การจัดการการชำระเงินแบบจริงและแบบร่าง

คุณสามารถสร้างหน้าการชำระเงินได้หลายเวอร์ชัน และบันทึกไว้เป็นการชำระเงินแบบร่าง คุณสามารถมีการชำระเงินแบบจริงได้ 1 รายการ และการชำระเงินแบบร่างได้สูงสุด 99 รายการ การชำระเงินแบบร่างจะทำให้คุณได้ทดลองการกำหนดค่าแอปต่างๆ และการสร้างแบรนด์ก่อนที่คุณจะใช้งานจริง นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่ง ตั้งค่า และทดสอบการชำระเงินแบบร่างได้ก่อนการลดราคาตามฤดูกาลหรือ BFCM เพื่อให้แน่ใจว่าการชำระเงินของคุณนั้นพร้อมรับมือช่วงที่มีการใช้งานสูงสุด

คุณสามารถดู เปลี่ยนชื่อ ทำซ้ำ และเผยแพร่การชำระเงินของคุณได้ ทั้งนี้ ระบบจะไม่แสดงชื่อการชำระเงินแบบจริงและแบบร่างแก่ลูกค้าของคุณ

หากคุณต้องการปรับแต่งการชำระเงินใดๆ ให้ดูที่การปรับแต่งการชำระเงินด้วยแอปการชำระเงิน และการตั้งค่าแบรนด์ดิ้งในหน้าการชำระเงินของคุณ

การจัดการการชำระเงินแบบจริง

คุณสามารถดู เปลี่ยนชื่อ และทำซ้ำการชำระเงินแบบจริงได้ โดยคุณสามารถมีการชำระเงินแบบจริงที่มียอดเข้าชมร้านค้าของลูกค้าได้ครั้งละหนึ่งรายการ

การดูการชำระเงินแบบจริง

คุณสามารถดูได้ว่าระบบจะแสดงการชำระเงินจริงให้ลูกค้าเห็นอย่างไร

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วนการปรับแต่งการชำระเงิน ให้คลิกที่ “” ข้างการชำระเงินแบบจริงของคุณ จากนั้นคลิกที่ “ดู

การเปลี่ยนชื่อการชำระเงินแบบจริง

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วนการปรับแต่งการชำระเงิน ให้คลิกที่ “” ข้างการชำระเงินแบบจริงของคุณ จากนั้นคลิกที่ “เปลี่ยนชื่อ
 3. ป้อนชื่อของการชำระเงินของคุณ จากนั้นคลิกที่บันทึก

การทำซ้ำการชำระเงินแบบจริง

เมื่อคุณทำซ้ำการชำระเงินแบบจริง ระบบจะสร้างการชำระเงินแบบร่างขึ้นใหม่ โดยคุณสามารถสร้างการชำระเงินแบบร่างได้สูงสุด 99 รายการ

หากคุณมีการชำระเงินแบบร่างอยู่แล้วและทำซ้ำการชำระเงินแบบจริง ระบบจะระบุการชำระเงินที่ทำซ้ำของคุณว่าเป็นแบบร่างใหม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วนการปรับแต่งการชำระเงิน ให้คลิกที่ “ทำซ้ำ” ข้างการชำระเงินแบบจริงของคุณ

การจัดการการชำระเงินแบบร่าง

คุณสามารถเผยแพร่ ดูตัวอย่าง เปลี่ยนชื่อ ทำซ้ำ และลบการชำระเงินแบบร่างของคุณได้

การเผยแพร่การชำระเงินฉบับร่าง

เมื่อคุณเผยแพร่การชำระเงินแบบร่าง หมายความว่าคุณแทนที่การชำระเงินแบบจริงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การชำระเงินแบบจริงของคุณจะกลายเป็นการชำระเงินแบบร่าง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วนการปรับแต่งการชำระเงิน ให้คลิกที่ “เผยแพร่” ข้างการชำระเงินแบบร่างที่คุณต้องการจะเผยแพร่
 3. คลิกที่เผยแพร่

การดูตัวอย่างการชำระเงินแบบร่าง

คุณสามารถดูตัวอย่างได้ว่าระบบจะแสดงการชำระเงินแบบร่างให้ลูกค้าเห็นอย่างไร

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วนการปรับแต่งการชำระเงิน ให้คลิกที่ “” ข้างการชำระเงินแบบร่างที่คุณต้องการจะดูตัวอย่าง จากนั้นจึงคลิกที่ “ดูตัวอย่าง

การเปลี่ยนชื่อการชำระเงินแบบร่าง

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วนการปรับแต่งการชำระเงิน ให้คลิกที่ “” ซึ่งอยู่ถัดจากการชำระเงินแบบร่างที่คุณต้องการจะเปลี่ยนชื่อ
 3. ป้อนชื่อใหม่ของการชำระเงินของคุณ จากนั้นคลิก บันทึก

การทำซ้ำการชำระเงินแบบร่าง

เมื่อคุณทำซ้ำการชำระเงินแบบร่าง ระบบจะระบุการชำระเงินที่ทำซ้ำล่าสุดของคุณว่าเป็นแบบร่างใหม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วนการปรับแต่งการชำระเงิน ให้คลิกที่ “” ซึ่งอยู่ถัดจากการชำระเงินแบบร่างที่คุณต้องการจะทำซ้ำ จากนั้นจึงคลิกที่ “ทำซ้ำ

การลบการชำระเงินแบบร่าง

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วนการปรับแต่งการชำระเงิน ให้คลิกที่ “” ซึ่งอยู่ถัดจากการชำระเงินแบบร่างที่คุณต้องการจะลบ จากนั้นจึงคลิกที่ “นำออก
 3. คลิก “ลบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี