อากร

อากรคือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวโยงกับการซื้อสินค้าที่มีการจัดส่งจากประเทศอื่น เมื่อลูกค้าจากนานาชาติซื้อสินค้าในร้านค้าของคุณ ประเทศของพวกเขาสามารถที่จะเรียกเก็บอากรจากลูกค้าเหล่านั้นได้เมื่อมีการจัดส่ง

ผู้ให้บริการขนส่งบางรายจะมีตัวเลือกให้คุณเป็นผู้จ่ายอากร เพื่อที่ลูกค้าของคุณจะได้ไม่ต้องชำระเงินค่าอากรใดๆ เมื่อได้รับสินค้า ในกรณีที่คุณจ่ายค่าอากร คุณสามารถวางแผนเพื่อนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปคิดเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดราคาสินค้าของคุณ หรือเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในขั้นตอนการชำระเงิน

สามารถชำระภาษีได้จากลูกค้าในการจัดส่ง หากลูกค้าของคุณต้องชำระภาษีใดๆ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นลูกค้าอาจปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด และการจัดส่งของคุณอาจถูกส่งคืน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงการประเมินต้นทุนภาษีสำหรับคำสั่งซื้อในขั้นตอนการชำระเงินได้โดยใช้แอปจากภายนอกจาก Shopify app store แอปเหล่านี้ใช้รายละเอียดสินค้าของคุณเช่นประเทศ หรือภูมิภาคของต้นทาง และพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าเพื่อคำนวณภาษี แอปของบุคคลภายนอกอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมหรือการทำธุรกรรมเพิ่มเติม

คุณสามารถเพิ่มรหัสประเทศหรือภูมิภาคต้นทางและรหัสระบบพิกัดศุลกากร (HS) ไปยังสินค้าของคุณได้จากส่วน Shopify admin ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พิกัดศุลกากร ได้จากองค์การศุลกากรโลก

วิธีการคำนวณอากร

อากรคือภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้าที่หน่วยงานศุลกากรของประเทศผู้รับสินค้าเรียกเก็บ อัตราอากรคิดคำนวณโดยอิงจากปัจจัยบางส่วนดังต่อไปนี้

  • ราคาสินค้าที่สำแดงและค่าจัดส่ง
  • ประเภทของสินค้าตามที่กำหนดโดยพิกัดศุลกากร
  • ประเทศหรือภูมิภาคต้นทาง
  • อัตราภาษีศุลกากรของประเทศปลายทาง
  • สนธิสัญญาการค้าที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ อาจเพิ่มขึ้นจากค่าภาษีโดยประมาณที่แอปจากภายนอกระบุ:

  • ภาษีนำเข้า - ภาษีภายในประเทศที่ชำระให้แก่ประเทศปลายทาง
  • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม - ค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการขนส่งเรียกเก็บสำหรับบริการการนำเข้า เช่น การจัดการด้านพิธีการศุลกากร การเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้า หรือการคำนวณค่าธรรมเนียมการนำเข้าล่วงหน้า

เพิ่มประเทศหรือภูมิภาคต้นทางและพิกัดศุลกากรไปยังสินค้าของคุณ

หากต้องการแสดงการประเมินภาษีให้แก่ลูกค้าระหว่างประเทศในขั้นตอนการชำระเงินของคุณคุณจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดสินค้าเพื่อแสดงประเทศหรือภูมิภาคต้นทางและพิกัดศุลกากร นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มพิกัดศุลกากรและประเทศหรือภูมิภาคต้นทางไปยังสินค้าของคุณได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวหรือนำเข้าด้วยไฟล์ CSV

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี