การจัดการข้อโต้แย้ง

งานทุกงานมีโอกาสไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แนวทางปฏิบัติเหล่านี้สามารถช่วยเหลือคุณได้ หากคุณไม่พึงพอใจหรือมีความกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของงาน

งานที่เสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามความคาดหวัง

หากคุณไม่พอใจกับผลลัพธ์ของงาน คุณสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อกังวลดังกล่าวได้ ลองหารือดูว่ามีการสื่อสารผิดพลาดหรือไม่ และอธิบายว่างานที่เสร็จสิ้นแล้วนั้นไม่ตรงความคาดหวังของคุณอย่างไร หากการพูดคุยไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ คุณสามารถหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคืนเงินกับผู้เชี่ยวชาญได้

การรับเงินคืนจากผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณต้องการรับเงินคืนจากการชำระเงินที่คุณจ่ายสำหรับงาน คุณจำเป็นต้องหารือเรื่องนี้กับผู้เชี่ยวชาญก่อนเป็นอันดับแรก หากทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าคุณมีสิทธิ์รับเงินคืน ผู้เชี่ยวชาญสามารถสร้างคำขอคืนเงินได้โดยติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

การบล็อกผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณไม่ต้องการสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญอีกต่อไป หรือผู้เชี่ยวชาญสแปมคุณ คุณสามารถบล็อกได้เพื่อให้พวกเขาไม่สามารถส่งข้อความถึงคุณได้ การบล็อกผู้เชี่ยวชาญจะปิดข้อเสนอ งาน และใบแจ้งหนี้ที่คุณมีกับผู้เชี่ยวชาญ และคุณไม่สามารถเลิกทําได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถพิจารณารายงานประสบการณ์การใช้งานกับผู้เชี่ยวชาญไปยังทีมช่วยเหลือของ Shopify ได้

ขั้นตอน:

  1. ในแท็บข้อความภายในตลาดผู้เชี่ยวชาญ ให้เปิดบทสนทนาของคุณกับผู้เชี่ยวชาญ
  2. ในหน้าต่างรายละเอียดที่ด้านข้างชื่อผู้เชี่ยวชาญ ให้คลิกปุ่มรายละเอียดเพิ่มเติม
  3. คลิก “บล็อกผู้เชี่ยวชาญ
  4. คลิก ”บล็อกผู้เชี่ยวชาญ” เพื่อยืนยัน

การรายงานประสบการณ์ที่ไม่ดีกับผู้เชี่ยวชาญ

ตลาดผู้เชี่ยวชาญควรจะมีผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพเพื่อช่วยในการสร้างธุรกิจของคุณ หากคุณไม่พึงพอใจกับการทำงานหรือพฤติกรรมของผู้เชี่ยวชาญ คุณควรติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify หากคุณเชื่อว่า Shopify Partner ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของ Partner Program ให้คุณกรอกแบบฟอร์มรายงานการละเมิดข้อตกลง Partner

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี