อากร

หากคุณจัดส่งไปต่างประเทศ ลูกค้าของคุณอาจถูกเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าเพิ่มเติม

คุณสามารถเลือกวิธีจัดการอากรและภาษีนำเข้าได้ในส่วน ตลาด ของ Shopify admin คุณสามารถเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการเก็บเงินได้ หากร้านค้าของคุณตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

หากร้านค้าของคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดการเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน คุณสามารถใช้แอปจากภายนอกเพื่อคำนวณอากรและภาษีนำเข้าได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี