การทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

หลังจากที่คุณยอมรับข้อเสนอแล้ว คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญได้ทั้งภายในและภายนอกตลาดผู้เชี่ยวชาญ

การสื่อสาร

คุณควรเก็บบทสนทนาทั้งหมดกับผู้เชี่ยวชาญในแท็บข้อความของคุณในตลาดผู้เชี่ยวชาญ การทำเช่นนี้จะช่วยให้สามารถอ้างอิงกลับไปยังการสนทนาได้ง่ายขึ้นและบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณหรือข้อเสนอที่ยอมรับแล้วในที่เดียว หากคุณต้องการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญโดยใช้แพลตฟอร์มอื่น คุณควรโพสต์ข้อมูลสรุปของบทสนทนาในตลาดผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ติดตามข้อมูลได้

การให้สิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าของคุณแก่ผู้เชี่ยวชาญ

หากผู้เชี่ยวชาญต้องการเข้าถึงร้านค้าของคุณ คุณควรขอให้พวกเขาใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงาน การทำเช่นนี้ช่วยให้คุณสามารถควบคุมส่วนต่างๆ ของ Shopify admin ที่คุณต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าถึงได้ นอกจากนี้ บัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานจะไม่นับรวมอยู่ในขีดจำกัดของพนักงานในร้านค้าของคุณ

การแสดงความคิดเห็นแก่ผู้เชี่ยวชาญ

หลังจากที่คุณกำหนดขอบเขตงานและยอมรับข้อเสนอแล้ว คุณควรขอรับการอัปเดตจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงแสดงความคิดเห็นกลับไป การทำเช่นนี้จะทำให้แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายได้ยอมรับรายละเอียดงานและป้องกันความเข้าใจผิดได้

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากผู้เชี่ยวชาญเสร็จสิ้นงานในร้านค้าของคุณ คุณจะสามารถทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสิ้นและชำระใบแจ้งหนี้ของผู้เชี่ยวชาญได้

หากคุณไม่พอใจกับงานที่ผู้เชี่ยวชาญทำ ให้ดูที่การจัดการข้อโต้แย้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี