เชื่อมต่อโดเมนจากภายนอกกับ Shopify สำหรับหน้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่ของคุณ

หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่ คุณสามารถสร้างโดเมนย่อยที่อิงตามชื่อโดเมนจากภายนอกที่ชี้ไปยังหน้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าได้

ชื่อโดเมนที่คุณสร้างคือโดเมนย่อยของชื่อโดเมนหลักที่คุณใช้ในร้านค้าของคุณ โดเมนย่อยจะกลายเป็นชื่อโดเมนหลักของคุณในหน้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

ในกรณีนี้ คุณจะต้องเริ่มดำเนินการจากการตั้งค่า > ส่วนการชำระเงินและบัญชีผู้ใช้ใน Shopify admin แทนการตั้งค่า > ส่วนโดเมนหากคุณพยายามที่จะเริ่มต้นจากส่วนการตั้งค่าโดเมน คุณจะพบกับข้อผิดพลาด

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

หากต้องการปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้น คุณต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณเกี่ยวกับบัญชีผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ
 • ข้อกำหนดของผู้ให้บริการโดเมนคุณ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างโดเมนย่อยสำหรับหน้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงินและบัญชี

 2. ในหน้าการชำระเงินและบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ให้ไปที่ส่วน URL บัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

 3. ในช่องบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่ ให้คลิก “เปลี่ยนโดเมน”จากนั้นกล่องโต้ตอบเปลี่ยนโดเมนบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าจะปรากฏขึ้น

 4. ในช่องโดเมนบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ให้ป้อนสตริงอธิบายรายละเอียดซึ่งระบุชื่อโดเมนเป็นชื่อโดเมนที่ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ตัวอย่างเช่น หากคุณป้อนสตริง myaccount คุณก็จะสร้าง URL ต่อไปนี้ให้กับลูกค้าของคุณ: myaccount.your-store.com

 5. คลิก “ดำเนินการต่อ” ระบบจะนำคุณไปยังหน้าเชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่ในการตั้งค่าโดเมน

 6. หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการโดเมน ให้คลิก “ปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับการตั้งค่า” จากนั้นระบบจะนำคุณไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโดเมน

ขั้นตอนที่ 2: สร้างบันทึก CNAME ใหม่ในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ

 1. ให้เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโดเมนของคุณ

 2. หาการตั้งค่า DNS หรือพื้นที่จัดการโดเมน

 3. ดำเนินการดังต่อไปนี้

 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ระบบจะนำคุณกลับไปยังหน้าเชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่ใน Shopify admin

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบยืนยันว่าโดเมนบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าเชื่อมต่อกับ Shopify แล้ว

 1. ในหน้าเชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่ ให้คลิก “ตรวจสอบยืนยันการเชื่อมต่อ

 2. หลังจากที่เชื่อมต่อและตรวจสอบยืนยันชื่อโดเมนบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแล้ว ให้คลิก “กลับไปยังบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า” ในหน้าการชำระเงินและบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า จะมีป้ายกำกับ Connected ปรากฏในช่องบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่

การตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณอาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี