เชื่อมต่อโดเมนจากภายนอกกับ Shopify สำหรับหน้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่

สำหรับบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่ คุณสามารถสร้างโดเมนย่อยที่อิงตามชื่อโดเมนหลักของร้านค้าออนไลน์ที่ชี้ไปยังหน้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าได้

ชื่อโดเมนที่คุณสร้างคือโดเมนย่อยของชื่อโดเมนหลักที่คุณใช้ในร้านค้าของคุณ โดเมนย่อยจะกลายเป็นชื่อโดเมนหลักของคุณในหน้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ยกเว้นหน้าการเข้าสู่ระบบ โดเมนหน้าการเข้าสู่ระบบยังคงเป็น shopify.com/<shop_id>/auth

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

หากต้องการปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้น คุณต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณเกี่ยวกับบัญชีผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ
 • ข้อกำหนดของผู้ให้บริการโดเมนคุณ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างโดเมนย่อยให้กับหน้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่บัญชีผู้ใช้ของลูกค้า
 2. ไปที่ บัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่ > URL จากนั้นคลิก จัดการ จากนั้นกล่องโต้ตอบเปลี่ยนโดเมนบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าจะแสดง
 3. ในช่องโดเมนบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ให้ป้อนสตริงอธิบายรายละเอียดซึ่งระบุชื่อโดเมนเป็นชื่อโดเมนที่ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ตัวอย่างเช่น หากคุณป้อนสตริง account คุณก็จะสร้าง URL ต่อไปนี้ให้กับลูกค้าของคุณ: account.your-store.com
 4. คลิก “ดำเนินการต่อ” ระบบจะนำคุณไปยังหน้าเชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่ในการตั้งค่าโดเมน
 5. หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการโดเมน ให้คลิก “ปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับการตั้งค่า” จากนั้นระบบจะนำคุณไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโดเมน

ขั้นตอนที่ 2: สร้างบันทึก CNAME ใหม่ในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ

 1. ให้เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโดเมนของคุณ
 2. หาการตั้งค่า DNS หรือพื้นที่จัดการโดเมน
 3. ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. สร้างบันทึก CNAME ใหม่
  2. เปลี่ยนชื่อโฮสต์เป็นสตริงที่คุณสร้างไว้สำหรับชื่อโดเมนย่อยบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ตัวอย่างเช่น account
  3. กำหนดระเบียน CNAME ไปยัง shops.myshopify.com ของคุณ
 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ระบบจะนำคุณกลับไปยังหน้าเชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่ในส่วนผู้ดูแล Shopify

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบยืนยันว่าโดเมนบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าเชื่อมต่อกับ Shopify แล้ว

 1. ในหน้าเชื่อมต่อโดเมนที่มีอยู่ ให้คลิก ตรวจสอบยืนยันการเชื่อมต่อ
 2. หลังจากที่เชื่อมต่อและตรวจสอบยืนยันชื่อโดเมนบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแล้ว ให้คลิกกลับไปยังบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ในหน้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า จะมีป้ายกำกับ Connected ปรากฏในช่องบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบใหม่

การตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณอาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี