การนำเข้าข้อมูลติดต่อจาก Mailchimp โดยใช้แอป Store Importer

หน้านี้จะอธิบายถึงวิธีใช้แอป Store Importer เพื่อนำเข้าผู้ติดต่อของคุณจาก MailChimp ไปยัง Shopify

การส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อจาก Mailchimp

ก่อนที่คุณจะสามารถนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อของคุณไปยัง Shopify ได้ คุณจำเป็นต้องส่งออกรายชื่อติดต่อของคุณจาก MailChimp ค้นหากลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการส่งออกจาก MailChimp จากนั้นเลือกและจัดระเบียบช่องที่คุณต้องการส่งออก

วิธีการทำงานของแอป Store Importer

แอป Store Importer จะตรวจหาที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ตรงกันในรายชื่อลูกค้าของ Shopify

  • หากไม่ตรงกันจะมีการสร้างเรกคอร์ดลูกค้าใหม่

  • หากมีที่อยู่อีเมลที่ตรงกัน:

  • หากมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ตรงกัน แต่ที่อยู่อีเมลแตกต่างกัน ระเบียนลูกค้าใน Shopify จะยังใช้ข้อมูลเดิม

ระบบไม่รองรับรายชื่อลูกค้าในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องที่คุณต้องการนำเข้าตรงกับตัวอย่างในตาราง

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าช่องข้อมูลใดบ้างจากรายชื่อผู้ติดต่อ Mailchimp จะถูกนำเข้ามายังระเบียนลูกค้าของ Shopify:

การเปรียบเทียบบันทึกลูกค้าของ Shopify และ Mailchimp ในการนำเข้า
ช่องใน Shopify ช่องใน Mailchimp รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ ชื่อ
นามสกุล นามสกุล
อีเมล อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์หากมีการจัดรูปแบบอย่างถูกต้อง หากหมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้รับการจัดรูปแบบอย่างถูกต้อง ระบบจะเพิ่มหมายเลขดังกล่าวเป็นบันทึกลูกค้า
การส่งเสริมการตลาดผ่านอีเมล สมัครสมาชิกหรือเลิกการเป็นสมาชิก การตลาดผ่านอีเมลจะแสดงผลว่า true สำหรับผู้ติดต่อที่สมัครรับข้อมูลและจะแสดงผลเป็น false สำหรับผู้ติดต่อที่ไม่ได้สมัครรับข้อมูล
ประเทศ ประเทศที่ระบุในที่อยู่ของลูกค้า
ที่อยู่ ที่อยู่ หากเป็นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม หากไม่ใช่ที่อยู่ในสหรัฐฯ หรือมีการจัดรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้จะถูกเพิ่มเป็น บันทึกลูกค้า
บันทึกลูกค้า หมายเหตุ OPTIN_TIME เขตเวลา วันเกิด เว็บไซต์ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ (หากไม่ถูกต้อง) ค่าจากช่องเหล่านี้จะถูกเพิ่มเป็นหมายเหตุใน บันทึกลูกค้า

นำเข้ารายชื่อมายัง Shopify

ทุกครั้งที่คุณส่งออกรายชื่อของคุณจาก Mailchimp ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ ZIP มาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกแอป > นำเข้าร้านค้า

  2. ในหน้าการนำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Shopify ให้เลือก Mailchimp จากเมนูดรอปดาวน์

  3. คลิกที่เพิ่มไฟล์แล้วเลือกไฟล์ ZIP ที่ส่งออกจาก Mailchimp จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

  4. คลิกที่นำเข้า

เมื่อการนำเข้าเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดดังกล่าวจะปรากฏในหน้าสรุป หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของลูกค้าในระหว่างการนำเข้า ไปที่ส่วนให้ลูกค้าที่รอการตรวจสอบของข้อมูลสรุปการนำเข้า แล้วคลิกดูลูกค้าเพื่อแก้ไขข้อมูลการติดต่อ

ลบการนำเข้าไปยัง Shopify

หากคุณต้องการลบรายชื่อลูกค้าที่นำเข้ามา คุณมีเวลา 30 วันในการดำเนินการดังกล่าว โดยการลบรายชื่อลูกค้าที่นำเข้ามาจะเป็นเพียงการลบลูกค้าที่ระบบเพิ่มเข้ามาในเซสชันการนำเข้าเซสชันนั้นเท่านั้น ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อลูกค้าที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านี้

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกแอป > นำเข้าร้านค้า

  2. ในหน้านําเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Shopify ให้เลือก MailChimp จากรายชื่อ

  3. คลิกลบการนำเข้าด้านล่างข้อมูลสรุปของการนำเข้าที่คุณต้องการลบออก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี