อากร

อากรคือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวโยงกับการซื้อสินค้าที่มีการจัดส่งจากประเทศอื่น เมื่อลูกค้าจากนานาชาติซื้อสินค้าในร้านค้าของคุณ ประเทศของพวกเขาสามารถที่จะเรียกเก็บอากรจากลูกค้าเหล่านั้นได้เมื่อมีการจัดส่ง

ผู้ให้บริการขนส่งบางรายจะมีตัวเลือกให้คุณเป็นผู้จ่ายอากร เพื่อที่ลูกค้าของคุณจะได้ไม่ต้องชำระเงินค่าอากรใดๆ เมื่อได้รับสินค้า ในกรณีที่คุณจ่ายค่าอากร คุณสามารถวางแผนเพื่อนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปคิดเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดราคาสินค้าของคุณ หรือเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในขั้นตอนการชำระเงิน

สามารถชำระภาษีได้จากลูกค้าในการจัดส่ง หากลูกค้าของคุณต้องชำระภาษีใดๆ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นลูกค้าอาจปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด และการจัดส่งของคุณอาจถูกส่งคืน

คุณสามารถเพิ่มประเทศหรือภูมิภาคต้นทางและรหัสพิกัดศุลกากร (HS) ให้สินค้าของคุณได้จากส่วน Shopify admin ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสพิกัดศุลกากร

วิธีการคำนวณอากร

อากรคือภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้าที่หน่วยงานศุลกากรของประเทศผู้รับสินค้าเรียกเก็บ อัตราอากรคิดคำนวณโดยอิงจากปัจจัยบางส่วนดังต่อไปนี้

 • ราคาสินค้าที่สำแดงและค่าจัดส่ง
 • ประเภทของสินค้าตามที่กำหนดโดยพิกัดศุลกากร
 • ประเทศหรือภูมิภาคต้นทาง
 • อัตราภาษีศุลกากรของประเทศปลายทาง
 • สนธิสัญญาการค้าที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ อาจเพิ่มขึ้นจากค่าภาษีโดยประมาณที่แอปจากภายนอกระบุ:

 • ภาษีนำเข้า - ภาษีภายในประเทศที่ชำระให้แก่ประเทศปลายทาง
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม - ค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการขนส่งเรียกเก็บสำหรับบริการการนำเข้า เช่น การจัดการด้านพิธีการศุลกากร การเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้า หรือการคำนวณค่าธรรมเนียมการนำเข้าล่วงหน้า

เพิ่มประเทศหรือภูมิภาคต้นทางและพิกัดศุลกากรไปยังสินค้าของคุณ

หากต้องการแสดงอากรโดยประมาณให้ลูกค้าระหว่างประเทศทราบในขั้นตอนการชำระเงิน คุณจะต้องแก้ไขรายละเอียดสินค้าเพื่อให้มีประเทศหรือภูมิภาคต้นทางและพิกัดศุลกากร นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มพิกัดศุลกากรและประเทศหรือภูมิภาคต้นทางให้กับสินค้าของคุณได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวหรือนำเข้าด้วยไฟล์ CSV

ขั้นตอน:

การเรียกเก็บอากรและภาษีนําเข้ากับลูกค้า

หลังจากที่คุณเพิ่มภูมิภาคต้นทางและพิกัดศุลกากรแล้ว คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะประมาณค่าใช้จ่ายของคุณและเพิ่มการเรียกเก็บอากรและภาษีนําเข้าที่ขั้นตอนการชำระเงินอย่างไร

การใช้แอปจากภายนอกคํานวณจำนวนอากรและภาษีนําเข้าที่เรียกเก็บในขั้นตอนการชำระเงิน

คุณสามารถแสดงการประเมินค่าภาษีสำหรับคำสั่งซื้อในขั้นตอนการชำระเงินได้โดยใช้แอปจากภายนอกจาก Shopify App Store แอปเหล่านี้ใช้รายละเอียดสินค้าของคุณ เช่น ประเทศหรือภูมิภาคต้นทาง และพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าเพื่อคำนวณอากรและภาษีนำเข้า แอปจากภายนอกอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมหรือค่าใช้งานต่อเนื่องเพิ่มเติม

การเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าที่ขั้นตอนการชำระเงิน

คุณสามารถเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงินของร้านค้าคุณได้ หากร้านค้าของคุณตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • อยู่ในแผน Advanced Shopify หรือShopify Plus ของคุณ
 • ใช้บริการการจัดส่งอื่นนอกเหนือจาก Shopify Shipping
 • ไม่ได้ใช้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 • มีพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้า

ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเบต้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี