การจัดการเวนเดอร์

เวนเดอร์จะไม่เป็นฝ่ายตั้งค่าบัญชีกับ Shopify Bill Pay แต่คุณจะเป็นผู้เพิ่มรายละเอียดของเวนเดอร์ไปยังบัญชี Shopify Bill Pay ของตัวเองแทน รวมทั้งจะจัดการการกำหนดลักษณะและรายละเอียดภายในโปรไฟล์เวนเดอร์ของอีกฝ่ายได้

ระบบไม่อนุญาตให้เวนเดอร์มีทั้งวิธีการจัดส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศในโปรไฟล์เวนเดอร์หนึ่งโปรไฟล์ คุณต้องตั้งค่าบัญชีเวนเดอร์สองบัญชีแทน โดยใช้บัญชีหนึ่งสำหรับการชำระเงินภายในประเทศ และใช้อีกบัญชีสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศ

สร้างโปรไฟล์เวนเดอร์

หากเวนเดอร์ที่คุณชำระใบเรียกเก็บเงินให้โดยใช้ Shopify Bill Pay ยังไม่มีโปรไฟล์เวนเดอร์ในบัญชี Shopify Bill Pay ของคุณ ระบบก็จะสร้างบัญชีเวนเดอร์ให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังสร้างโปรไฟล์เวนเดอร์ด้วยตนเองไว้ก่อนที่จะชำระใบเรียกเก็บเงินได้อีกด้วย

หากคุณเชื่อมต่อบัญชี Shopify Bill Pay กับบัญชี QuickBooks Online ระบบจะสร้างโปรไฟล์เวนเดอร์สำหรับเวนเดอร์ที่มีใบเรียกเก็บเงินซึ่งยังไม่ได้ชำระโดยอัตโนมัติหลังจากซิงค์บัญชีเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิก “ผู้ให้บริการ
 3. คลิก “เพิ่มเวนเดอร์
 4. ป้อนรายละเอียดของเวนเดอร์ จากนั้นคลิก “บันทึก
 5. เลือกวิธีการชำระเงิน
 6. ป้อนรายละเอียด จากนั้นคลิก “บันทึกรายละเอียด
 7. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มวิธีการจัดส่งอื่นๆ เพิ่มเติม:
  1. คลิก “เพิ่มวิธีการจัดส่ง
  2. เลือกวิธีการชำระเงิน
  3. ป้อนรายละเอียด จากนั้นคลิก “บันทึกรายละเอียด

แก้ไขโปรไฟล์หรือวิธีการจัดส่งของเวนเดอร์

ระบบไม่อนุญาตให้คุณลบวิธีการจัดส่งของเวนเดอร์ หากคุณได้ตั้งค่าให้ QuickBooks Online ซิงค์กับบัญชี Shopify Bill Pay แล้ว ระบบก็จะซิงค์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเวนเดอร์ใดๆ ใน Shopify Bill Pay กับบัญชี QuickBooks ของคุณด้วย

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิก “จัดการเวนเดอร์
 3. คลิกที่เวนเดอร์
 4. คลิก “แก้ไข” ถัดจากรายละเอียดหรือวิธีการจัดส่งที่คุณต้องการแก้ไข
 5. แก้ไขรายละเอียด จากนั้นคลิก “บันทึกรายละเอียด

ลบเวนเดอร์

ระบบไม่อนุญาตให้ลบโปรไฟล์ของเวนเดอร์ที่มีกำหนดการชำระใบเรียกเก็บเงินแล้ว ดังนั้นให้ลบการชำระใบเรียกเก็บเงินใดๆ ที่ใกล้จะครบกำหนดของเวนเดอร์ก่อนลบโปรไฟล์

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิก “ผู้ให้บริการ
 3. คลิกที่เวนเดอร์
 4. คลิก “ลบเวนเดอร์” จากนั้นคลิก “ลบเวนเดอร์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี