การจัดการบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ของคุณ

ในหน้า Shopify Balance คุณสามารถเข้าถึงกิจกรรมบัญชีผู้ใช้ ดูใบแจ้งยอด และโอนเงินทุนได้

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตร Shopify Balance ของคุณ โปรดดูที่การจัดการบัตรของคุณ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมรางวัล โปรดดูที่รางวัล Shopify Balance

Shopify จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ในการใช้บัตร Balance แต่อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการบัตร ATM คุณสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ในข้อกำหนดในการใช้บริการ

ข้อกำหนดของบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance

บัญชี Shopify Balance ยังไม่ได้เปิดให้ผู้ขายทุกรายใช้งาน หากต้องการเปิดบัญชี Shopify Balance คุณจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • เป็นร้านค้าที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือเปอร์โตริโก (ไม่รองรับดินแดนอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกา)
 • มี Shopify Payments หรือได้ลงทะเบียนใช้งาน Balance เมื่อลงทะเบียนใช้งาน Shopify Payments
 • มีหมายเลขประกันสังคม (SSN) ที่ถูกต้อง
 • เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้เดียวใน Shopify Payments
 • ใช้แผน Shopify แผนใดก็ได้ยกเว้น Shopify Plus

ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ

หากคุณมีสิทธิ์ใช้งานบัญชี Shopify Balance คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าบัญชีได้

ขั้นตอน

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิกเปิดบัญชีผู้ใช้

 3. ตรวจสอบข้อมูล Shopify Payments ของคุณ จากนั้นคลิกยืนยัน

 4. ป้อนหมายเลข SSN และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ จากนั้นคลิกยืนยัน

 5. ให้ทำเครื่องหมายลงในกล่องเพื่อยืนยันว่าคุณยอมรับข้อตกลงบัญชี Shopify Balance และข้อตกลงของบัตร Shopify Balance รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของพาร์ทเนอร์สถาบันการเงินและการเปิดเผยข้อมูล E-SIGN จากนั้นคลิก “เปิดบัญชี

หลังจากที่ตั้งค่า Shopify Balance แล้ว บัญชีดังกล่าวจะกลายเป็นบัญชีที่เชื่อมต่อกับบัญชี Shopify Payments ของคุณ ระบบจะโอนยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับไปยังบัญชี Shopify Balance ซึ่งจะรวมถึงเงินทุนใดๆ ที่คุณได้รับผ่าน Shopify Capital

จัดการบัญชีของคุณ

หลังจากที่คุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้วคุณสามารถดำเนินการงานการจัดการใดๆ ก็ได้จากหน้าShopify Balance

ดูข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ของคุณ

คุณสามารถดูหมายเลขบัญชีผู้ใช้และหมายเลขการกำหนดเส้นทางของคุณได้

เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันตัวตนบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้ง

ดูใบแจ้งยอดของบัญชี Shopify Balance ของคุณ

คุณสามารถดูใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. ในบัตรกิจกรรมของบัญชี ให้คลิกที่ “ดูใบแจ้งยอด

 3. เลือกใบแจ้งยอดเพื่อดู ใบแจ้งยอดจะเปิดในแท็บใหม่

รับชำระเงินด้วยบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance

เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชี Shopify Balance ระบบจะกำหนดบัญชีของคุณเป็นบัญชีสำหรับรับชำระเงิน Shopify Payments โดยอัตโนมัติ โดยเมื่อใช้บัญชี Balance คุณสามารถรับรายได้จาก Shopify Payments ได้ภายในหนึ่งวันทำการนับจากวันที่ดำเนินการธุรกรรม วันทำการไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดของสหรัฐฯ

การเปลี่ยนบัญชีสำหรับรับชำระเงินของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนบัญชีที่ระบบจะฝากรายได้ของคุณจาก Shopify Payments ได้ทุกเมื่อ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. ในหน้า Shopify Balance ให้คลิก “จัดการบัญชี

 3. ในหน้าบัญชี Shopify Balance ให้คลิก “เปลี่ยนบัญชีสำหรับรับชำระเงิน

 4. ในส่วนยืนยันบัญชีธนาคารเก่า ให้ป้อนข้อมูลบัญชี Shopify Balance ของคุณ

 5. ป้อนข้อมูลบัญชีใหม่ แล้วคลิก “บันทึก

 6. เลือกเหตุผลในการเปลี่ยนบัญชีของคุณ แล้วคลิก “ยืนยัน

 7. คลิกที่เสร็จสิ้น

การเชื่อมต่อกับแอปจากภายนอก

ด้วยการผสานการทำงานของเราและ Plaid คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ของคุณเข้ากับแอปจากภายนอกได้ เช่น Venmo หรือ Wise เพื่อช่วยให้คุณสามารถดําเนินการกับบัญชีผู้ใช้ของคุณได้มากยิ่งขึ้น เช่น ส่งเงิน ชำระเงินกับผู้ขายโดยตรง และติดตามค่าใช้จ่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปจากภายนอกที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้ โปรดดูที่หน้าแอป Plaid

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบแอปจากภายนอกและปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงิน
 2. เลือกเพื่อเพิ่มธนาคารและตรวจสอบยืนยันบัญชีของคุณทันทีโดยการเข้าสู่ระบบ
 3. เลือกบัญชี Shopify Balance
 4. จากหน้าจอการเข้าสู่ระบบ ให้เข้าสู่ระบบร้านค้า Shopify ของคุณ
 5. ในแอปของผู้ให้บริการภายนอก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

การเปิดใช้การแจ้งเตือนยอดคงเหลือต่ำ

เมื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนยอดคงเหลือต่ำ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อยอดคงเหลือในบัญชีเหลือน้อยกว่าค่าที่กําหนดไว้ล่วงหน้า โดยค่าเริ่มต้นจะตั้งไว้ที่ 100

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. ในหน้า Shopify Balance ให้คลิก “จัดการบัญชี

 3. ในส่วนการแจ้งเตือน ให้คลิกที่ตัวสลับเพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนยอดคงเหลือต่ำ

 4. ตัวเลือกเสริม: คลิกที่ “เปลี่ยนจํานวน” เพื่อเปลี่ยนค่ายอดคงเหลือของบัญชีที่จะทริกเกอร์การแจ้งเตือนยอดคงเหลือต่ำ

อนุญาตให้พนักงานดูกิจกรรมในบัญชีผู้ใช้ Balance

คุณสามารถให้สิทธิ์อนุญาตแก่พนักงานของคุณเพื่อดูธุรกรรมใน Shopify Balance และจํานวนเงินที่สามารถใช้จ่ายได้

พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตนี้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:

 • โอนเงินทุน
 • สั่งซื้อและจัดการบัตร
 • ดูรายละเอียดบัญชี
 • จัดการการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
 • ดูใบแจ้งยอด

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกที่การตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต

 2. คลิกพนักงานที่คุณต้องการมอบสิทธิ์อนุญาตดังกล่าว

 3. ในส่วนสิทธิ์อนุญาต ให้เลือกดูกิจกรรมในบัญชีผู้ใช้ Balance

 4. คลิกที่ “บันทึก

ข้อมูลเชิงลึกของกระแสเงินสด

โอเวอร์เลย์ข้อมูลเชิงลึกของกระแสเงินสดจะแสดงมุมมองคร่าวๆ เกี่ยวกับกระแสเงินสดของคุณในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา คุณสามารถเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายเพื่อดูว่าคุณมีรายได้หรือสูญเสียเงินหรือไม่ ข้อมูลเชิงลึกของกระแสเงินสดแบ่งค่าใช้จ่ายของคุณออกเป็น 5 หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายหลัก เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าเงินของคุณจะถูกใช้จ่ายในที่ที่ควรจะเป็น นอกจากนี้คุณยังสามารถดูยอดรวมของใบเรียกเก็บเงิน Shopify ที่จะมาถึงของคุณได้

หากต้องการภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับการเงินของร้านค้าคุณ ให้ดูที่ ข้อมูลทางการเงินโดยรวม

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. ในส่วนกระแสเงินสดเดือนนี้ ให้คลิก “ดูข้อมูลเชิงลึกทั้งหมด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี