การจ้างเพื่อให้ช่วยเหลือ

ตลาดผู้เชี่ยวชาญจะเชื่อมต่อคุณกับผู้เชี่ยวชาญ Shopify ที่คุณสามารถจ้างเพื่อมาช่วยคุณทำงานที่ซับซ้อนหรือยุ่งยากซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างธุรกิจได้

การติดต่อผู้เชี่ยวชาญหมายถึงคุณยังไม่มีความตั้งใจที่จะจ้างพนักงาน ซึ่งคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะร่วมงานกับพวกเขาหรือไม่

วางแผนติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ก่อนที่จะทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เตรียมพร้อมที่จะอธิบายข้อกำหนดของงาน โดยพิจารณาหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดดังต่อไปนี้เมื่อวางแผนจ้างผู้เชี่ยวชาญ:

  • ทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์ทางธุรกิจหรือทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ การทำเช่นนี้ช่วยให้คุณและผู้เชี่ยวชาญพูดคุยและทำความเข้าใจงานได้
  • ทำการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับงาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูตัวอย่างของธุรกิจอื่นที่มีการทำงานในลักษณะคล้ายคลึงกับสิ่งที่คุณต้องการ
  • กำหนดงบประมาณ ไทม์ไลน์ และผลลัพธ์ของคุณอย่างชัดเจน แสดงรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถเสนอราคาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

การติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

คุณสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ในตลาดผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีต่อไปนี้:

  • เรียกดูบริการ: เรียกดูบริการที่มีอยู่ในตลาดผู้เชี่ยวชาญของ Shopify และค้นพบผู้เชี่ยวชาญที่เสนอบริการนั้น หากคุณพบผู้เชี่ยวชาญที่คุณสนใจจะร่วมงานด้วย สามารถติดต่อพวกเขาเพื่อหารือเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการได้

  • สร้างงาน: สร้างงานเพื่อจับคู่กับผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด คุณสามารถเลือกบริการที่คุณต้องการได้ จากนั้นให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการ หลังจากที่สร้างงานขึ้นแล้ว ระบบจะส่งรายละเอียดงานไปยังผู้เชี่ยวชาญสูงสุด 6 ราย ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจงานนั้นก็จะสามารถติดต่อคุณเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ คุณสามารถสร้างงานได้ก็ต่อเมื่อคุณมีร้านค้า Shopify อยู่แล้วเท่านั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญของ Shopify

คุณสามารถดูราคาผู้เชี่ยวชาญในสกุลเงินในพื้นที่ของคุณได้โดยการเปลี่ยนสกุลเงินที่แสดงที่ด้านล่างของหน้า หากคุณเรียกดูบริการ คุณสามารถกรองผู้เชี่ยวชาญตามราคาและดูราคาเริ่มต้นในสกุลเงินที่คุณเลือกได้ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอและใบแจ้งหนี้ที่คุณได้รับจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

การสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อคุณติดต่อผู้เชี่ยวชาญ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้เข้าสู่ระบบตลาดผู้เชี่ยวชาญของ Shopify หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงและจัดการตลาดผู้เชี่ยวชาญ ข้อความ ข้อเสนอ และงานของคุณทั้งหมดได้ คุณสามารถเข้าสู่ระบบตลาดผู้เชี่ยวชาญได้โดยใช้บัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ หากคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ Shopify คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ คุณไม่จำเป็นต้องสร้างร้านค้าเพื่อที่จะสร้างบัญชีผู้ใช้ Shopify

เมื่อคุณติดต่อผู้เชี่ยวชาญหรือสร้างงาน ระบบจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการร้องขอของคุณไปยังผู้เชี่ยวชาญในฐานะข้อความ ผู้เชี่ยวชาญอาจตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณ ไทม์ไลน์ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง คุณควรแชร์รายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถสร้างข้อเสนอที่ถูกต้องแม่นย้าได้ เมื่อผู้เชี่ยวชาญมีข้อมูลที่พวกเขาต้องการ พวกเขาสามารถส่งข้อเสนอให้คุณได้ หากคุณพอใจกับข้อเสนอนี้คุณสามารถยอมรับได้และผู้เชี่ยวชาญสามารถเริ่มใช้งานได้

คุณสามารถเข้าถึงข้อความกับผู้เชี่ยวชาญได้ในแท็บข้อความของตลาดผู้เชี่ยวชาญ

ข้อเสนอ

เมื่อผู้เชี่ยวชาญมีข้อมูลที่พวกเขาต้องการเกี่ยวกับงานของคุณ พวกเขาสามารถส่งข้อเสนอให้คุณได้ ข้อเสนอจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการในด้านงาน ไทม์ไลน์ และค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายข้อเสนอทั้งหมดอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ข้อเสนอยังใช้เป็นบันทึกที่คุณสามารถอ้างอิงได้ในตลาดผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญควรระบุรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในข้อเสนอ ซึ่งรวมทั้งการแสดงรายละเอียดชิ้นงานที่เฉพาะเจาะจงและไทม์ไลน์ของเหตุการณ์หลัก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดรวมกระบวนการร้องขอการเปลี่ยนแปลงงานกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งคือคำขอที่รวมการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่อาจส่งผลกระทบต่อกำหนดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะต้องยอมรับแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะร่วมงานกัน

หากคุณได้รับข้อเสนอที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน คุณสามารถปฏิเสธข้อเสนอและขอให้ผู้เชี่ยวชาญแก้ไขได้ แสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถส่งข้อเสนอใหม่ให้แก่คุณได้

คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอจากการสนทนากับ ผู้เชี่ยวชาญได้ในแท็บข้อความของตลาดผู้เชี่ยวชาญ

การยอมรับข้อเสนอ

หากต้องการยอมรับข้อเสนอ ให้คลิก “ยอมรับข้อเสนอ” ที่ด้านล่างของเค้าร่างข้อเสนอ

หากคุณผูกร้านค้ากับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ ระบบจะแจ้งให้คุณเลือกร้านค้าที่จะใช้งานนี้ หากงานเป็นของร้านค้าใหม่ ให้เลือกร้านค้าใหม่

หากคุณเลือกร้านค้า ระบบก็สร้างงานขึ้น คุณสามารถเข้าถึงงานของคุณได้จากหน้างานของตลาดผู้เชี่ยวชาญ หรือโดยการคลิกที่งานในหน้าต่างข้อเสนอและงาน

หากคุณไม่มีร้านค้าที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ หรือคุณได้เลือกร้านค้าใหม่ ระบบจะทำเครื่องหมายให้กับข้อเสนอว่ายอมรับแล้วแต่ไม่มีการสร้างงานเกิดขึ้น แต่คุณสามารถดูข้อเสนอที่ยอมรับแล้วได้โดยคลิกที่ข้อความข้อเสนอ หรือคลิกที่ข้อเสนอที่ยอมรับแล้วในหน้าต่างข้อเสนอและงาน

หากคุณเปลี่ยนใจหลังจากยอมรับข้อเสนอ คุณสามารถปิดงานได้จากหน้างาน และติดต่อผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ เกี่ยวกับงาน

การปฏิเสธข้อเสนอ

หากต้องการปฏิเสธข้อเสนอ ให้คลิก “ปฏิเสธข้อเสนอ” ที่ด้านล่างของเค้าร่างข้อเสนอ หากคุณปฏิเสธข้อเสนอ ระบบจะแจ้งให้คุณระบุเหตุผล

ฉันต้องชำระเงินให้แก่ผู้เชี่ยวชาญหลังจากยอมรับข้อเสนอหรือไม่

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณและผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน และหากคุณพร้อมที่จะร่วมงานด้วย พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อกำหนดในการชำระเงินและตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกำหนดนี้รวมอยู่ในข้อเสนอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากที่คุณยอมรับข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญแล้ว คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้งานของคุณให้เสร็จสิ้นได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี