การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) จาก Shopify Capital สำหรับผู้ขายในสหราชอาณาจักร

ในสหราชอาณาจักร Shopify Capital ให้บริการการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) คือเงินก้อนที่คุณสามารถขอรับได้โดยจะมีค่าบริการคงที่ คุณจะชำระเงินให้ Shopify Capital เป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายรายวันของคุณ จนกว่าจะชำระเงินครบ จำนวนรวมที่ต้องผ่อนชำระและอัตราการผ่อนชำระจะขึ้นอยู่กับข้อมูลความเสี่ยงของกิจการคุณ

ตัวอย่างเช่น Shopify Capital อาจจ่ายเงินให้คุณก่อน 5,000 ปอนด์สเตอร์ลิง และคุณต้องใช้คืน 5,650 ปอนด์สเตอร์ลิง ซึ่งจะหักจากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าคุณ ระบบจะโอนจำนวนเงิน 5,000 ปอนด์สเตอร์ไปยังบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณ และ Shopify Capital จะได้รับ 10% ของยอดขายรวมในแต่ละวันของร้านค้าคุณจนกว่าจะชําระเงินรวมถึง 5,650 ปอนด์สเตอร์ลิง เมื่อคุณโอนเงินเกิน 25% ของจำนวนรวมที่ต้องผ่อนชำระแล้ว คุณจะมีสิทธิ์ผ่อนชำระยอดคงค้างด้วยจำนวนเงินก้อนเดียวได้

ทั้งนี้ ไม่มีกำหนดเวลาสำหรับการโอนเงินเต็มจำนวนให้แก่ Shopify Capital จำนวนการผ่อนชำระรายวันจะกำหนดจากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าของคุณ เนื่องจากอัตราการผ่อนชำระคือเปอร์เซ็นต์จากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าของคุณ ระบบจะหักจำนวนเงินที่ผ่อนชำระจากบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณโดยอัตโนมัติ

หากร้านค้าของคุณมีสิทธิ์ขอเงินทุนผ่านการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) คุณจะได้รับอีเมลจาก Shopify Capital และข้อความบนหน้าแรกในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของคุณได้โดยตรงจากหน้า Capital ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คำขอการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA)

หากคุณมีสิทธิ์สมัครใช้บริการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) คุณสามารถดูตัวเลือกเงินทุนและส่งคำขอเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายได้โดยตรงในหน้าข้อเสนอเงินทุนในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > เงินทุน จากนั้นคลิกข้อเสนอ

 2. เปรียบเทียบตัวเลือกเงินทุนแต่ละตัวเลือกในหน้าเงินทุน จากนั้นคลิก “ส่งคำขอ” ที่อยู่ใต้ตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • เงื่อนไขของแต่ละตัวเลือกจะรวมถึงจำนวนเงินที่ได้รับ ยอดที่ต้องผ่อนชำระที่ Shopify Capital จะซื้อ และอัตราการผ่อนชำระที่จะถูกหักจากยอดขายในแต่ละวันของคุณและที่ผ่อนชำระให้กับ Shopify Capital
 1. ตรวจสอบรายละเอียดธนาคารและบัญชีผู้ใช้ของคุณ จากนั้นคลิก “ยืนยันรายละเอียดธุรกิจ” และ “ยืนยันและดำเนินการต่อ” หากคุณจำเป็นต้องอัปเดตข้อมูลนี้ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

 2. คลิกยืนยันและตั้งค่าการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

 3. อ่านข้อตกลงสัญญาซื้อขายสิทธิเรียกร้องอย่างระมัดระวัง หากคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ให้คลิกยอมรับข้อกำหนด

โดยทั่วไปจะใช้เวลาหนึ่งถึงห้าวันทำการในการประมวลผลการสมัครใช้การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย คุณสามารถดูสถานะคำขอของคุณได้ที่หน้า Capital ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

หากการสมัครของคุณได้รับการอนุมัติ ระบบจะฝากเงินเบิกล่วงหน้าของคุณไปยังบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณภายในสองวันทำการ

การโอนเงินยอดคงค้าง

เมื่อคุณผ่อนชำระเกิน 25% ของจำนวนรวมที่ต้องผ่อนชำระ คุณจึงจะมีสิทธิ์ผ่อนชำระยอดคงค้างด้วยจำนวนเงินก้อนเดียว การชำระเงินดังกล่าวจะหักจากบัญชีธนาคารธุรกิจเดียวกันกับบัญชีที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ ตัวเลือกการผ่อนชำระยอดคงค้างจะใช้งานได้เมื่อคุณผ่อนชำระอย่างน้อย 25% ของยอดรวมที่ต้องผ่อนชำระแล้วเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > เงินทุน

 2. คลิก โอนยอดคงเหลือ

 3. ตรวจสอบยอดคงค้างที่ต้องการโอนในหน้าต่างที่ปรากฏ หากแน่ใจดีแล้วว่าต้องการโอนยอดคงค้างเต็มจำนวน ให้ทำเครื่องหมายถูกในกล่องอนุญาต จากนั้นคลิก โอนยอดคงค้าง

การประมวลผลการผ่อนชำระคืนเงินในครั้งเดียวของคุณอาจใช้เวลาสูงสุด 3 วันทำการ โดยระบบจะหยุดการผ่อนชำระตามปกติทั้งหมดในช่วงการประมวลผลชั่วคราว

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อการผ่อนชำระคืนเงินในครั้งเดียวของคุณเสร็จสมบูรณ์

คำขอการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) รายอื่น

หลังจากที่คุณได้รับเงินเบิกล่วงหน้าสำหรับผู้ขายแล้ว คุณอาจต้องขอเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายอีกครั้งหากต้องการการสนับสนุนทางด้านการเงินเพิ่มเติม

หากคุณมีสิทธิ์สมัครใช้บริการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายอีกครั้ง ตัวเลือกเงินทุนใหม่จะปรากฏที่หน้าข้อเสนอเงินทุนในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ติดตามการผ่อนชำระการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย

หลังจากที่คุณได้รับเงินเบิกล่วงหน้าสำหรับผู้ขายของคุณแล้ว คุณสามารถติดตามยอดคงค้างของยอดรวมที่ต้องชำระคืนหรือผ่อนชำระได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณโดยไปที่ การตั้งค่า > เงินทุน

ในหน้าเงินทุน คุณสามารถดู:

 • ยอดคงค้าง
 • จำนวนเงินที่คุณชำระแล้ว เปอร์เซ็นต์ที่คุณชำระแล้วจากยอดรวมทั้งหมด และประวัติการโอนเงิน

คุณสามารถดูรายได้จากยอดขายของแต่ละวันได้ในคอลัมน์ยอดขายรวมของส่วนประวัติการโอนเงิน คุณสามารถดูจำนวนเงินที่ชำระให้ Shopify Capital แล้วได้ในคอลัมน์จำนวนเงิน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนเงินผ่านธนาคาร

ในแต่ละวันที่คุณทำยอดขายได้ เปอร์เซ็นต์คงที่(อัตราการผ่อนชำระ)จะนำมาคำนวณกับมูลค่ารวมของยอดขายเพื่อคำนวณการผ่อนชำระของคุณ ในวันที่คุณทำยอดขายได้สูง การผ่อนชำระของคุณจะมียอดสูงตามไปด้วย เช่นเดียวกับวันที่คุณทำยอดขายได้ต่ำ การผ่อนชำระของคุณจะมียอดที่ต่ำลง คุณจะทำการผ่อนชำระต่อไปจนกว่า Shopify Capital จะได้รับเงินจากรายได้ของยอดขายในอนาคตในจำนวนที่ตกลงกันไว้ครบ (จำนวนรวมที่ต้องผ่อนชำระ) การโอนเงินผ่านธนาคารแต่ละรายการจะถูกหักออกจากบัญชีธนาคารของคุณและผ่อนชำระให้กับ Shopify

สำหรับวัตถุประสงค์ในการคำนวณค่าผ่อนชำระ รายได้จากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าประกอบด้วยคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้วในวันนั้น โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของคำสั่งซื้อ วิธีการประมวลการชำระเงิน หรือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกยกเลิกหรือคืนเงินในภายหลัง

ตารางนี้แสดงตัวอย่างของการผ่อนชำระ 5 วันของผู้ขายที่ทำรายได้จากยอดขายในอนาคตมูลค่า 15,000 ปอนด์สเตอร์ลิง ให้กับ Shopify Capital ด้วยอัตราการผ่อนชำระ 10%:

ตัวอย่างของการโอนเงินผ่านธนาคาร
วันที่ รายได้ต่อวัน ส่วนแบ่งของ Shopify Capital คงเหลือ
1 100 ปอนด์สเตอร์ลิง 10 ปอนด์สเตอร์ลิง 14,990 ปอนด์สเตอร์ลิง
2 150 ปอนด์สเตอร์ลิง 15 ปอนด์สเตอร์ลิง 14,975 ปอนด์สเตอร์ลิง
3 125 ปอนด์สเตอร์ลิง 12.50 ปอนด์สเตอร์ลิง 14,962.50 ปอนด์สเตอร์ลิง
4 175 ปอนด์สเตอร์ลิง 17.50 ปอนด์สเตอร์ลิง 14,945 ปอนด์สเตอร์ลิง
5 105 ปอนด์สเตอร์ลิง 10.50 ปอนด์สเตอร์ลิง 14,934.50 ปอนด์สเตอร์ลิง

ไม่นับรวมคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบในการผ่อนชำระ

เมื่อคำนวณการโอนเงินผ่านธนาคาร คำสั่งซื้อที่ไม่รวมอยู่ในรายได้จากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าจะมีเพียงคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบที่ดำเนินการเมื่อ Shopify Payments อยู่ในโหมดการทดสอบเท่านั้น หากไม่ได้เปิดใช้โหมดการทดสอบเมื่อทำการสั่งซื้อ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะรวมอยู่ในรายได้จากยอดขายรายวันของร้านค้าเมื่อทำการคำนวณการผ่อนชำระประจำวัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี