เงินกู้ Shopify Capital สำหรับผู้ขายในออสเตรเลีย

เงินกู้จาก Shopify Capital คือเงินก้อน (เรียกว่าจำนวนสินเชื่อ) ที่คุณได้รับจาก Shopify Capital เพื่อแลกกับค่าใช้จ่ายการกู้ยืมแบบคงที่ จำนวนเงินกู้บวกกับค่าใช้จ่ายการกู้ยืมแบบคงที่เรียกว่ายอดคงค้างทั้งหมด ระบบจะโอนเงินกู้จำนวนนั้นๆ ไปยังบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณ โดยเปอร์เซ็นต์ยอดขายในแต่ละวันจะนำมาผ่อนชำระให้กับ Shopify Capital จนกระทั่งชำระยอดคงค้างทั้งหมดจนครบ ยอดคงค้างรวมและอัตราการผ่อนชำระรายวันจะขึ้นอยู่กับข้อมูลความเสี่ยงของกิจการคุณ

หากร้านค้าของคุณมีสิทธิ์ขอเงินกู้ยืม คุณจะได้รับอีเมลจาก Shopify Capital และข้อความบนหน้าแรกในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากคุณไม่ได้รับอีเมลหรือข้อความจาก Shopify Capital แสดงว่าในขณะนี้ร้านค้าของคุณยังไม่มีสิทธิ์ขอเงินกู้ยืม

คำขอเงินกู้

คุณสามารถดูตัวเลือกเงินทุนและสมัครขอสินเชื่อได้โดยตรงจากหน้า Capital ในส่วนผู้ดูแล Shopify

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > เงินทุน

 2. ค้นหาข้อความการมีสิทธิ์จาก Shopify Capital แล้วคลิก ดูข้อเสนอด้านเงินทุน

 3. ในหน้าเงินทุน คุณจะเห็นตัวเลือกเงินทุน 3 ตัวเลือก เปรียบเทียบเงื่อนไขของตัวเลือกเงินทุนแต่ละตัว แล้วคลิกส่งคำขอใต้ตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • เงื่อนไขของตัวเลือกแต่ละข้อจะรวมถึงจำนวนเงินที่ได้รับ จำนวนรวมที่ค้างชำระ และอัตราการผ่อนชำระที่จะถูกหักจากยอดขายในแต่ละวันของคุณและผ่อนชำระให้กับ Shopify Capital
 1. ตรวจสอบยืนยันตัวตนและรายละเอียดธุรกิจของคุณสำหรับ Shopify Capital

 2. ในกล่องโต้ตอบตรวจสอบข้อกำหนดเงินกู้และส่งใบสมัคร โปรดตรวจสอบข้อกำหนดดังกล่าวอย่างละเอียด จากนั้นคลิกข้อตกลงเงินกู้ของผู้ขายเพื่อเปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น

 3. ตรวจสอบข้อกำหนดของข้อตกลงเงินกู้ของผู้ขายอย่างละเอียด หากคุณยอมรับข้อกำหนดให้กลับไปที่กล่องโต้ตอบตรวจสอบข้อกำหนดเงินกู้และส่งใบสมัคร และคลิกส่งใบสมัคร

ระบบอาจขอให้คุณตรวจสอบยืนยันรายละเอียดสำหรับ Shopify Capital อีกครั้ง แม้ว่าคุณจะเคยได้รับเงินทุนผ่าน Shopify Capital มาก่อนแล้ว ระบบจะตรวจสอบคำขอของคุณและคุณจะทราบว่าคุณได้รับการอนุมัติหรือไม่ภายใน 1-3 วันทำการ หากคุณได้รับการอนุมัติ เงินกู้จะถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารของธุรกิจคุณ

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณเป็น Shopify Payments ขณะที่ยื่นขอเงินทุน ระบบอาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการในการอนุมัติคำขอของคุณ

Shopify Capital จะเริ่มหักการผ่อนชำระรายวันจากบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณโดยอิงตามรายได้จากยอดขายรายวันภายในเวลา 2 วันทำการหลังจากที่คุณได้รับเงินกู้จำนวนนั้นแล้ว

ติดตามการผ่อนชำระเงินกู้ของคุณ

หลังจากได้รับเงินกู้แล้ว คุณสามารถติดตามยอดคงค้างทั้งหมดได้จากหน้า เงินทุนในส่วนผู้ดูแล Shopify ใต้ Shopify Capital

ในหน้าเงินทุน คุณสามารถดูข้อมูลการผ่อนชำระได้ดังนี้:

 • ยอดคงค้างของจำนวนค้างชำระ
 • ยอดคงค้างทั้งหมดที่ผ่อนชำระแล้ว
 • ประวัติการโอนเงินผ่อนชำระ

ในส่วนประวัติการโอนเงินของรายงาน คอลัมน์ยอดขายรวมจะแสดงรายได้ของยอดขายในแต่ละวัน ส่วนคอลัมน์จำนวนเงินจะแสดงรายได้ที่ผ่อนชำระให้กับ Shopify Capital

ผ่อนชำระยอดคงค้าง

คุณสามารถผ่อนชำระเงินยอดใดๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 20 ดอลลาร์ออสเตรเลียจากเงินกู้ของคุณหรือชำระยอดคงค้างเต็มจำนวนในครั้งเดียวได้ การชำระเงินดังกล่าวจะหักจากบัญชีธนาคารเดียวกันของธุรกิจที่เชื่อมกับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > เงินทุน

 2. คลิกทำการชำระเงิน

 3. เลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการชำระ:

 • หากต้องการดำเนินการชำระเงินด้วยตนเอง ให้ป้อนจํานวนเงินในช่องจํานวนที่ปรับแต่งเอง
 • หากต้องการจ่ายเต็มจํานวน ให้คลิกที่ “ยอดคงเหลือเต็มจํานวน
 1. คลิกขั้นตอนถัดไปและตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระคืน

 2. คลิกทำการชำระเงิน

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อการผ่อนชำระของคุณเสร็จสมบูรณ์

การผ่อนชำระมีอะไรบ้าง

หากต้องการคำนวณจำนวนเงินที่จะผ่อนชำระให้กับ Shopify Capital ในแต่ละวัน ให้ใช้อัตราการผ่อนชำระกับรายได้จากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้า

สำหรับวัตถุประสงค์ในการคำนวณการผ่อนชำระ รายได้จากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าจะประกอบด้วยคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้วในวันนั้น โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของคำสั่งซื้อ วิธีดำเนินการชำระเงิน หรือแม้ว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกยกเลิกหรือคืนเงินในภายหลังก็ตาม

ไม่รวมคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบจากการผ่อนชําระ

เมื่อคำนวณการผ่อนชำระ คำสั่งซื้อเดียวที่ไม่รวมอยู่ในรายได้จากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าคือคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบที่ดำเนินการเมื่อ Shopify Payments อยู่ในโหมดการทดสอบ หากไม่ได้เปิดใช้โหมดการทดสอบเมื่อทำการสั่งซื้อ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะรวมอยู่ในรายได้จากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าเมื่อทำการคำนวณการผ่อนชำระประจำวัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี