เกณฑ์ชี้วัดบทสนทนา

เกณฑ์ชี้วัดการสนทนาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการการโต้ตอบของคุณกับลูกค้าที่ใช้แชทผ่านร้านค้าออนไลน์ในแดชบอร์ดของ Shopify Inbox ของคุณ

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดการสนทนา

Shopify Inbox ติดตามข้อมูลต่อไปนี้ในการแชทผ่านร้านค้าออนไลน์และเปรียบเทียบกับ 30 วันก่อนหน้า:

  • การสนทนาใหม่: จํานวนการสนทนาใหม่ที่เริ่มขึ้นภายในช่วงวันที่ที่กำหนด
  • การสนทนาที่มีการตอบกลับ: จํานวนการสนทนาที่ตอบกลับแล้วภายในช่วงวันที่ที่กำหนด
  • เวลาที่ตอบกลับครั้งแรก: เวลาตอบกลับที่เป็นค่ากลางสำหรับการสนทนาใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ที่กำหนด
  • การสนทนาที่มีการขาย: จํานวนการสนทนาที่ทำให้เกิดยอดขายภายใน 7 วัน

เกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้จะอัปเดตโดยอัตโนมัติทุกๆ 48 ชั่วโมง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี