การตอบกลับที่บันทึกไว้

Shopify Inbox ทำให้คุณสามารถตั้งการตอบกลับที่บันทึกไว้ซึ่งแตกต่างกันได้ 3 ประเภทเพื่อสื่อสารกับลูกค้าเมื่อพวกเขาใช้แชทร้านค้าออนไลน์ ซึ่งได้แก่:

  • การตอบกลับแรก: ข้อความที่ปรับแต่งแล้วซึ่งจะแสดงหรือส่งโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเริ่มบทสนทนาบนร้านค้าของคุณ คุณสามารถปรับแต่งข้อความที่แตกต่างกันไปให้กับการสนทนาที่เริ่มต้นในช่วง เวลาที่เลือก และข้อความต่างๆ ที่เริ่มต้นนอกเวลาที่คุณเลือกได้
  • การตอบกลับด่วน: ปุ่มลัดของข้อความแบบกำหนดเองสำหรับวลีทั่วไปที่ใช้ในการสนทนากับลูกค้า
  • คําตอบแบบด่วน: คําตอบที่ปรับแต่งเองสำหรับคําถามทั่วไปที่ส่งเมื่อลูกค้าคลิกหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาข้อความที่ส่งเพื่อแสดงข้อความทักทาย ข้อความติดตามความคืบหน้า รวมถึงเพื่อตอบคําถามที่พบบ่อย และเลือกช่วงเวลาที่คุณพร้อมสนทนาเพื่อให้บริการ

ปุ่มลัดไปยังการตอบกลับที่บันทึกไว้

คุณสามารถเข้าถึงการตอบกลับที่บันทึกไว้ได้จากแดชบอร์ด Inbox ในส่วนผู้ดูแล Shopify

บัตรประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าจากกล่องจดหมายเข้าของแดชบอร์ด พร้อมปุ่มลัดเพื่อสร้างหรือจัดการการตอบกลับด่วน คำตอบแบบด่วน และการตอบกลับแรก รวมถึงปุ่มเพื่อปรับแต่งรูปลักษณ์ของตัวเลือกแชท

หากไม่มีการตอบกลับที่บันทึกไว้ในบัญชีผู้ใช้ Inbox ของคุณ ระบบจะแสดงปุ่มการตอบกลับด่วนและคำตอบแบบด่วนเป็นสร้าง หลังจากที่คุณสร้างการตอบกลับที่บันทึกไว้อย่างน้อยหนึ่งรายการให้กับข้อความแต่ละประเภทแล้ว ปุ่มแดชบอร์ดจะแสดงเป็นจัดการ โดยปุ่มทั้งสองเวอร์ชันนี้จะพาคุณไปยังหน้าการตอบกลับที่บันทึกไว้ในส่วนผู้ดูแลระบบของคุณโดยตรง

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี