การถ่ายโอนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ไปยังร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดเมนอื่น

หากคุณมีโดเมนที่จัดการโดย Shopify และไม่ต้องการใช้กับร้านค้า Shopify ของคุณอีกต่อไป คุณสามารถถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยังร้านค้า Shopify หรือผู้ให้บริการโดเมนอื่นได้ หากคุณวางแผนที่จะปิดร้านค้า Shopify ของคุณและต้องการใช้โดเมนที่จัดการโดย Shopify ต่อไป คุณจำเป็นต้องถ่ายโอนโดเมนของคุณก่อนที่จะปิดร้านค้า

ถ่ายโอนโดเมนของคุณที่ได้รับการจัดการโดย Shopify ไปยังร้านค้า Shopify อื่น

คุณสามารถถ่ายโอนโดเมนที่จัดการโดย Shopify จากร้านค้าหนึ่งไปยังร้านค้า Shopify อื่นได้จากหน้าโดเมน เมื่อคุณถ่ายโอนโดเมนของคุณ ที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อ, ระเบียน DNS และโดเมนย่อยจะถ่ายโอนไปพร้อมกับโดเมน

คุณต้องเป็นเจ้าของร้านจึงจะสามารถถ่ายโอนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่คุณได้รับอีเมลการถ่ายโอน ให้อัปเดตที่อยู่อีเมลสำหรับติดต่อร้านค้าก่อนที่จะดําเนินการต่อ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน
 2. ในส่วนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ให้คลิกชื่อโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน
 3. คลิกที่ "ถ่ายโอนโดเมน" > "ถ่ายโอนไปยังร้านค้า Shopify อื่น"
 4. ยืนยันว่าที่อยู่อีเมลเจ้าของร้านของคุณเป็นปัจจุบันแล้ว จากนั้นคลิกที่ "ส่งลิงก์การถ่ายโอน"
 5. เมื่อได้รับข้อความอีเมลการถ่ายโอน ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: - หากคุณจะถ่ายโอนโดเมนไปยังร้านค้าอื่นที่คุณเป็นเจ้าของ ให้คลิกลิงก์การถ่ายโอนในข้อความอีเมลและเข้าสู่ระบบร้านค้า Shopify ที่คุณต้องการถ่ายโอนโดเมน
  • หากคุณกำลังถ่ายโอนโดเมนไปให้เจ้าของร้าน Shopify รายอื่น โปรดส่งต่ออีเมลไปยังเจ้าของร้านรายนั้นเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าสู่ระบบ Shopify ได้

เพื่อให้การถ่ายโอนโดเมนสำเร็จ เจ้าของร้านต้องเข้าสู่ระบบร้านค้า Shopify โดยตรงจากลิงก์การถ่ายโอนในข้อความอีเมล หลังจากยอมรับการถ่ายโอนแล้ว ระบบอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงในการถ่ายโอนโดเมนให้เสร็จสมบูรณ์

ถ่ายโอนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ของคุณไปยังผู้ให้บริการโดเมนอื่น

หากคุณต้องการถ่ายโอนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ไปยังผู้ให้บริการโดเมนอื่น คุณต้องปลดล็อกโดเมน Shopify ของคุณและมอบรหัสการให้อนุญาตโดเมนให้แก่ผู้ให้บริการโดเมนใหม่

ก่อนที่คุณจะถ่ายโอนโดเมนไปยังผู้ให้บริการโดเมนอื่น โปรดตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • คุณต้องเป็นเจ้าของร้านจึงจะเริ่มถ่ายโอนได้
 • หากคุณถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยังแพลตฟอร์มที่ไม่ใช้ HTTPS ระบบจะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดในเบราว์เซอร์เมื่อมีคนพยายามเยี่ยมชมโดเมนของคุณเป็นระยะเวลา 90 วันหลังจากการถ่ายโอน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย HTTP Strict Transport Security (HSTS) ของ Shopify และการแก้ไขข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัย
 • เพื่อให้โดเมนของคุณมีสิทธิ์ในการถ่ายโอน คุณต้องรอ 60 วันหลังจากดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • การซื้อโดเมน
  • การถ่ายโอนโดเมนไปยัง Shopify
  • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับจดทะเบียนของคุณ

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่องค์กรความร่วมมือด้านการจัดสรรชื่อและหมายเลขทางอินเทอร์เน็ต (ICANN)

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน
 2. ในส่วนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ให้คลิกชื่อโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน
 3. คลิก "ถ่ายโอนโดเมน" > "ถ่ายโอนไปยังผู้ให้บริการอื่น"
 4. ตรวจสอบข้อมูลแล้วคลิก "ยืนยัน" รหัสการให้อนุญาตโดเมนจะแสดงบนหน้าข้อมูลโดเมนของคุณ
 5. มอบรหัสการให้อนุญาตโดเมนให้แก่ผู้ให้บริการโดเมนรายใหม่ของคุณเพื่อตรวจสอบยืนยันการถ่ายโอน

หากคุณไม่ถ่ายโอนโดเมนให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 วัน โดเมนของคุณจะถูกล็อกอีกครั้ง หากต้องการถ่ายโอนให้เสร็จสิ้นหลังจาก 30 วัน คุณต้องยกเลิกการถ่ายโอนที่มีอยู่และเริ่มกระบวนการถ่ายโอนอีกครั้ง

HTTP Strict Transport Security (HSTS)

HTTP Strict Transport Security (HSTS) คือกลไกการรักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ที่ทำให้แน่ใจได้ว่าเบราว์เซอร์จะเชื่อมต่อกับร้านค้าออนไลน์ของคุณผ่านการเชื่อมต่อ HTTPS ที่ปลอดภัยเท่านั้น การใช้การเชื่อมต่อแบบปลอดภัยจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการโจมตีเครือข่ายบางรูปแบบ และยังช่วยรับรองความปลอดภัยของข้อมูลทั้งของคุณและของลูกค้าอีกด้วย โดย HSTS จะทำงานอยู่ตลอดบนโดเมนของคุณตราบเท่าที่โดเมนของคุณเชื่อมต่อกับร้านค้า Shopify

หากคุณลบโดเมนออกหรือออกจาก Shopify ทั้งหมด นโยบาย HSTS ของ Shopify จะยังคงมีผลบังคับใช้กับโดเมนของคุณไปอีก 90 วัน หากคุณถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยังแพลตฟอร์มอื่นที่ใช้ HTTPS คุณก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เพิ่มเติม

หากคุณถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยังแพลตฟอร์มที่ไม่ใช้ HTTPS ระบบจะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดในเบราว์เซอร์เมื่อมีคนพยายามเยี่ยมชมโดเมนของคุณเป็นระยะเวลา 90 วันหลังจากการถ่ายโอน โดยข้อความแจ้งข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจระบุว่าเว็บไซต์นั้นไม่น่าเชื่อถือหรือใบรับรองนั้นไม่ถูกต้อง ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้

 • รอจนกว่าจะครบระยะเวลา 90 วัน
 • ถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยังแพลตฟอร์มที่ให้ใบรับรอง TLS ใหม่
 • ซื้อใบรับรอง TLS จากผู้ให้บริการออกใบรับรอง

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ HSTS ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี