การสร้างรายการราคาแบบ B2B

รายการราคาคือรูปแบบการกําหนดราคาแบบกําหนดเองที่คุณเสนอให้กับบริษัท

หลังจากที่คุณสร้างรายการราคาแล้ว รายการราคาจะได้รับการมอบหมายไปยังบริษัทเพื่อให้ลูกค้าธุรกิจแบบ B2B ซื้อสินค้าในราคาแบบกําหนดเอง โดยสามารถตั้งราคาเป็นเปอร์เซ็นต์โดยรวมได้ ซึ่งจะมีผลกับทั้งแค็ตตาล็อก นอกจากนี้ยังสามารถตั้งราคาคงที่ที่จะมีผลกับสินค้าและตัวเลือกสินค้าบางรายการโดยเฉพาะได้ รายการราคาอาจมีทั้งแบบเปอร์เซ็นต์โดยรวมและราคาคงที่ แต่ค่าที่คุณตั้งเป็นการปรับโดยรวมจะไม่มีผลกับสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าที่มีราคาคงที่

ตัวอย่างเช่น ร้านค้าของคุณขายเทียนที่ราคา $10 ต่อชิ้น คุณสร้างรายการราคาและป้อน "-20%" ลงในช่องการปรับโดยรวม ซึ่งจะลดราคาเทียนของคุณลง 20% ให้กับบริษัทที่มีสิทธิ์เข้าถึงรายการราคา แต่มีเทียนชิ้นหนึ่งที่มีต้นทุนการผลิตมากกว่าเล็กน้อย คุณจึงตั้งราคาคงที่ของสินค้าดังกล่าวไว้ที่ $9 เมื่อลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าถึงรายการราคาเข้าชมร้านค้าของคุณ พวกเขาจะเห็นราคาสินค้าของคุณเป็น $8 ยกเว้นเทียนที่คุณป้อนราคาคงที่ไว้ สินค้าที่มีราคาคงที่จะไม่ได้รับผลจากการปรับโดยรวมและจะเสนอขายที่ราคา $9

สร้างรายการราคา

 1. ในส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > รายการราคา
 2. คลิกสร้างรายการราคา
 3. ป้อนชื่อรายการราคาของคุณ ลูกค้าจะไม่เห็นชื่อที่คุณสร้าง
 4. หากต้องการตั้งค่าการปรับราคาที่มีผลกับสินค้าทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้ป้อนค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ในช่องการปรับโดยรวม
 5. หากต้องการกำหนดราคาคงที่สำหรับตัวเลือกสินค้าทุกรายการ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิก "ปรับราคา" จากนั้นคลิก "ตั้งราคาด้วยตนเอง"
  2. คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"
  3. ค้นหาสินค้าที่ต้องการปรับและป้อนราคาที่จะเรียกเก็บ
  4. คลิกที่ "บันทึก"
 6. หากต้องการกำหนดราคาคงที่สำหรับตัวเลือกสินค้าเฉพาะรายการ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิก "ปรับราคา" จากนั้นคลิก "ตั้งราคาด้วยตนเอง"
  2. คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"
  3. ค้นหาสินค้าที่ต้องการปรับ
  4. คลิก "จัดการ" หากสินค้ามีตัวเลือกสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการ ให้คลิก "จัดการทีละรายการ"
  5. ป้อนราคาที่จะเรียกเก็บสำหรับตัวเลือกสินค้าที่ต้องการ
  6. คลิกที่ "บันทึก"
 7. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณได้สร้างบริษัทแล้ว ให้คลิก "เพิ่มบริษัท" เพื่อกําหนดรายการราคาให้กับบริษัท
  • หากคุณยังไม่ได้สร้างบริษัท ให้คลิก "สร้างบริษัท"
 8. ในส่วนสถานะ ให้เปิดเมนูแล้วเลือก "เปิดใช้งาน"

ส่งออกและนําเข้ารายการราคา

หลังจากสร้างรายการราคาแล้ว คุณสามารถส่งออกรายการของคุณเป็นไฟล์ CSV ได้ หลังจากที่แก้ไขรายการของคุณแล้ว คุณสามารถนําเข้าไฟล์ CSV เพื่ออัปเดตราคาคงที่ในรายการราคานั้น นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ไฟล์ CSV เพื่อสร้างรายการราคาใหม่ได้

ตัวอย่างเช่น คุณมีรายการราคาที่มอบหมายให้แก่บริษัทซึ่งเปิดตำแหน่งที่ตั้งใหม่ คุณจึงสร้างตำแหน่งที่ตั้งใหม่ให้แก่บริษัท คุณรวมค่าจัดส่งในราคาของคุณและตำแหน่งที่ตั้งใหม่นั้นอยู่ห่างไกลออกไปกว่าเดิม ดังนั้นคุณจึงต้องเพิ่มราคาให้สูงขึ้น คุณสามารถส่งออกรายการราคาของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิมและแก้ไขราคาโดยใช้โปรแกรมสเปรดชีตได้ จากนั้นจึงสร้างรายการราคาใหม่ โดยนําเข้าไฟล์ CSV รายการราคาที่แก้ไขแล้วและมอบหมายรายการราคาไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์ CSV ตัวอย่าง

คุณสามารถดาวน์โหลดและดูไฟล์ CSV รายการราคาตัวอย่างเพื่อใช้เป็นเทมเพลตได้

ไฟล์ตัวอย่างประกอบไปด้วยตัวอย่างสินค้าและตัวเลือกสินค้า ไฟล์ที่นำเข้าของคุณอาจมีสินค้าและตัวเลือกสินค้ามากกว่า หากคุณใช้ไฟล์ตัวอย่างเป็นเทมเพลต โปรดอย่าลืมลบสินค้าตัวอย่างทั้งหมดออก

คำอธิบายไฟล์ CSV รายการราคา

ตารางนี้จะแสดงรายการช่องต่างๆ ในไฟล์ CSV รายการราคา

ต้องกรอกข้อมูลในช่องชื่อรายการราคา สินค้าและตัวเลือกสินค้าในรายการราคาสามารถระบุข้อมูลด้วยข้อมูลในคอลัมน์ SKU ได้ หากสินค้าไม่มี SKU สินค้าหรือตัวเลือกสินค้าดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลระบุตัวตนอื่น เช่น Handle, ชื่อตัวเลือกที่ 1 และค่าตัวเลือกที่ 1

ต้องมีราคาเพื่อให้สินค้าหรือตัวเลือกสินค้าปรากฏในรายการราคา หากราคาและเปรียบเทียบเว้นว่างไว้ทั้งสองช่อง ราคาคงที่ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้านั้นจะถูกลบออกจากรายการราคา

คำอธิบายสินค้าในไฟล์ CSV รายการราคาที่ส่งออกมา
คอลัมน์ คำอธิบาย
Price List Name ชื่อของรายการราคา
Handle

แฮนเดิลคือชื่อเฉพาะของสินค้าแต่ละชิ้น ซึ่งสามารถเป็นตัวอักษร ขีด และตัวเลขได้ แต่ห้ามเว้นวรรคหรือมีอักขระอื่นรวมถึงจุด โดยแฮนเดิลจะปรากฏบน URL ของสินค้าแต่ละชิ้น

ยกตัวอย่างเช่น แฮนเดิลสำหรับ "Women's Snowboard" ควรจะเป็น womens-snowboard และ URL ของสินค้าจะเป็น https://yourstore.myshopify.com/products/womens-snowboard

SKU

SKU ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ซึ่งใช้ในการติดตามสินค้าคงคลังด้วยบริการการติดตามสินค้าคงคลัง

หากสินค้าที่คุณต้องการอัปเดตมี SKU คุณสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวางข้อมูลอื่นๆ ใน CSV เช่น Handle, ชื่อตัวเลือกที่ 1 หรือค่าตัวเลือกที่ 1 ได้

Option1 Name หากสินค้ามีตัวเลือก ชื่อตัวเลือกดังกล่าวจะแสดงอยู่ในคอลัมน์นี้ ตัวอย่างเช่น สี
Option1 Value หากสินค้ามีตัวเลือก ค่าตัวเลือกดังกล่าวจะแสดงอยู่ในคอลัมน์นี้ ตัวอย่างเช่น ดำ
Option2 Name หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สอง ชื่อตัวเลือกดังกล่าวจะแสดงอยู่ในคอลัมน์นี้
Option2 Value หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สอง ค่าตัวเลือกดังกล่าวจะแสดงอยู่ในคอลัมน์นี้
Option3 Name หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สาม ชื่อตัวเลือกดังกล่าวจะแสดงอยู่ในคอลัมน์นี้
Option3 Value หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สาม ค่าตัวเลือกดังกล่าวจะแสดงอยู่ในคอลัมน์นี้
Price

ราคาของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ให้ใส่เฉพาะราคาและไม่ต้องใส่สัญลักษณ์ของสกุลเงินใดๆ ตัวอย่างเช่น 9.99

การเว้นว่างในช่องราคาและเปรียบเทียบจะทำให้ราคาคงที่ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้านั้นถูกลบออกจากรายการราคา

Compare At

ราคาเปรียบเทียบของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ให้ใส่เฉพาะราคาเท่านั้น โดยไม่ต้องใส่สัญลักษณ์สกุลเงินใดๆ ตัวอย่างเช่น 9.99

การเว้นว่างในช่องราคาและเปรียบเทียบจะทำให้ราคาคงที่ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้านั้นถูกลบออกจากรายการราคา

ส่งออกรายการราคา

สามารถส่งออกรายการราคาทีละรายการหรือพร้อมกันก็ได้ เมื่อส่งออกเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะส่งไฟล์ CSV ให้คุณทางอีเมล

หากต้องการอัปเดตตัวเลือกสินค้าในรายการราคาด้วยการอัปโหลดไฟล์ CSV คุณสามารถป้อนข้อมูลในคอลัมน์ SKU แทนตัวเลือกและค่าต่างๆ เช่น ชื่อตัวเลือกที่ 1 และค่าตัวเลือกที่ 1 ได้

ส่งออกรายการราคาเดียว

หากต้องการส่งออกรายการราคาเดียว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > รายการราคา
 2. คลิกรายการราคาที่มีอยู่เพื่อส่งออกรายการสินค้าของคุณที่มีการปรับราคา
 3. คลิก "ปรับราคา" จากนั้นให้เลือก "ส่งออกราคา"
 4. เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเลือกสินค้าที่จะส่งออก:

  • สินค้าทั้งหมดในรายการราคาเหล่านี้
  • เฉพาะสินค้าในรายการราคาเหล่านี้ที่มีราคาคงที่
 5. เลือกรูปแบบเป็นไฟล์ CSV

 6. คลิก "ส่งออกไฟล์ CSV"

ส่งออกรายการราคาหลายรายการในครั้งเดียว

หากต้องการส่งออกรายการราคาหลายรายการในครั้งเดียว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > รายการราคา
 2. เลือกรายการราคาที่ต้องการส่งออก
 3. เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเลือกรายการราคาที่จะส่งออก:

  • หน้าปัจจุบัน
  • รายการราคาที่เลือก
 4. เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเลือกสินค้าที่จะส่งออก:

  • สินค้าทั้งหมดในรายการราคาเหล่านี้
  • เฉพาะสินค้าในรายการราคาเหล่านี้ที่มีราคาคงที่
 5. เลือกรูปแบบเป็นไฟล์ CSV

 6. คลิก "ส่งออกไฟล์ CSV"

นำเข้ารายการราคา

สามารถนําเข้ารายการราคาทีละรายการหรือพร้อมกันก็ได้ การนําเข้าอาจใช้เวลาดำเนินการสักคู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของรายการราคา โดยจะมีการแจ้งเตือนเมื่อนําเข้าเสร็จสิ้น

หากต้องการสร้างรายการราคาใหม่หรืออัปเดตรายการราคาเดียว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > รายการราคา
 2. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก "สร้างรายการราคา" เพื่อนําเข้าไฟล์ CSV ไปยังรายการราคาใหม่
  • คลิกรายการราคาที่มีอยู่เพื่อนําเข้าไฟล์ CSV ไปยังรายการราคาที่มีอยู่
 3. คลิก "ปรับราคา" จากนั้นให้เลือกนำเข้าราคา

 4. หากคุณนําเข้าไฟล์ CSV ไปยังรายการราคาที่มีอยู่ ให้คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 5. คลิก "เพิ่มไฟล์" หรือลากแล้ววางไฟล์ของคุณลงในกล่องโต้ตอบเพื่ออัปโหลด

 6. คลิก "ดูตัวอย่างการนําเข้า"

 7. ดูตัวอย่างเพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของคอลัมน์และข้อมูล จากนั้นคลิก "นําเข้าไฟล์ CSV"

หากต้องการอัปเดตรายการราคาหลายรายการในครั้งเดียว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > รายการราคา
 2. คลิก "เพิ่มไฟล์" หรือลากแล้ววางไฟล์ของคุณลงในกล่องโต้ตอบเพื่ออัปโหลด
 3. คลิก "ดูตัวอย่างการนําเข้า"
 4. ดูตัวอย่างเพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของคอลัมน์และข้อมูล จากนั้นคลิก "นําเข้าไฟล์ CSV"
 5. ไม่บังคับ: คลิก "ปิด" เพื่อใช้งานต่อในขณะที่ระบบกำลังประมวลผลการนําเข้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี