หาวิธีการขายสินค้าข้ามพรมแดนในช่วงโควิด-19

การขายสินค้าระหว่างประเทศจะเปิดโอกาสให้ธุรกิจคุณมีลูกค้าเข้ามามากขึ้น แต่ก็เพิ่มความท้าทายในแง่ของการส่งสินค้าไปให้ถึงมือลูกค้าเข้ามาเช่นกัน การจัดส่งข้ามพรมแดนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบด้านการจัดส่งและการปิดชายแดน ดังนั้นให้ตรวจสอบกับบริการต่างๆ ที่คุณใช้เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถจัดการคำสั่งซื้อและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ อัปเดตธุรกิจของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตัวเลือกการจัดส่งและการชำระเงินของคุณสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นไปได้ในปัจจุบัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายสินค้าข้ามพรมแดน

การจัดส่ง

หากคุณขายสินค้าในต่างประเทศ คุณอาจได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากข้อจำกัดของผู้ให้บริการขนส่งและการปิดพรมแดน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าการจัดส่งของคุณเป็นปัจจุบันโดยมีเฉพาะบริการที่พร้อมใช้งาน

คุณอาจต้อง เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการจัดส่ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณให้บริการตัวเลือกการจัดส่งที่เป็นไปได้แก่ลูกค้า หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการจัดส่ง คุณควรแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ลูกค้าทราบ คุณสามารถตรวจสอบ สถานะผู้ให้บริการขนส่ง ได้ในศูนย์ช่วยเหลือของ Shopify

ตรวจสอบข้อจำกัดในการจัดส่งของคุณ

พรมแดนและข้อจำกัดในการจัดส่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และอาจส่งผลต่อความสามารถในการจัดส่งคำสั่งซื้อให้ลูกค้า สำหรับแต่ละประเทศที่คุณจัดส่งสินค้าไป ให้ตรวจสอบสถานะของพรมแดนและข้อมูลผู้ให้บริการขนส่งในพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังสามารถจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้าได้

หากคุณไม่สามารถจัดส่งไปยังประเทศอื่น คุณจำเป็นต้องอัปเดตและแก้ไข เขตการจัดส่ง ของคุณเพื่อแสดงตำแหน่งที่คุณสามารถจัดส่งคำสั่งซื้อไปได้

หากคุณใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อจัดการคำสั่งซื้อบางส่วนของคุณ คุณก็จำเป็นต้องตรวจสอบว่าผู้ให้บริการเหล่านั้นสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้หรือไม่เช่นกัน โดยคุณอาจต้องอัปเดตและเปลี่ยนสินค้าที่คุณเสนอขายในร้านโดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการคำสั่งซื้อของผู้ให้บริการภายนอกของคุณ

อัปเดตการเปลี่ยนแปลงการจัดส่งให้ลูกค้าทราบ

หากความสามารถในการจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการปิดพรมแดนหรือข้อจำกัดของผู้ให้บริการขนส่ง คุณจำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

คุณสามารถส่งอีเมลถึงลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบว่าอาจมีความล่าช้าในการจัดส่งคำสั่งซื้อให้ถึงมือ โดยการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าจะช่วยแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ รวมทั้งใส่ใจว่าลูกค้าจะได้รับมอบสินค้าที่ตนเองสั่งซื้อ นอกจากนี้การแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าคำสั่งซื้อของพวกเขาอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่คุณควบคุมไม่ได้ยังจะเป็นส่วนช่วยในการจัดการกับความคาดหวังของลูกค้าด้วยเช่นกัน

การชำระเงิน

หากคุณขายสินค้าในหลากหลายประเทศ คุณอาจต้องใช้หลายสกุลเงินและผู้ให้บริการการชำระเงินหลายราย คุณควรทำความเข้าใจข้อจำกัดของผู้ให้บริการขนส่งของคุณในการพิจารณาการขายสินค้าในประเทศอื่นๆ หากคุณไม่สามารถจัดส่งไปยังประเทศที่ใช้สกุลเงินที่คุณรองรับ ให้ลบสกุลเงินดังกล่าวออกจากการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ

หากคุณยังไม่ได้ขายสินค้าในประเทศอื่นๆ และมีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้น ก็สามารถเปิดใช้การขายสินค้าในหลายสกุลเงินเพื่อขยายฐานลูกค้าและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายการขายในวงกว้างขึ้นได้ แต่ก่อนที่จะเปิดใช้สกุลเงินหลายสกุลเงิน ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้ทำความเข้าใจข้อจำกัดด้านการจัดส่งในปัจจุบันภายในประเทศที่คุณต้องการขายสินค้าแล้วเรียบร้อย

ดำเนินการตั้งค่าของคุณให้เสร็จสิ้นสำหรับการขายข้ามพรมแดน

การขายสินค้าในหลายสกุลเงินจะช่วยให้ลูกค้าของคุณชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อโดยใช้สกุลเงินท้องถิ่นของตนได้ ฟีเจอร์นี้เป็นตัวเลือกที่ดี หากธุรกิจของคุณอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้:

  • คุณมีร้านค้าออนไลน์เพียงหนึ่งแห่งที่มีผู้เข้าชมร้านค้าจากต่างประเทศ และคุณต้องการเพิ่มคอนเวอร์ชันจากลูกค้ากลุ่มดังกล่าว
  • คุณต้องการแนะนำร้านค้าตามภูมิภาค เช่น คุณมีร้านค้าอยู่ในภูมิภาคหนึ่ง และต้องการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน แต่ใช้คนละสกุลเงิน เช่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกันและมีฤดูกาลเดียวกัน คุณสามารถใช้การจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงินเพื่อขายสินค้าในออสเตรเลียได้ รวมถึงเสนอประสบการณ์การใช้งานตามภูมิภาคให้แก่ลูกค้าชาวนิวซีแลนด์
  • คุณมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเนื่องจากคุณมีร้านค้าในหลากหลายประเทศและภูมิภาค คุณมีร้านค้าระหว่างประเทศหนึ่งแห่งที่จำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงินเพื่อสร้างฐานลูกค้าในประเทศที่คุณยังไม่มีฐานลูกค้าเด่นชัด

หากคุณใช้ Shopify Payments และมีสิทธิ์ใช้งานหลายสกุลเงิน คุณสามารถเปิดใช้ร้านค้าเพื่อขายสินค้าในหลายสกุลเงินได้

การจัดการความคาดหวังของลูกค้า

พรมแดนและข้อจำกัดในการจัดส่งอาจส่งผลต่อประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากการสั่งซื้อสินค้าผ่านร้านค้าของคุณ เมื่อสถานการณ์เหล่านี้เปลี่ยนแปลงไป คุณต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าคุณกำลังดำเนินการเท่าที่สามารถจะทำได้ รวมทั้งกำลังจัดการกับสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวเอง

คุณสามารถเพิ่มแบนเนอร์เพื่ออธิบายให้ลูกค้าทราบว่าคุณกำลังได้รับผลกระทบอย่างไร โดยอาจใส่รายละเอียดประเทศที่คุณจัดส่งได้ในขณะนี้ลงในข้อความ คุณยังสามารถเพิ่มนโยบายการป้องกันโควิด-19 ไปยังร้านค้าของคุณได้อีกด้วย

นอกจากนี้ คุณก็สามารถส่งอีเมลจดหมายข่าวให้ลูกค้าเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณจะตอบสนองอย่างไรต่อข้อจำกัดด้านการจัดส่งและการจัดการคำสั่งซื้อที่เปลี่ยนแปลงไป

สถานการณ์ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นคุณจึงควรตั้งความคาดหวังที่เหมาะสมและสื่อสารกับลูกค้าอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา คุณสามารถแจ้งลูกค้าว่าคุณกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาทางจัดส่งคำสั่งซื้อให้ถึงมือลูกค้าเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับรู้ว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี