {%- endif -%}
</div>
 1. คลิกที่ “บันทึก

เพิ่มโค้ดกฎเกี่ยวกับจำนวน Javascript

ตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการสามารถมีชุดกฎเกี่ยวกับจำนวนของตนเองได้ หลังจากเลือกตัวเลือกสินค้าอื่นแล้ว จำเป็นต้องอัปเดตกฎเกี่ยวกับจำนวนที่แสดงบนหน้าสินค้าหรือส่วนสินค้าแนะนำ สามารถดึงค่าที่อัปเดตแล้วได้โดยใช้โค้ด Javascript

 • theme.js หรือเทียบเท่า
 • en.default.json

ขั้นตอน:

 1. เปิดไฟล์ theme.js
 2. สร้างรายการใหม่ที่ด้านล่างของไฟล์ จากนั้นใส่รหัสต่อไปนี้:
let productUrl = document.querySelector('[data-product-url]').dataset.productUrl;
let sectionId = document.querySelector('[data-section-id]').dataset.sectionId;
let variantId = document.querySelector('[data-variant-id]').dataset.variantId;
// `variantId` is set to the current variant's id. Replace this value with the updated variant's id

// Fetch updated HTML from Section Rendering API
fetch(`${productUrl}?section_id=${sectionId}&variant=${variantId}`)
  .then((response) => response.text())
  .then((responseText) => {
    // Replace the current HTML in DOM with the updated HTML

    const updatedHtml = new DOMParser().parseFromString(responseText, 'text/html');

    // Update the quantity rules
    const currentQuantityRules = document.querySelector(`#QuantityRules-${sectionId}`);
    const updatedQuantityRules = updatedHtml.querySelector(`#QuantityRules-${sectionId}`);
    currentQuantityRules.innerHTML = updatedQuantityRules.innerHTML;
  });
 1. คลิกที่ “บันทึก

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง

เพิ่มสตริงคำแปล JSON

ขั้นตอน:

 1. เปิดไฟล์ en.default.json
 2. สร้างรายการใหม่ที่ด้านล่างของไฟล์ จากนั้นใส่รหัสต่อไปนี้:
{
  "products":{
   "quantity":{
     "minimum_of":"Minimum of ",
     "maximum_of":"Maximum of ",
     "multiples_of":"Increments of ",
     "in_cart": " in cart"
   }
  }
}
 1. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี