เกณฑ์ชี้วัดบทสนทนา

เกณฑ์ชี้วัดการสนทนาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบระหว่างคุณกับลูกค้าที่ใช้แชทร้านค้าออนไลน์หรือ Apple Business Chat โดยจะระบุข้อมูลไว้ในแดชบอร์ด Shopify Inbox ของคุณ

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดการสนทนา

Shopify Inbox จะติดตามข้อมูลต่อไปนี้สำหรับแชทร้านค้าออนไลน์กับ Apple Business Chat และจะนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับข้อมูล 30 วันที่ผ่านมา

  • การสนทนาใหม่: จํานวนการสนทนาใหม่ที่เริ่มขึ้นภายในช่วงวันที่ที่กำหนด
  • การสนทนาที่มีการตอบกลับ: จํานวนการสนทนาที่ตอบกลับแล้วภายในช่วงวันที่ที่กำหนด
  • เวลาที่ตอบกลับครั้งแรก: เวลาตอบกลับที่เป็นค่ากลางสำหรับการสนทนาใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ที่กำหนด
  • การสนทนาที่มีการขาย: จํานวนการสนทนาที่ทำให้เกิดยอดขายภายใน 7 วัน

เกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้จะอัปเดตโดยอัตโนมัติทุกๆ 48 ชั่วโมง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี