การลบและการถ่ายโอนโดเมน

หากคุณไม่ต้องการให้โดเมนแบบกำหนดเองเชื่อมโยงกับร้านค้า Shopify ของคุณอีกต่อไป คุณสามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณมีโดเมนจากภายนอก คุณสามารถลบโดเมนของคุณออกจากส่วน Shopify admin ได้
  • หากคุณมีโดเมนที่จัดการโดย Shopify และต้องการใช้งานบนเว็บไซต์อื่น คุณสามารถถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยังร้านค้า Shopify หรือผู้ให้บริการโดเมนรายอื่นได้
  • หากคุณมีโดเมนที่จัดการโดย Shopify และต้องการยกเลิกโดเมนนั้นทั้งหมด คุณสามารถปิดใช้การต่ออายุโดยอัตโนมัติเพื่อให้โดเมนดังกล่าวหมดอายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน

คุณไม่สามารถลบหรือเปลี่ยนแปลง URL .myshopify.com ของคุณได้ เนื่องจากคุณใช้ URL .myshopify.com ในการเข้าสู่ระบบร้านค้าและการระบุบัญชีผู้ใช้ของคุณเมื่อติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify หากคุณต้องการเปลี่ยนโดเมนที่ลูกค้าใช้ในการเยี่ยมชมร้านค้าของคุณ คุณสามารถเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเอง และตั้งให้เป็นโดเมนหลักของคุณได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี