การจัดการบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ของคุณ

ในหน้า Shopify Balance คุณสามารถเข้าถึงกิจกรรมบัญชีผู้ใช้ ดูใบแจ้งยอด และโอนเงินทุนได้

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตร Shopify Balance ของคุณ โปรดดูการจัดการบัตรของคุณ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการให้รางวัล โปรดไปที่รางวัล Shopify Balance

ข้อกำหนดของบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance

บัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ยังคงอยู่ในช่วงของการทดลองใช้ระหว่างพัฒนาและไม่ได้เปิดให้ผู้ขายทุกรายใช้งาน หากคุณมีสิทธิ์ในการใช้งานฟีเจอร์นี้ คุณจะได้รับอีเมลเชิญให้คุณร่วมทดลองใช้งาน Shopify Balance หากต้องการเปิดบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance คุณจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • ร้านค้าต้องตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา
 • มีหมายเลขประกันสังคม (SSN) ที่ถูกต้อง
 • มีโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับข้อความตัวอักษรได้
 • เปิดใช้งาน Shopify Payments แล้ว

ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ

หากคุณได้รับเลือกให้ทดลองใช้ Shopify Balance ในระหว่างการพัฒนา คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณได้

ขั้นตอน

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิกเปิดบัญชีผู้ใช้

 3. ตรวจสอบข้อมูล Shopify Payments ของคุณ จากนั้นคลิกยืนยัน

 4. ป้อนหมายเลข SSN และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ จากนั้นคลิกยืนยัน

 5. ให้ทำเครื่องหมายลงในกล่องเพื่อยืนยันว่าคุณยอมรับข้อตกลงบัญชี Shopify Balance และข้อตกลงของบัตร Shopify Balance รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของพาร์ทเนอร์สถาบันการเงินและการเปิดเผยข้อมูล E-SIGN จากนั้นคลิก "เปิดบัญชี"

หลังจากที่ตั้งค่า Shopify Balance แล้ว บัญชีดังกล่าวจะกลายเป็นบัญชีที่เชื่อมต่อกับบัญชี Shopify Payments ของคุณ โดยระบบจะโอนยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับไปยังบัญชี Shopify Balance ซึ่งจะรวมถึงเงินทุนใดๆ ที่คุณได้รับผ่าน Shopify Capital

จัดการบัญชีของคุณ

หลังจากที่คุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้วคุณสามารถดำเนินการงานการจัดการใดๆ ก็ได้จากหน้าShopify Balance

ดูข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ของคุณ

คุณสามารถดูหมายเลขบัญชีผู้ใช้และหมายเลขการกำหนดเส้นทางของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้

 3. คลิก "แสดงรายละเอียด"

เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันตัวตนบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้ง

ดูใบแจ้งยอดของบัญชี Shopify Balance ของคุณ

คุณสามารถดูใบแจ้งยอดของช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิกที่หมายเลขบัญชีผู้ใช้ของคุณ จากนั้นคลิกดาวน์โหลดใบแจ้งยอดรายเดือน

 3. คลิกดาวน์โหลด PDF ซึ่งอยู่ถัดจากใบแจ้งยอดรายเดือนของบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการดาวน์โหลด

Shopify Balanceจํากัดการธุรกรรมของบัญชีผู้ใช้

บัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ของคุณมีขีดจํากัดค่าใช้จ่ายรายวันในธุรกรรมต่างกัน ขีดจํากัดค่าใช้จ่ายรายวันจะถูกรีเซ็ตในเวลาเที่ยงคืนตาม UTC อย่างไรก็ตาม ไม่มีขีดจํากัดจํานวนธุรกรรมที่คุณสามารถประมวลผลรายวันหรือรายเดือน

Shopify Balance จํากัดธุรกรรมรายวันตามประเภทธุรกรรม
ประเภทธุรกรรม ขีดจำกัดรายวัน
การถอนเงินสด 1,000.00
การใช้จ่ายผ่านบัตร 30,000.00
การโอนเงินแบบ ACH 50,000.00

การโอนเงินทุนไปยังหรือจากบัญชี Shopify Balance ของคุณ

ระบบจะโอนเงินโดยทันที แต่อาจต้องใช้เวลาในการส่งถึงสามวันทำการ ทั้งนี้ในปัจจุบันคุณสามารถโอนเงินได้เฉพาะในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น

การโอนเงินทุนไปยังบัญชี Shopify Balance ของคุณ

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิกที่ "ย้ายเงิน"

 3. ใต้ส่วน "เพิ่มเงินไปยัง Balance" ให้คลิกที่ไอคอนคลิปบอร์ดเพื่อคัดลอกรายละเอียดบัญชี Shopify Balance ของคุณ

 4. เข้าสู่ระบบบัญชีธนาคารทั่วไปหรือบัญชีธนาคารธุรกิจที่มีอยู่ของคุณที่คุณต้องการใช้สำหรับการถอนเงิน

 5. ดำเนินตามกระบวนการปกติทั่วไปของธนาคารเพื่อโอนเงินออกจากธนาคารโดยใช้รายละเอียดบัญชี Shopify Balance ของคุณ

การโอนเงินจากบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ของคุณ

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิกที่ "ย้ายเงิน"

 3. ที่ใต้ "โอนเงินจาก Balance" ให้ป้อนรายละเอียดการโอนเงิน

 4. ตัวเลือกเสริม: คลิก "เพิ่มบัญชี" เพื่อสร้างผู้รับเงินรายใหม่ คุณต้องมีหมายเลขบัญชีและหมายเลข Routing ของผู้รับเงินรายนั้นจึงจะสามารถโอนเงินได้

 5. ตัวเลือกเสริม: ป้อนคำอธิบาย โดยคำอธิบายจะปรากฏในบัญชีของผู้รับเงิน

 6. คลิกถัดไป

 7. ตรวจสอบว่ารายละเอียดถูกต้อง จากนั้นคลิกโอนเงิน

เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันตัวตนบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้ง

การเปลี่ยนบัญชีสำหรับรับชำระเงินของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนบัญชีที่ระบบจะฝากรายได้ของคุณจาก Shopify Payments ได้ทุกเมื่อ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. ในหน้า Shopify Balance ให้คลิก "จัดการบัญชี"

 3. ในหน้าบัญชี Shopify Balance ให้คลิก "เปลี่ยนบัญชีสำหรับรับชำระเงิน"

 4. ในส่วนยืนยันบัญชีธนาคารเก่า ให้ป้อนข้อมูลบัญชี Shopify Balance ของคุณ

 5. ป้อนข้อมูลบัญชีใหม่ แล้วคลิก "บันทึก"

 6. เลือกเหตุผลในการเปลี่ยนบัญชีของคุณ แล้วคลิก "ยืนยัน"

 7. คลิกที่เสร็จสิ้น

ข้อมูลเชิงลึกของกระแสเงินสด

โอเวอร์เลย์ข้อมูลเชิงลึกของกระแสเงินสดจะแสดงมุมมองคร่าวๆ เกี่ยวกับกระแสเงินสดของคุณในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา คุณสามารถเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายเพื่อดูว่าคุณมีรายได้หรือสูญเสียเงินหรือไม่ ข้อมูลเชิงลึกของกระแสเงินสดแบ่งค่าใช้จ่ายของคุณออกเป็น 5 หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายหลัก เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าเงินของคุณจะถูกใช้จ่ายในที่ที่ควรจะเป็น นอกจากนี้คุณยังสามารถดูยอดรวมของใบเรียกเก็บเงิน Shopify ที่จะมาถึงของคุณได้

หากต้องการภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับการเงินของร้านค้าคุณ ให้ดูที่ ข้อมูลทางการเงินโดยรวม

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. ในส่วนกระแสเงินสดเดือนนี้ ให้คลิก "ดูข้อมูลเชิงลึกทั้งหมด"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี