กลุ่มลูกค้า

คุณสามารถจัดกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาอยู่ในกลุ่มลูกค้าเดียวกันได้ คุณสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าได้ในเครื่องมือแก้ไขในหน้าลูกค้า โดยการเพิ่มส่วนประกอบที่เรียกว่าชื่อตัวกรอง ตัวดำเนินการ และค่า นอกจากนี้ส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณจะมีกลุ่มลูกค้าและเทมเพลตเริ่มต้นที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับความต้องการ หรือใช้เป็นตัวช่วยในการเริ่มสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่

การใช้เครื่องมือแก้ไขเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้า

เครื่องมือแก้ไขนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการสร้างกลุ่มลูกค้า เมื่อคุณเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ ไปยังกลุ่มลูกค้า ระบบจะแสดงรายการที่ประกอบด้วยชื่อตัวกรองที่พร้อมใช้งาน ตัวดำเนินการ และค่าต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ได้

คุณสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ไอคอนใดไอคอนหนึ่งต่อไปนี้:

ไอคอนกลุ่มลูกค้าสำหรับการเข้าถึงความช่วยเหลือเพิ่มเติม
ไอคอน ชื่อไอคอนและหน้าที่
ไอคอนตัวกรองส่วนลูกค้า ตัวกรอง: เปิดรายการชื่อตัวกรองที่มีให้ใช้งาน โดยรายการจะแบ่งหมวดหมู่เป็นชื่อตัวกรองที่อิงตาม Shopify และชื่อตัวกรองที่อิงตามเมตาฟิลด์ใดๆ ที่คุณอาจมีและเป็นเมตาฟิลด์ที่ใช้ประเภทเนื้อหาที่รองรับ เมื่อคุณคลิกที่ชื่อตัวกรอง ระบบก็จะป้อนโค้ดลงในเครื่องมือแก้ไข
ไอคอนเทมเพลตสำหรับกลุ่มลูกค้า เทมเพลต: เปิดรายการกลุ่มลูกค้าเริ่มต้นขึ้นมาเป็นต้นแบบในการสร้างกลุ่มลูกค้าของคุณเอง
ไอคอนวิธีการสำหรับกลุ่มลูกค้า วิธีการ: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบที่คุณใช้ในการสร้างกลุ่มลูกค้าของคุณ

การอัปเดตกลุ่มลูกค้าโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่คุณสร้างกลุ่มลูกค้าแล้ว ระบบจะรวมลูกค้าใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ไว้ในกลุ่มลูกค้านั้นๆ ให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างกลุ่มลูกค้าที่รวมลูกค้าทุกรายที่สมัครรับอีเมลการตลาดของคุณ ระบบก็จะรวมลูกค้าใหม่ที่สมัครรับอีเมลการตลาดของคุณไว้ในกลุ่มลูกค้าดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ

หากลูกค้ารายหนึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของกลุ่มลูกค้ามากกว่าหนึ่งกลุ่ม ระบบอาจรวมลูกค้ารายนั้นไว้ในกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่ม

เมื่อลูกค้าที่มีอยู่นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ของกลุ่มลูกค้าอีกต่อไป ระบบจะลบลูกค้ารายนั้นออกจากกลุ่มลูกค้าให้โดยอัตโนมัติ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี