การต่ออายุโดเมน Shopify ของคุณ

หากคุณซื้อโดเมนผ่าน Shopify คุณจะสามารถต่ออายุการสมัครใช้งานโดเมนโดยอัตโนมัติได้ในส่วน Shopify admin ซึ่งจะเป็นการรับประกันว่าสิทธิ์ความเป็นเจ้าของโดเมนของคุณจะไม่หมดอายุ

โดยตามค่าเริ่มต้นแล้ว การซื้อและต่ออายุโดเมนต้องอาศัยอีเมลและข้อมูลของเจ้าของบัญชีผู้ใช้ Shopify ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลของคุณเป็นปัจจุบันเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการสมัครใช้งานโดเมน

เปิดใช้งานการต่ออายุโดเมนโดยอัตโนมัติ

วิธีการ:

  1. ในส่วนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ให้คลิกโดเมนที่คุณต้องการต่ออายุโดยอัตโนมัติ:

    คลิกที่ชื่อโดเมน

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องต่ออายุเฉพาะโดเมนรากของคุณ โดเมนย่อยทั้งหมดของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติพร้อมกับโดเมนราก

  1. ในส่วนการต่ออายุอัตโนมัติ ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องต่ออายุอัตโนมัติโดเมนนี้ทุกปี:

ต่ออายุโดเมนนี้โดยอัตโนมัติทุกปี

โดเมนของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติตามวันที่ปรากฏ

หมายเหตุ: ใบแจ้งหนี้โดเมนจะแยกออกจากค่าบริการการสมัครใช้งานรายเดือน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการต่ออายุโดเมนแยกต่างหาก

ปิดใช้งานการต่ออายุโดเมนโดยอัตโนมัติ

หากคุณไม่ต้องการต่ออายุการสมัครใช้งานโดเมนโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปิดใช้งานได้ในส่วน Shopify admin

วิธีการ:

  1. ในส่วนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ให้คลิกที่ชื่อโดเมน:

    คลิกที่ชื่อโดเมน

  2. ในส่วนการต่ออายุอัตโนมัติ ให้เลิกทำเครื่องหมายที่ช่องต่ออายุอัตโนมัติโดเมนนี้ทุกปี:

    เลิกทำเครื่องหมายที่ช่องต่ออายุโดเมนนี้โดยอัตโนมัติทุกปี

ปิดใช้งานการต่ออายุโดยอัตโนมัติของโดเมน .de

หากคุณซื้อโดเมน .de ผ่าน Shopify คุณจะไม่สามารถยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติจากส่วน Shopify admin ได้ โดเมนจะต่ออายุอัตโนมัติจนกว่าคุณจะกรอกแบบฟอร์มยกเลิก/ลบโดเมนให้เสร็จสมบูรณ์ ส่งอีเมลพร้อมแนบแบบฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์มาที่ที่ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เยอรมันที่ hilfe@shopify.com ซึ่งพวกเขาจะส่งแบบฟอร์มนี้ไปยัง OpenSRS ในนามของคุณ คุณต้องส่งแบบฟอร์มนี้อย่างน้อย 5 วันก่อนวันต่ออายุที่กำหนดไว้

ต่ออายุโดเมนที่หมดอายุ

หากคุณไม่ได้เปืดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติโดเมนของคุณ คุณจำเป็นต้องต่ออายุโดเมนด้วยตนเองเพื่อไม่ให้โดเมนหมดอายุ

หากการสมัครใช้งานโดเมนของคุณหมดอายุ คุณจะมีเวลา 40 วันเพื่อติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify หากคุณต้องการต่ออายุโดเมน คุณไม่สามารถต่ออายุโดเมนที่หมดอายุด้วยตนเองได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี