การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขายข้ามพรมแดน

การขายสินค้าในต่างประเทศเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคุณพบเจอลูกค้ามากขึ้น แต่ก็เพิ่มความท้าทายใหม่ในการส่งสินค้าเช่นกัน การจัดส่งที่เดินทางข้ามพรมแดนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการจัดส่งและการปิดพรมแดน ดังนั้นคุณจึงควรตรวจสอบกับบริการที่คุณใช้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถจัดส่งคำสั่งซื้อและตอบรับความต้องการของลูกค้าได้


 อัปเดตธุรกิจของคุณอยู่เสมอเพื่อให้บริการของคุณตรงตามบริการที่คุณมอบให้ได้ในปัจจุบัน เช่น ตัวเลือกการจัดส่งและการชำระเงิน

การจัดส่ง

หากคุณขายสินค้าในต่างประเทศ คุณอาจได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากข้อจำกัดของผู้ให้บริการจัดส่งและการปิดพรมแดน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าการจัดส่งของคุณเป็นปัจจุบันโดยมีเฉพาะบริการที่พร้อมใช้งาน

คุณอาจต้องทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการจัดส่งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ตัวเลือกการจัดส่งที่ให้บริการได้แก่ลูกค้า หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการจัดส่ง คุณควรแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ลูกค้าทราบ คุณสามารถตรวจสอบสถานะผู้ให้บริการจัดส่งได้ใน Shopify Help Center

ตรวจสอบข้อจำกัดในการจัดส่งของคุณ

พรมแดนและข้อจำกัดในการจัดส่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และอาจส่งผลต่อความสามารถในการจัดส่งคำสั่งซื้อให้ลูกค้า สำหรับแต่ละประเทศที่คุณจัดส่งสินค้าไป ให้ตรวจสอบสถานะของพรมแดนและข้อมูลผู้ให้บริการจัดส่งในพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังสามารถจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้าได้

หากคุณไม่สามารถจัดส่งไปยังประเทศอื่นหรือนอกประเทศของตนเอง คุณจำเป็นต้องอัปเดตและแก้ไขเขตการจัดส่งเพื่อแสดงตำแหน่งคุณสามารถจัดส่งคำสั่งซื้อไปได้หากคุณใช้บริการจากภายนอกเพื่อจัดส่งคำสั่งซื้อบางส่วน คุณจำเป็นต้องตรวจสอบเพื่อดูว่าพวกเขาจัดส่งคำสั่งซื้อได้หรือไม่ด้วยเช่นกัน คุณอาจจำเป็นต้องอัปเดตและเปลี่ยนสินค้าที่คุณเสนอขายในร้านค้าโดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดส่งคำสั่งซื้อของบริการจากภายนอกอัปเดตการเปลี่ยนแปลงการจัดส่งให้ลูกค้าทราบ

หากความสามารถในการจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการปิดพรมแดนหรือข้อจำกัดของผู้ให้บริการจัดส่ง คุณจำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณสามารถส่งอีเมลแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและคำสั่งซื้ออาจส่งถึงล่าช้า การแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบช่วยให้พวกเขารู้ว่าคุณกำลังติดตามสถานการณ์และเอาใจใส่ถึงการจัดส่งคำสั่งซื้อของพวกเขา นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการความคาดหวังของลูกค้าด้วยการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าคำสั่งซื้อของพวกเขาอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ


การชำระเงิน

หากคุณขายสินค้าในประเทศอื่นๆ คุณอาจจะต้องใช้หลายสกุลเงินและผู้ให้บริการการชำระเงินหลายราย คุณควรทำความเข้าใจข้อจำกัดของผู้ให้บริการจัดส่งของคุณในการพิจารณาการขายสินค้าในประเทศอื่นๆ หากคุณไม่สามารถจัดส่งไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งที่ใช้สกุลเงินที่คุณรองรับ ให้ลบสกุลเงินดังกล่าวออกจากการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ

หากคุณยังไม่ได้ขายสินค้าในประเทศอื่นๆ และคุณมีสิทธิ์ที่จะขายสินค้า คุณสามารถเปิดใช้งานการขายสินค้าในหลายสกุลเงินเพื่อขยายฐานลูกค้าและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายการขายในวงกว้างขึ้น ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานหลายสกุลเงิน คุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจข้อจำกัดการจัดส่งในปัจจุบันของประเทศที่คุณต้องการขายสินค้าก่อนที่คุณจะทำการขายสินค้าในประเทศเหล่านั้นดำเนินการตั้งค่าของคุณให้เสร็จสิ้นสำหรับการขายข้ามพรมแดน

การจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงินจะช่วยให้ลูกค้าของคุณชำระเงินคำสั่งซื้อโดยใช้สกุลเงินของตนได้ ฟีเจอร์นี้เป็นตัวเลือกที่ดี หากธุรกิจของคุณอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้:

  • คุณมีร้านค้าออนไลน์เพียงหนึ่งแห่งที่มีผู้เข้าชมร้านค้าจากต่างประเทศ และคุณต้องการเพิ่มคอนเวอร์ชันจากลูกค้ากลุ่มดังกล่าว
  • คุณต้องการแนะนำร้านค้าตามภูมิภาค เช่น คุณมีร้านค้าอยู่ในภูมิภาคหนึ่ง และต้องการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน แต่ใช้คนละสกุลเงิน เช่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกันและมีฤดูกาลเดียวกัน คุณสามารถใช้การจำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงินเพื่อขายสินค้าในออสเตรเลียได้ รวมถึงเสนอประสบการณ์การใช้งานตามภูมิภาคให้แก่ลูกค้าชาวนิวซีแลนด์
  • คุณมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเนื่องจากคุณมีร้านค้าในหลากหลายประเทศและภูมิภาค คุณมีร้านค้าในต่างประเทศหนึ่งแห่งที่จำหน่ายสินค้าในหลายสกุลเงินเพื่อสร้างฐานลูกค้าในประเทศที่คุณยังไม่มีฐานลูกค้าชัดเจน


หากคุณใช้ Shopify Payments และมีสิทธิ์ใช้งานหลายสกุลเงิน คุณสามารถเปิดใช้งานร้านค้าเพื่อขายสินค้าในหลายสกุลเงินได้

การจัดการความคาดหวังของลูกค้าพรมแดนและข้อจำกัดในการจัดส่งอาจส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าในการสั่งซื้อกับร้านค้าของคุณ เมื่อสถานการณ์เหล่านี้เปลี่ยนแปลงไป คุณควรต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าคุณกำลังดำเนินการเท่าที่สามารถทำได้และกำลังจัดการกับสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมคุณสามารถเพิ่มแบนเนอร์เพื่ออธิบายให้ลูกค้าทราบว่าคุณกำลังได้รับผลกระทบอย่างไร ข้อความนี้อาจใส่รายละเอียดประเทศที่คุณจัดส่งได้ในขณะนี้

 นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มนโยบายการป้องกันโควิด-19 ในร้านค้าได้

คุณยังสามารถส่งอีเมลจดหมายข่าวให้ลูกค้าเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณจะตอบสนองอย่างไรต่อข้อจำกัดที่เปลี่ยนแปลงด้านการจัดส่งและการจัดการคำสั่งซื้อ


สถานการณ์ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นคุณจึงควรตั้งความคาดหวังที่เหมาะสมและเปิดโอกาสในการสื่อสารกับลูกค้า คุณสามารถแจ้งลูกค้าว่าคุณกำลังพยายามอย่างที่สุดเพื่อหาทางจัดส่งคำสั่งซื้อให้ถึงมือพวกเขาเร็วที่สุด แต่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าทราบด้วยว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี