การจัดการข้อโต้แย้ง

งานทุกงานมีโอกาสไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แนวทางปฏิบัติเหล่านี้สามารถช่วยเหลือคุณได้ หากคุณไม่พึงพอใจหรือมีความกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของงาน

งานที่เสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามความคาดหวัง

หากคุณไม่พอใจกับผลลัพธ์ของงาน คุณสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อกังวลดังกล่าวได้ ลองหารือดูว่ามีการสื่อสารผิดพลาดหรือไม่ และอธิบายว่างานที่เสร็จสิ้นแล้วนั้นไม่ตรงความคาดหวังของคุณอย่างไร หากการพูดคุยไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ คุณสามารถหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคืนเงินกับผู้เชี่ยวชาญได้

การรับเงินคืนจากผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณต้องการรับเงินคืนจากการชำระเงินที่คุณจ่ายสำหรับงาน คุณจำเป็นต้องหารือเรื่องนี้กับผู้เชี่ยวชาญก่อนเป็นอันดับแรก หากทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าคุณมีสิทธิ์รับเงินคืน ผู้เชี่ยวชาญสามารถสร้างคำขอคืนเงินได้โดยติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

การรายงานประสบการณ์ที่ไม่ดีกับผู้เชี่ยวชาญ

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับตลาดผู้เชี่ยวชาญที่จะมีผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพเพื่อช่วยในการสร้างธุรกิจของคุณ หากคุณไม่พึงพอใจกับการทำงานหรือพฤติกรรมของผู้เชี่ยวชาญ หรือคุณคิดว่าผู้เชี่ยวชาญอาจละเมิดข้อกำหนดในการใช้บริการของ Shopify คุณควรติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี