การจัดการกลุ่มลูกค้า

คุณสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าของคุณเองได้โดยการผสมผสานชื่อตัวกรอง ตัวดำเนินการ และค่าต่างๆ ในเครื่องมือแก้ไข ในหน้าลูกค้า นอกจากนี้ ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณยังมีกลุ่มลูกค้าและเทมเพลตเริ่มต้นที่คุณสามารถใช้ได้ ไม่ว่าจะใช้ทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขก่อน เปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับความต้องการ หรือใช้เป็นตัวช่วยในการเริ่มสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่

เครื่องมือแก้ไขนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการสร้างกลุ่มลูกค้า เมื่อคุณเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ ไปยังกลุ่มลูกค้า ระบบจะแสดงรายการที่ประกอบด้วยชื่อตัวกรอง ตัวดำเนินการ และค่าต่างๆ ที่มีให้คุณนำไปใช้งานได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ดูข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ของกลุ่มลูกค้า

ดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวกรองที่ใช้ในการสร้างกลุ่มลูกค้า

สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่

สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่โดยการผสมผสานชื่อตัวกรอง ตัวดําเนินการ และค่าต่างๆ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ลูกค้า

 2. เพิ่มตัวกรองโดยใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความหรือคลิกที่ไอคอนตัวกรอง แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 3. คลิกที่ชื่อตัวกรอง ชื่อตัวกรองดังกล่าวจะแสดงในเครื่องมือแก้ไข

 4. คลิกที่ตัวดำเนินการ

 5. คลิกหรือพิมพ์ค่า

 6. หากต้องการเพิ่มตัวกรองอื่น ให้คลิกที่ตัวเชื่อม จากนั้นคลิกที่ชื่อตัวกรอง ตัวดำเนินการ และค่าอื่นที่ต้องการต่อ

 7. หากต้องการทดสอบกลุ่มของคุณ ให้คลิก “ใช้ตัวกรอง” โดยลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะปรากฏอยู่ในรายชื่อด้านล่างเครื่องมือแก้ไข และจำนวนของลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะแสดงอยู่เหนือเครื่องมือแก้ไข

 8. ตรวจสอบรายชื่อของลูกค้าเพื่อยืนยันว่ากลุ่มลูกค้าของคุณได้ผลตามที่คาดไว้ จากนั้นดําเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่จําเป็น

 9. คลิก "บันทึกกลุ่ม" แล้วป้อนชื่อกลุ่ม

 10. คลิกที่ “บันทึก

ระบบจะแสดงกลุ่มลูกค้าใหม่ของคุณไว้ในรายชื่อกลุ่ม

สร้างกลุ่มลูกค้าโดยใช้เทมเพลต

ส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณจะมีเทมเพลตให้คุณใช้เป็นตัวช่วยในการเริ่มสร้างกลุ่มลูกค้าของคุณเอง โดยคุณสามารถเพิ่มเทมเพลตไปยังกลุ่มลูกค้าของคุณได้ไ่ว่าจะแค่แบบเดียวหรือหลายแบบ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ลูกค้า

 2. คลิกที่ไอคอนเทมเพลต

 3. ในรายชื่อหมวดหมู่ ให้คลิกประเภทเทมเพลตที่คุณต้องการ

 4. คลิก "ใช้เทมเพลตนี้" ถัดจากเทมเพลตที่คุณต้องการใช้ มีการเพิ่มชื่อตัวกรอง ตัวดำเนินการ และค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังเครื่องมือแก้ไข

 5. ไม่บังคับ: เลือกตัวเชื่อม จากนั้นเพิ่มเทมเพลตอื่นไปยังเครื่องมือแก้ไข

 6. ในเครื่องมือแก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม

 7. หากต้องการทดสอบกลุ่มของคุณ ให้คลิก “นำไปใช้” โดยลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะปรากฏอยู่ในรายชื่อด้านล่างเครื่องมือแก้ไข และจำนวนของลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะแสดงอยู่เหนือเครื่องมือแก้ไข

 8. ตรวจสอบรายชื่อของลูกค้าเพื่อยืนยันว่ากลุ่มลูกค้าของคุณได้ผลตามที่คาดไว้ จากนั้นดําเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่จําเป็น

 9. คลิก "บันทึกกลุ่ม" แล้วป้อนชื่อกลุ่ม

 10. คลิกที่ “บันทึก

ระบบจะแสดงกลุ่มลูกค้าใหม่ของคุณไว้ในรายชื่อกลุ่ม

สร้างกลุ่มลูกค้าโดยใช้กลุ่มลูกค้าที่มีอยู่

ส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณจะมีกลุ่มลูกค้าเริ่มต้นอยู่ด้วย คุณสามารถใช้กลุ่มเหล่านี้หรือกลุ่มอื่นๆ ที่คุณสร้างไว้เป็นตัวช่วยในการเริ่มสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ลูกค้า

 2. คลิก “ลูกค้าทั้งหมด

 3. ในรายการกลุ่ม ให้คลิกกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่

 4. ในเครื่องมือแก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม

 5. หากต้องการทดสอบกลุ่มของคุณ ให้คลิก “นำไปใช้” โดยลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะปรากฏอยู่ในรายชื่อด้านล่างเครื่องมือแก้ไข และจำนวนของลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะแสดงอยู่เหนือเครื่องมือแก้ไข

 6. ตรวจสอบรายชื่อของลูกค้าเพื่อยืนยันว่ากลุ่มลูกค้าของคุณได้ผลตามที่คาดไว้ จากนั้นดําเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่จําเป็น

 7. คลิก “บันทึกกลุ่ม

 8. หากต้องการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ ให้คลิก “บันทึกเป็นกลุ่มใหม่” จากนั้นป้อนชื่อใหม่

 9. คลิกที่ “บันทึก

ระบบจะแสดงกลุ่มลูกค้าใหม่ของคุณไว้ในรายชื่อกลุ่ม

แก้ไขกลุ่มลูกค้า

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ลูกค้า

 2. คลิก “ลูกค้าทั้งหมด

 3. ในรายการกลุ่ม ให้คลิกกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่

 4. ในเครื่องมือแก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม

 5. หากต้องการทดสอบกลุ่มของคุณ ให้คลิก “นำไปใช้” โดยลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะปรากฏอยู่ในรายชื่อด้านล่างเครื่องมือแก้ไข และจำนวนของลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะแสดงอยู่เหนือเครื่องมือแก้ไข

 6. ตรวจสอบรายชื่อของลูกค้าเพื่อยืนยันว่ากลุ่มลูกค้าของคุณได้ผลตามที่คาดไว้ จากนั้นดําเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่จําเป็น

 7. คลิก “บันทึกกลุ่ม

 8. คลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” จากนั้นคลิก “บันทึก

เปลี่ยนชื่อกลุ่มลูกค้า

ก่อนที่คุณจะพยายามเปลี่ยนชื่อกลุ่มลูกค้า โปรดตรวจสอบยืนยันว่าไม่ได้มีการแก้ไขกลุ่มลูกค้ากลุ่มอื่นอยู่ ในขณะที่มีการแก้ไขกลุ่มลูกค้า แบบร่างจะแสดงอยู่ถัดจากกลุ่มลูกค้าในรายการกลุ่ม

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ลูกค้า

 2. คลิก “ลูกค้าทั้งหมด

 3. ในรายการกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 4. คลิก "การดำเนินการเพิ่มเติม"

 5. คลิก “เปลี่ยนชื่อ

 6. ป้อนชื่อใหม่ให้กลุ่มลูกค้าดังกล่าว

 7. คลิกที่ “บันทึก

การส่งแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลไปยังกลุ่มลูกค้า

แอป Shopify Email ใช้เพื่อส่งแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลไปยังลูกค้าในกลุ่มที่เลือกไว้ หากคุณไม่ได้ติดตั้งแอป Shopify Email ระบบจะแจ้งให้คุณติดตั้งในครั้งแรกที่คุณดำเนินการส่งแคมเปญอีเมล

หากคุณต้องการสร้างบันทึกว่าลูกค้ารายใดที่คุณระบุไว้เป็นเป้าหมายในแคมเปญอีเมลแล้ว คุณสามารถส่งออกไฟล์ CSV รายชื่อลูกค้าที่มีโปรไฟล์ของลูกค้าในกลุ่มที่คุณเลือกเท่านั้นได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

หากคุณยังไม่เคยใช้แอป Shopify Email มาก่อน ให้ตรวจดูเพื่อยืนยันว่าร้านค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้งานแอปดังกล่าว

ส่งแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลถึงกลุ่มลูกค้า

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ลูกค้า

 2. คลิก “ลูกค้าทั้งหมด

 3. ในรายการกลุ่ม ให้คลิกที่กลุ่มลูกค้า

 4. คลิก “ใช้กลุ่ม

 5. ติดตั้งแอป Shopify Email หากจำเป็น

 6. คลิก “ส่งอีเมล

 7. สร้างแคมเปญอีเมล

ส่งออกกลุ่มลูกค้าสำหรับแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลเป็นไฟล์ CSV

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ลูกค้า

 2. คลิก “ลูกค้าทั้งหมด

 3. ในรายการกลุ่ม ให้คลิกที่กลุ่มลูกค้า

 4. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม

 5. คลิก “ส่งออก” เพื่อขยายตัวเลือกการส่งออก

 6. เลือกจำนวนลูกค้าที่ตรงกับตัวกรองของคุณเพื่อส่งออกเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เลือกไว้

 7. เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 8. คลิกส่งออกลูกค้า

ส่งออกกลุ่มลูกค้าเป็นไฟล์ CSV

คุณสามารถส่งออกกลุ่มลูกค้าเป็นไฟล์ CSV รายชื่อลูกค้าได้ แต่ก่อนที่คุณจะเริ่ม ให้ตรวจดูข้อควรพิจารณาสำหรับไฟล์ CSV รายชื่อลูกค้าอีกครั้ง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ลูกค้า

 2. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม

 3. คลิก “ส่งออก” เพื่อขยายตัวเลือกการส่งออก

 4. เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 5. คลิกส่งออกลูกค้า

ลบกลุ่มลูกค้า

ก่อนที่คุณจะพยายามเปลี่ยนชื่อกลุ่มลูกค้า โปรดตรวจสอบยืนยันว่าไม่ได้มีการแก้ไขกลุ่มลูกค้ากลุ่มอื่นอยู่ ในขณะที่มีการแก้ไขกลุ่มลูกค้า แบบร่างจะแสดงอยู่ถัดจากกลุ่มลูกค้าในรายการกลุ่ม

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ลูกค้า

 2. คลิก “ลูกค้าทั้งหมด

 3. ในรายการกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการลบ

 4. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม

 5. คลิกที่ลบ

 6. เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบกลุ่มลูกค้านั้น ให้คลิก “ลบกลุ่ม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี