การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายจาก Shopify Capital สำหรับผู้ขายในสหรัฐอเมริกา

ในสหรัฐอเมริกา Shopify Capital ให้บริการการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) คือเงินก้อนที่คุณสามารถขอรับได้โดยจะมีค่าบริการคงที่ คุณจะชำระเงินให้ Shopify Capital เป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายรายวันของคุณ จนกว่าจะชำระเงินครบ จำนวนรวมที่ต้องผ่อนชำระและอัตราการผ่อนชำระจะขึ้นอยู่กับข้อมูลความเสี่ยงของกิจการคุณ

ตัวอย่างเช่น Shopify Capital อาจจ่ายเงินให้คุณก่อน 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และคุณต้องใช้คืน 2,260,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะหักจากยอดขายในอนาคตของร้านค้าของคุณโดยกำหนดอัตราการโอนเงินไว้ที่ 10% ระบบจะโอนเงินจำนวน 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐที่คุณได้รับไปยังบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณ และ Shopify Capital จะได้รับ 10% ของยอดขายรวมในแต่ละวันของร้านค้าของคุณจนกว่าจะโอนเงินถึงจำนวนทั้งหมด 2,260,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่คุณโอนเงินเกิน 25% ของจำนวนรวมที่ต้องโอนแล้ว คุณจะมีสิทธิ์โอนเงินยอดคงค้างด้วยจำนวนเงินก้อนเดียวได้

ทั้งนี้ ไม่มีกำหนดเวลาสำหรับการโอนเงินเต็มจำนวนให้แก่ Shopify Capital จำนวนการผ่อนชำระรายวันจะกำหนดจากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าของคุณ เนื่องจากอัตราการผ่อนชำระคือเปอร์เซ็นต์จากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าคุณ ระบบจะหักจำนวนเงินที่ผ่อนชำระจากบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณโดยอัตโนมัติ

หากร้านค้าของคุณมีสิทธิ์ขอเงินทุนผ่านการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) คุณจะได้รับอีเมลจาก Shopify Capital และข้อความบนหน้าแรกในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณยังสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของคุณได้โดยตรงจากหน้า Capital ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คำขอการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA)

คุณสามารถดูข้อเสนอสำหรับเงินทุนและส่งคำขอเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายได้โดยตรงจากหน้าเงินทุนในส่วนผู้ดูแล Shopify

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > เงินทุน

 2. ค้นหาข้อความการมีสิทธิ์จาก Shopify Capital แล้วคลิก ดูข้อเสนอด้านเงินทุน

 3. เปรียบเทียบตัวเลือกเงินทุนแต่ละตัวเลือกในหน้าเงินทุน จากนั้นคลิก “ส่งคำขอ” ที่อยู่ใต้ตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • เงื่อนไขของแต่ละตัวเลือกจะรวมถึงจำนวนเงินที่ได้รับ ยอดที่ต้องผ่อนชำระที่ Shopify Capital จะซื้อ และอัตราการผ่อนชำระที่จะถูกหักจากยอดขายในแต่ละวันของคุณและที่ผ่อนชำระให้กับ Shopify Capital
 1. ในกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบและยอมรับข้อกำหนด ตรวจสอบส่วนข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างถี่ถ้วน จากนั้นคลิกข้อตกลงของ Shopify Capital เพื่อเปิดในอีกแท็บเว็บเบราว์เซอร์

 2. ตรวจสอบเงื่อนไขของข้อตกลงของ Shopify Capital และข้อตกลงการหักเงินล่วงหน้าโดยละเอียด หากคุณยอมรับข้อตกลงดังกล่าว ให้กลับไปที่กล่องโต้ตอบตรวจสอบและยอมรับข้อตกลง แล้วคลิก “ยอมรับข้อตกลง

Shopify Capital จะเป็นผู้ตรวจสอบคำขอของคุณ จากนั้นคุณจะทราบผลการอนุมัติภายใน 2-5 วันทำการ หากคุณได้รับอนุมัติ ระบบจะโอนเงินสำหรับการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) ไปยังบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณเป็น Shopify Payments ขณะที่ยื่นขอเงินทุน ระบบอาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการในการอนุมัติคำขอของคุณ

หลังจากที่คุณได้รับเงินสำหรับการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) เป็นเวลา 2 วัน ทาง Shopify Capital จะหักการผ่อนชำระรายวันจากบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณโดยอิงตามรายได้จากยอดขายรายวัน

ติดตามการผ่อนชำระการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย

หลังจากที่คุณได้รับเงินเบิกล่วงหน้าสำหรับผู้ขายของคุณแล้ว คุณสามารถติดตามยอดคงค้างของยอดรวมที่ต้องชำระคืนหรือผ่อนชำระได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณโดยไปที่ การตั้งค่า > เงินทุน

ในหน้าเงินทุน คุณสามารถดู:

 • ยอดคงค้าง
 • จำนวนเงินที่คุณชำระแล้ว เปอร์เซ็นต์ที่คุณชำระแล้วจากยอดรวมทั้งหมด และประวัติการโอนเงิน

คุณสามารถดูรายได้จากยอดขายของแต่ละวันได้ในคอลัมน์ยอดขายรวมของส่วนประวัติการโอนเงิน คุณสามารถดูจำนวนเงินที่ชำระให้ Shopify Capital แล้วได้ในคอลัมน์จำนวนเงิน

การโอนเงินยอดคงค้าง

เมื่อคุณผ่อนชำระเกิน 25% ของจำนวนรวมที่ต้องผ่อนชำระ คุณจึงจะมีสิทธิ์ผ่อนชำระยอดคงค้างด้วยจำนวนเงินก้อนเดียว การชำระเงินดังกล่าวจะหักจากบัญชีธนาคารธุรกิจเดียวกันกับบัญชีที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ ตัวเลือกการผ่อนชำระยอดคงค้างจะใช้งานได้เมื่อคุณผ่อนชำระอย่างน้อย 25% ของยอดรวมที่ต้องผ่อนชำระแล้วเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > เงินทุน

 2. คลิก โอนยอดคงเหลือ

 3. ตรวจสอบยอดคงค้างที่ต้องการโอนในหน้าต่างที่ปรากฏ หากแน่ใจดีแล้วว่าต้องการโอนยอดคงค้างเต็มจำนวน ให้ทำเครื่องหมายถูกในกล่องอนุญาต จากนั้นคลิก โอนยอดคงค้าง

การประมวลผลการผ่อนชำระคืนเงินในครั้งเดียวของคุณอาจใช้เวลาสูงสุด 3 วันทำการ โดยระบบจะหยุดการผ่อนชำระตามปกติทั้งหมดในช่วงการประมวลผลชั่วคราว

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อการผ่อนชำระคืนเงินในครั้งเดียวของคุณเสร็จสมบูรณ์

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนเงินผ่านธนาคาร

ในแต่ละวันที่คุณทำยอดขายได้ เปอร์เซ็นต์คงที่(อัตราการผ่อนชำระ)จะนำมาคำนวณกับมูลค่ารวมของยอดขายเพื่อคำนวณการผ่อนชำระของคุณ ในวันที่คุณทำยอดขายได้สูง การผ่อนชำระของคุณจะมียอดสูงตามไปด้วย เช่นเดียวกับวันที่คุณทำยอดขายได้ต่ำ การผ่อนชำระของคุณจะมียอดที่ต่ำลง คุณจะทำการผ่อนชำระต่อไปจนกว่า Shopify Capital จะได้รับเงินจากรายได้ของยอดขายในอนาคตในจำนวนที่ตกลงกันไว้ครบ (จำนวนรวมที่ต้องผ่อนชำระ) การโอนเงินผ่านธนาคารแต่ละรายการจะถูกหักออกจากบัญชีธนาคารของคุณและผ่อนชำระให้กับ Shopify

สำหรับวัตถุประสงค์ในการคำนวณค่าผ่อนชำระ รายได้จากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าประกอบด้วยคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้วในวันนั้น โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของคำสั่งซื้อ วิธีการประมวลการชำระเงิน หรือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกยกเลิกหรือคืนเงินในภายหลัง

ตารางนี้แสดงตัวอย่างของการโอนเงินผ่านธนาคาร 5 วันของผู้ขายที่ขายรายได้จากยอดขายในอนาคตมูลค่า $15,000 ให้กับ Shopify Capital ด้วยอัตราการผ่อนชำระ 10%:

ตัวอย่างของการโอนเงินผ่านธนาคาร
วันที่ รายได้ต่อวัน ส่วนแบ่งของ Shopify Capital คงเหลือ
1 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ 1,998,500 ดอลลาร์สหรัฐ
2 225,000 ดอลลาร์สหรัฐ 22,500 ดอลลาร์สหรัฐ 1,976,000 ดอลลาร์สหรัฐ
3 187,500 ดอลลาร์สหรัฐ 18,750 ดอลลาร์สหรัฐ 1,957,250 ดอลลาร์สหรัฐ
4 262,500 ดอลลาร์สหรัฐ 26,250 ดอลลาร์สหรัฐ 1,931,000 ดอลลาร์สหรัฐ
5 157,500 ดอลลาร์สหรัฐ 15,750 ดอลลาร์สหรัฐ 1,915,250 ดอลลาร์สหรัฐ

ไม่นับรวมคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบในการผ่อนชำระ

เมื่อคำนวณการโอนเงินผ่านธนาคาร คำสั่งซื้อที่ไม่รวมอยู่ในรายได้จากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าจะมีเพียงคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบที่ดำเนินการเมื่อ Shopify Payments อยู่ในโหมดการทดสอบเท่านั้น หากไม่ได้เปิดใช้โหมดการทดสอบเมื่อทำการสั่งซื้อ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะรวมอยู่ในรายได้จากยอดขายรายวันของร้านค้าเมื่อทำการคำนวณการผ่อนชำระประจำวัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี