การทำงานให้เสร็จสิ้น

เมื่องานเสร็จสิ้นแล้ว คุณหรือผู้เชี่ยวชาญสามารถทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์แล้วได้ งานจะแสดงเป็น “เสร็จสิ้น” ในหน้างานของตลาดผู้เชี่ยวชาญ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญของ Shopify

หากผู้เชี่ยวชาญกำลังดำเนินการข้อเสนอที่ยอมรับแล้วซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกับร้านค้าใดร้านค้าหนึ่งอยู่ คุณจะไม่สามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นแล้วได้ในตลาดผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เชี่ยวชาญยังสามารถขอรับการรีวิวได้

หมายเหตุ: ณ เดือนตุลาคม 2023 ระบบจะปิดการให้บริการตลาดผู้เชี่ยวชาญกับงานใหม่ โปรดใช้ Shopify Partner Directory แทน

คุณจะสามารถเข้าถึงงานและข้อความที่มีอยู่แล้วในตลาดผู้เชี่ยวชาญได้จนถึงเดือนธันวาคม 2023

ทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์

การทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์ช่วยให้คุณและผู้เชี่ยวชาญติดตามการทำงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วได้ นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงการจับคู่คุณกับผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมหากคุณสร้างงานใหม่อีกด้วย

ขั้นตอน:

 1. จากเมนูตลาดผู้เชี่ยวชาญ ให้คลิก “งาน
 2. คลิกงานที่คุณต้องการทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
 3. คลิกดำเนินการเสร็จสิ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานกับผู้เชี่ยวชาญได้อีกด้วย
 4. คลิกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

หากผู้เชี่ยวชาญทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์และคุณไม่ยอมรับว่างานนั้นเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะสามารถปฏิเสธคำขอดังกล่าวได้ โดยคุณสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงานเพิ่มเติม

การเขียนรีวิวสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

ระบบจะมีตัวเลือกให้คุณเขียนรีวิวหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์ หรือหลังจากที่คุณชำระใบแจ้งหนี้สำหรับงานเรียบร้อย ผู้เชี่ยวชาญยังอาจขอรีวิวจากคุณสำหรับงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นนอกตลาดผู้เชี่ยวชาญได้อีกด้วย

ระบบจะแสดงการรีวิวของคุณบนโปรไฟล์ของผู้เชี่ยวชาญในตลาดผู้เชี่ยวชาญ แบ่งปันประสบการณ์ของคุณเพื่อช่วยให้ผู้อื่นสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมโดยอิงตามคะแนนและการรีวิว

เมื่อคุณเขียนรีวิว คุณจะสามารถให้คะแนนการสื่อสารและคุณภาพงานของผู้เชี่ยวชาญได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถออกใบรับรองและพูดถึงต้นทุนของงานได้อีกด้วย

แนวทางสำหรับการเขียนรีวิว

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดดังต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อเขียนรีวิว:

 • แสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์ในรีวิวของคุณ โดยอธิบายงานของคุณและชี้แจงรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานกับผู้เชี่ยวชาญรายดังกล่าว
 • หากคุณกำลังเขียนรีวิวในเชิงบวก ให้อธิบายสาเหตุที่ทำให้ประสบการณ์การทำงานของคุณยอดเยี่ยม ตัวอย่างเช่น การเขียนรีวิวที่ระบุว่า “ผู้เชี่ยวชาญรายนี้สุดยอด!” ไม่ได้อธิบายว่าผู้เชี่ยวชาญทำงานได้ดีอย่างไร
 • หากคุณกำลังเขียนรีวิวเชิงลบ ให้ระบุข้อเท็จจริงแทนที่จะเป็นเพียงความรู้สึก ตัวอย่างเช่น หากผู้เชี่ยวชาญทำงานไม่ตรงตามไทม์ไลน์ของคุณ ให้ระบุว่างานนั้นล่าช้า แทนที่จะบอกว่าประสบการณ์การทำงาน “แย่มาก”
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีวิวของคุณแสดงให้เห็นถึงการทำงานทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ ตัวอย่างเช่น คุณอาจแสดงความคิดเห็นสั้นๆ เพื่ออธิบายการให้คะแนนของคุณ เช่น “ฉันให้ผู้เชี่ยวชาญคนนี้หนึ่งดาวเพราะการสื่อสารไม่สม่ำเสมออย่างที่ฉันต้องการ”
 • อย่าคัดลอกรีวิวของบุคคลอื่น ไม่มีประโยชน์สำหรับผู้อื่นที่จะอ่านความคิดเห็นซ้ำเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญ

การติดต่อผู้เชี่ยวชาญรายเดิมเพื่อช่วยเหลืองานใหม่

หากคุณมีงานอื่นและต้องการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญรายเดิม คุณสามารถจ้างงานอีกครั้งได้

ขั้นตอน:

 1. จากเมนูตลาดผู้เชี่ยวชาญ ให้เลือก “งาน
 2. คลิกงานที่ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
 3. คลิกสร้างงาน

การสนทนาของคุณจะเปิดขึ้นในแท็บข้อความ

หากคุณทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในข้อเสนอที่ยอมรับแล้ว คุณสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้โดยการเปิดบทสนทนาในแท็บข้อความ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญของ Shopify

ขั้นตอนถัดไป

หากคุณยังไม่ได้ทำตามขั้นตอนดังกล่าว คุณสามารถชำระใบแจ้งหนี้ของผู้เชี่ยวชาญได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี