การจัดการธุรกรรมในบัญชี Shopify Balance ของคุณ

Shopify Balance ช่วยให้คุณสามารถโอนเงิน ดูขีดจํากัดในธุรกรรมในบัญชีของคุณ และส่งออกธุรกรรมสำหรับซอฟต์แวร์การทำบัญชีของคุณได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shopify Balance เช่น การจัดการบัญชีผู้ใช้ บัญชีหลายบัญชี การจัดการบัตรของคุณ และ รางวัลของ Shopify Balance

Shopify Balanceจํากัดการธุรกรรมของบัญชีผู้ใช้

บัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ของคุณมีขีดจํากัดค่าใช้จ่ายรายวันสำหรับธุรกรรมประเภทต่างๆ โดยขีดจํากัดค่าใช้จ่ายรายวันจะรีเซ็ตในเวลาเที่ยงคืนตามเวลา UTC ขีดจํากัดรายวันจะอิงตามวันที่ให้อนุญาต ไม่ใช่วันที่ประมวลผล ตัวอย่างเช่น หากคุณอนุญาตให้ทำธุรกรรมในวันจันทร์ แต่มีการประมวลผลในวันอังคาร ธุรกรรมดังกล่าวจะยังนับรวมเป็นขีดจํากัดรายวันของวันจันทร์

ขีดจํากัดการถอนเงินผ่าน ATM รายวันนั้นจะรวมค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการ ATM ที่อาจถูกเรียกเก็บเมื่อคุณถอนเงิน ตัวอย่างเช่น หากขีดจํากัดการถอนเงินผ่าน ATM รายวันที่เหลืออยู่ของคุณคือ 200 ดอลลาร์สหรัฐและค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการ ATM คือ 3 ดอลลาร์สหรัฐ คุณจะไม่สามารถถอนเงินได้มากกว่า 197 ดอลลาร์สหรัฐ

หากเกิดปัญหาในถอนเงินสดจากตู้ ATM ให้ติดต่อผู้ให้บริการ ATM

บัตร Shopify Balance แต่ละใบจะมีวงเงินการใช้จ่ายเฉพาะของตนเอง ข้อกำหนดนี้จะมีผลกับทั้งบัตรจริงและบัตรเสมือน ตัวอย่างเช่น หากคุณมีขีดจํากัดอยู่ที่ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ คุณสามารถใช้บัตรจริงชำระเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ และใช้บัตรเสมือนชำระเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐได้

ดูขีดจํากัดการทำธุรกรรม

คุณสามารถดูวงเงินของบัตร Balance สำหรับการซื้อและการถอนเงินจากตู้ ATM วงเงินรายวันไม่สามารถใช้เครดิตได้ และสามารถใช้ได้กับเงินที่คุณมีในบัญชีของคุณเท่านั้น หากเกิดปัญหาในถอนเงินสดจากตู้ ATM ให้ติดต่อผู้ให้บริการ ATM

ดูขีดจํากัดในการโอนเงิน

คุณสามารถดูขีดจํากัดของบัญชี Balance ในการโอนเงินที่แชร์ผ่านบัญชีทุกบัญชีได้

ขั้นตอน:

การโอนเงินทุนระหว่างบัญชี Shopify Balance ของคุณ

คุณสามารถโอนเงินระหว่างบัญชี Balance ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิก ย้ายเงินทุน > โอนเงินระหว่างบัญชี Balance ของคุณ

 3. จากเมนูดรอปดาวน์ จาก ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการย้ายเงินทุนออก

 4. จากเมนูดรอปดาวน์ ถึง ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการย้ายเงินทุนไปไว้

 5. พิมพ์จํานวนเงินที่คุณต้องการโอน

 6. ตัวเลือกเสริม: พิมพ์รายละเอียดของการโอนเงิน

 7. คลิกถ่ายโอน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเพิ่มบัญชีหลายบัญชีไปยัง Shopify Balance ของคุณ

การโอนเงินทุนไปยังหรือจากบัญชี Shopify Balance ของคุณ

ระบบจะทำการโอนเงินในทันที แต่การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาถึง 3 วันทำการ คุณสามารถดูว่าขีดจํากัดการโอนเงินในแต่ละวันของคุณยังใช้ได้เท่าไรได้ในหน้าโอนเงิน โดยปัจจุบันคุณสามารถโอนได้เฉพาะเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น

การโอนเงินทุนไปยังบัญชี Shopify Balance ของคุณ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. เลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มเงินไปไว้

 3. คลิกที่ “ย้ายเงิน

 4. ไม่จำเป็น: ในส่วน “เพิ่มเงินไปยัง Balance” ให้คลิกที่ไอคอนคลิปบอร์ดเพื่อคัดลอกรายละเอียดบัญชี Shopify Balance ของคุณ

 5. เข้าสู่ระบบบัญชีธนาคารทั่วไปหรือบัญชีธนาคารธุรกิจที่มีอยู่ของคุณที่คุณต้องการใช้สำหรับการถอนเงิน

 6. ดำเนินตามกระบวนการปกติทั่วไปของธนาคารเพื่อโอนเงินออกจากธนาคารโดยใช้รายละเอียดบัญชี Shopify Balance ของคุณ

การโอนเงินจากบัญชีธนาคารที่เชื่อมต่อไว้

คุณสามารถโอนเงินจากบัญชีธนาคารที่คุณเชื่อมต่อผ่านการผสานการผสานการงานของเรากับ Plaid ได้ เงินทุนจะใช้เวลาถึงหกวันทำการเพื่อเข้าสู่บัญชียอดคงเหลือของคุณ หากคุณต้องยกเลิกการโอน คุณสามารถยกเลิกได้ภายในสองวันแรกหลังจากที่การโอนได้รับอนุมัติเท่านั้น

หากบัญชีธนาคารของคุณมีเงินไม่เพียงพอ การโอนเงินอาจล้มเหลว หรือธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหากบัญชีของคุณมีการถอนเกิน ธุรกรรมที่ล้มเหลวจะไม่ปรากฏในบัญชียอดคงเหลือของคุณ

การโอนเงินจากบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ของคุณ

ระบบจะส่งข้อมูลการโอนโดยทันที แต่การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาถึง 3 วันทำการจึงจะถึงที่หมาย คุณสามารถดูว่าขีดจํากัดการโอนเงินในแต่ละวันของคุณยังใช้ได้เท่าไรได้ในหน้าโอนเงิน โดยปัจจุบันคุณสามารถโอนได้เฉพาะเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น

เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันตัวตนบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้ง

การถ่ายโอนการรับเงินจากบัญชี PayPal ของคุณไปยัง Shopify Balance

หากคุณได้รับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับใน PayPal คุณสามารถถ่ายโอนไปยังบัญชี Balance ของคุณอย่างอัตโนมัติและจัดการยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับของคุณในที่เดียว

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบ บัญชีธุรกิจ PayPal ของคุณ
 2. ไปที่ส่วน กระเป๋าเงิน ของบัญชี PayPal ของคุณ
 3. คลิกที่ลิงก์ธนาคารหรือเลือกธนาคารของคุณ
 4. ในช่อง ค้นหาธนาคารของคุณ ให้ป้อนตัวอักษรสองสามตัว (ตัวอย่างเช่น abc)
 5. เมื่อข้อความ เราไม่พบธนาคารของคุณ ปรากฏขึ้น ให้คลิก ป้อนรายละเอียดธนาคารของคุณ
 6. ป้อนหมายเลข Routing และหมายเลขบัญชีธนาคารของบัญชี Balance ของคุณคุณสามารถค้นหารายละเอียดบัญชีของคุณได้ในบัญชี Balance ของคุณเมื่อคุณป้อนรายละเอียดของคุณ บัญชี Balance ของคุณจะแสดงเป็น Evolve Bank & Trust ซึ่งให้บริการด้านการธนาคารสำหรับ Shopify Balanceของคุณ
 7. ปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อยืนยันบัญชีธนาคารของคุณ PayPal จะขอให้คุณยืนยันจํานวนเงินฝากขนาดเล็กสองรายการที่ส่งไปยังบัญชี Balance ของคุณ
 8. หลังจากยืนยันบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว ให้ไปที่บัญชีธุรกิจ PayPal จากนั้นเปิดการถ่ายโอนอัตโนมัติ แล้วเลือก Evolve Bank & Trust เป็นธนาคารของคุณ คุณสามารถเลือกความถี่ในการถ่ายโอนรายได้ใน PayPal ของคุณไปยังบัญชี Balance ของคุณได้

การส่งออกธุรกรรม

คุณสามารถส่งออกธุรกรรมในบัญชี Shopify Balance ที่ดำเนินการสำเร็จแล้วเป็นไฟล์ CSV เพื่อใช้กับซอฟต์แวร์การทำบัญชีของคุณได้ แต่ระบบจะไม่ส่งออกธุรกรรมที่รอดำเนินการ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. เลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการส่งออกธุรกรรม

 3. ในบัตรกิจกรรมของบัญชี ให้คลิก “ส่งออก

 4. เลือกช่วงวันที่ต้องการส่งออก

 5. คลิก “ส่งออกเป็นไฟล์ CSV

คอลัมน์ต่อไปนี้อยู่ในไฟล์ CSV เมื่อคุณส่งออกธุรกรรม:

คอลัมน์ที่อยู่ในไฟล์ CSV ธุรกรรมที่ส่งออก
ข้อกำหนด ความหมาย
transaction_date วันที่อนุมัติธุรกรรม โดยวันที่ดังกล่าวอาจแตกต่างจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสิ้น เนื่องจากรวมเวลาที่ต้องใช้ในการประมวลผลธุรกรรม
posted_at วันที่ธุรกรรมเสร็จสิ้น โดยวันที่ดังกล่าวอาจแตกต่างจากวันที่คุณอนุมัติธุรกรรม เนื่องจากรวมเวลาที่ต้องใช้ในการประมวลผลธุรกรรม และจะไม่แสดงธุรกรรมที่รอดำเนินการ
คำอธิบาย คำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับธุรกรรม
amount มูลค่าของธุรกรรม ค่าติดลบหมายถึงเงินที่ออกจากบัญชีของคุณ ค่าบวกหมายถึงเงินที่เข้ามาในบัญชีของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี