การจัดการกลุ่มลูกค้า

คุณสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าของคุณได้เองโดยการรวมตัวกรองชื่อ ตัวดำเนินการ และค่าในตัวแก้ไขในหน้าลูกค้า หรือคลิกปุ่มสร้างกลุ่มในหน้ากลุ่ม และใช้ตัวแก้ไขในหน้ารายละเอียดกลุ่มนอกจากนี้ Shopify admin ของคุณมีกลุ่มลูกค้าและเทมเพลตเริ่มต้นที่คุณสามารถใช้ได้เช่นเดียวกับที่ลูกค้าต้องการ เปลี่ยนแปลงตามต้องการ หรือใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่

เครื่องมือแก้ไขนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการสร้างกลุ่มลูกค้า เมื่อคุณเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ ไปยังกลุ่มลูกค้า ระบบจะแสดงรายการที่ประกอบด้วยชื่อตัวกรอง ตัวดำเนินการ และค่าต่างๆ ที่มีให้คุณนำไปใช้งานได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ดูข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ของกลุ่มลูกค้า

ดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวกรองที่ใช้ในการสร้างกลุ่มลูกค้า

สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่

สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่โดยการผสมผสานชื่อตัวกรอง ตัวดําเนินการ และค่าต่างๆ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

 2. คลิก "กลุ่ม"

 3. คลิก "สร้างกลุ่ม"

 4. เพิ่มตัวกรองโดยใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความหรือคลิกที่ไอคอนตัวกรอง แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการเลือกชื่อตัวกรองที่อิงตาม Shopify ให้คลิก “Shopify
  • หากต้องการเลือกชื่อตัวกรองที่อิงตามเมตาฟิลด์ ให้คลิก “เมตาฟิลด์
 5. คลิกที่ชื่อตัวกรอง ชื่อตัวกรองดังกล่าวจะแสดงในเครื่องมือแก้ไข

 6. คลิกที่ตัวดำเนินการ

 7. คลิกหรือพิมพ์ค่า

 8. หากต้องการเพิ่มตัวกรองอื่น ให้คลิกที่ตัวเชื่อม จากนั้นคลิกที่ชื่อตัวกรอง ตัวดำเนินการ และค่าอื่นที่ต้องการต่อ

 9. หากต้องการทดสอบกลุ่มของคุณ ให้คลิก “ใช้ตัวกรอง” โดยลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะปรากฏอยู่ในรายชื่อด้านล่างเครื่องมือแก้ไข และจำนวนของลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะแสดงอยู่เหนือเครื่องมือแก้ไข

 10. ตรวจสอบรายชื่อของลูกค้าเพื่อยืนยันว่ากลุ่มลูกค้าของคุณได้ผลตามที่คาดไว้ จากนั้นดําเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่จําเป็น

 11. คลิก "บันทึกกลุ่ม" แล้วป้อนชื่อกลุ่ม

 12. คลิกที่ “บันทึก

ระบบจะแสดงกลุ่มลูกค้าใหม่ของคุณไว้ในดัชนีกลุ่ม

จัดการกลุ่มลูกค้า

จัดการกลุ่มลูกค้าของคุณโดยไปที่หน้าดัชนีกลุ่ม

จากขนาดลูกค้า คุณจะเห็นเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าในกลุ่มนี้เทียบกับลูกค้าทั้งหมด เพื่อให้คุณเข้าใจขนาดของกลุ่มนี้ได้ดียิ่งขึ้น แต่ละครั้งที่ลูกค้าใหม่ตรงตามเกณฑ์ของกลุ่ม ลูกค้ารายใหม่จะถูกเพิ่มไปยังกลุ่มโดยอัตโนมัติ นับในดัชนีกลุ่มจะอัปเดตเมื่อคุณดูกลุ่มโดยการไปยังหน้ารายละเอียดกลุ่มหรือเมื่อแอปเช่น Shopify Email ใช้กลุ่มนั้น หากต้องการดูว่าอัปเดตการนับครั้งล่าสุดเมื่อใดในดัชนีกลุ่ม ให้วางเมาส์เหนือการนับ

คอลัมน์ผู้เขียนจะแสดงผู้ที่สร้างกลุ่ม Shopify ผู้ขาย หรือแอปสามารถสร้างกลุ่มได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

 2. คลิก "กลุ่ม"

 3. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกที่กลุ่มในรายการเพื่อเข้าถึงหน้ารายละเอียดกลุ่ม
  • คลิกที่ค้นหาเพื่อค้นหากลุ่มตามชื่อ คุณสามารถค้นหากลุ่มได้ตามชื่อและจัดเรียงกลุ่มตามกลุ่มกิจกรรมล่าสุด
  • คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์กิจกรรมสุดท้ายเพื่อเปลี่ยนการจัดเรียงกลุ่ม กิจกรรมล่าสุดจะแสดงเมื่อสร้างกลุ่มนี้หรือแก้ไขครั้งล่าสุด

สร้างกลุ่มลูกค้าโดยใช้เทมเพลต

ส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณจะมีเทมเพลตให้คุณใช้เป็นตัวช่วยในการเริ่มสร้างกลุ่มลูกค้าของคุณเอง โดยคุณสามารถเพิ่มเทมเพลตไปยังกลุ่มลูกค้าของคุณได้ไ่ว่าจะแค่แบบเดียวหรือหลายแบบ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

 2. คลิกที่ไอคอนเทมเพลต

 3. ในรายชื่อหมวดหมู่ ให้คลิกประเภทเทมเพลตที่คุณต้องการ

 4. คลิก "ใช้เทมเพลตนี้" ถัดจากเทมเพลตที่คุณต้องการใช้ มีการเพิ่มชื่อตัวกรอง ตัวดำเนินการ และค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังเครื่องมือแก้ไข

 5. ไม่บังคับ: เลือกตัวเชื่อม จากนั้นเพิ่มเทมเพลตอื่นไปยังเครื่องมือแก้ไข

 6. ในเครื่องมือแก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม

 7. หากต้องการทดสอบกลุ่มของคุณ ให้คลิก “นำไปใช้” โดยลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะปรากฏอยู่ในรายชื่อด้านล่างเครื่องมือแก้ไข และจำนวนของลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะแสดงอยู่เหนือเครื่องมือแก้ไข

 8. ตรวจสอบรายชื่อของลูกค้าเพื่อยืนยันว่ากลุ่มลูกค้าของคุณได้ผลตามที่คาดไว้ จากนั้นดําเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่จําเป็น

 9. คลิก "บันทึกกลุ่ม" แล้วป้อนชื่อกลุ่ม

 10. คลิกที่ “บันทึก

คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ของคุณในดัชนีกลุ่มได้

สร้างกลุ่มลูกค้าโดยใช้กลุ่มลูกค้าที่มีอยู่

Shopify admin ของคุณมีกลุ่มเริ่มต้นที่แสดงว่า Shopify เป็นผู้เขียน คุณสามารถใช้กลุ่มเหล่านี้หรือกลุ่มอื่นๆ ที่คุณสร้างไว้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อช่วยสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

 2. คลิก "กลุ่ม"

 3. ในดัชนีกลุ่ม ให้คลิกกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่

 4. ในเครื่องมือแก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม

 5. หากต้องการทดสอบกลุ่มของคุณ ให้คลิก “นำไปใช้” โดยลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะปรากฏอยู่ในรายชื่อด้านล่างเครื่องมือแก้ไข และจำนวนของลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะแสดงอยู่เหนือเครื่องมือแก้ไข

 6. ตรวจสอบรายชื่อของลูกค้าเพื่อยืนยันว่ากลุ่มลูกค้าของคุณได้ผลตามที่คาดไว้ จากนั้นดําเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่จําเป็น

 7. คลิก “บันทึกกลุ่ม

 8. หากต้องการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ ให้คลิก “บันทึกเป็นกลุ่มใหม่” จากนั้นป้อนชื่อใหม่

 9. คลิกที่ “บันทึก

ระบบจะแสดงกลุ่มลูกค้าใหม่ของคุณไว้ในดัชนีกลุ่ม

แก้ไขกลุ่มลูกค้า

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

 2. คลิก "กลุ่ม"

 3. ในดัชนีกลุ่ม ให้คลิกกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่

 4. ในเครื่องมือแก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม

 5. หากต้องการทดสอบกลุ่มของคุณ ให้คลิก “นำไปใช้” โดยลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะปรากฏอยู่ในรายชื่อด้านล่างเครื่องมือแก้ไข และจำนวนของลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะแสดงอยู่เหนือเครื่องมือแก้ไข

 6. ตรวจสอบรายชื่อของลูกค้าเพื่อยืนยันว่ากลุ่มลูกค้าของคุณได้ผลตามที่คาดไว้ จากนั้นดําเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่จําเป็น

 7. คลิก “บันทึกกลุ่ม

 8. คลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” จากนั้นคลิก “บันทึก

เปลี่ยนชื่อกลุ่มลูกค้า

ก่อนที่คุณจะพยายามเปลี่ยนชื่อกลุ่มลูกค้า โปรดตรวจสอบยืนยันว่าไม่ได้มีการแก้ไขกลุ่มลูกค้ากลุ่มอื่นอยู่ ในขณะที่มีการแก้ไขกลุ่มลูกค้า แบบร่างจะแสดงอยู่ถัดจากกลุ่มลูกค้าในดัชนีกลุ่ม

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

 2. คลิก "กลุ่ม"

 3. ในดัชนีกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 4. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม

 5. คลิก “เปลี่ยนชื่อ

 6. ป้อนชื่อใหม่ให้กลุ่มลูกค้าดังกล่าว

 7. คลิกที่ “บันทึก

การส่งแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลไปยังกลุ่มลูกค้า

แอป Shopify Email ใช้เพื่อส่งแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลไปยังลูกค้าในกลุ่มที่เลือกไว้ หากคุณไม่ได้ติดตั้งแอป Shopify Email ระบบจะแจ้งให้คุณติดตั้งในครั้งแรกที่คุณดำเนินการส่งแคมเปญอีเมล

หากคุณต้องการสร้างบันทึกว่าลูกค้ารายใดที่คุณระบุไว้เป็นเป้าหมายในแคมเปญอีเมลแล้ว คุณสามารถส่งออกไฟล์ CSV รายชื่อลูกค้าที่มีโปรไฟล์ของลูกค้าในกลุ่มที่คุณเลือกเท่านั้นได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

หากคุณยังไม่เคยใช้แอป Shopify Email มาก่อน ให้ตรวจดูเพื่อยืนยันว่าร้านค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้งานแอปดังกล่าว

ส่งแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลถึงกลุ่มลูกค้า

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

 2. คลิก "กลุ่ม"

 3. ในดัชนีกลุ่ม ให้คลิกที่กลุ่มลูกค้า

 4. คลิก “ใช้กลุ่ม

 5. ติดตั้งแอป Shopify Email หากจำเป็น

 6. คลิก “ส่งอีเมล

 7. สร้างแคมเปญอีเมล

 8. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

 9. คลิก "กลุ่ม"

 10. ในดัชนีกลุ่ม ให้คลิกที่กลุ่มลูกค้า

 11. คลิก “ใช้กลุ่ม

 12. คลิก “ส่งออก” เพื่อขยายตัวเลือกการส่งออก

 13. เลือกจำนวนลูกค้าที่ตรงกับตัวกรองของคุณเพื่อส่งออกเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เลือกไว้

 14. เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการใช้โปรแกรมสเปรดชีตเพื่อดูและแก้ไขไฟล์ CSV ของลูกค้าคุณ ให้เลือก “CSV สำหรับ Excel, Numbers และโปรแกรมเสปรดชีตอื่นๆ
  • หากต้องการใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความธรรมดาเพื่อดูและแก้ไขไฟล์ CSV ของลูกค้าคุณ ให้เลือก “ไฟล์ CSV ธรรมดา
 15. คลิกส่งออกลูกค้า

ส่งออกกลุ่มลูกค้าเป็นไฟล์ CSV

คุณสามารถส่งออกกลุ่มลูกค้าเป็นไฟล์ CSV รายชื่อลูกค้าได้ แต่ก่อนที่คุณจะเริ่ม ให้ตรวจดูข้อควรพิจารณาสำหรับไฟล์ CSV รายชื่อลูกค้าอีกครั้ง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

 2. คลิก "กลุ่ม"

 3. ในดัชนีกลุ่ม ให้คลิกที่กลุ่มลูกค้า

 4. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม

 5. คลิก “ส่งออก” เพื่อขยายตัวเลือกการส่งออก

 6. เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการใช้โปรแกรมสเปรดชีตเพื่อดูและแก้ไขไฟล์ CSV ของลูกค้าคุณ ให้เลือก “CSV สำหรับ Excel, Numbers และโปรแกรมเสปรดชีตอื่นๆ
  • หากต้องการใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความธรรมดาเพื่อดูและแก้ไขไฟล์ CSV ของลูกค้าคุณ ให้เลือก “ไฟล์ CSV ธรรมดา
 7. คลิกส่งออกลูกค้า

ลบกลุ่มลูกค้า

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

 2. คลิก "กลุ่ม"

 3. ในดัชนีกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการลบ

 4. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม

 5. คลิกที่ลบ

 6. เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบกลุ่มลูกค้านั้น ให้คลิก “ลบกลุ่ม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี