ข้อความอัตโนมัติ

ข้อความอัตโนมัติทำให้คุณสามารถตอบกลับลูกค้าได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่เฝ้าร้านค้าออนไลน์ของตัวเอง โดยคุณสามารถปรับแต่งข้อความอัตโนมัติได้ 2 รูปแบบดังต่อไปนี้

  • ติดตามความคืบหน้า: เมื่อเปิดใช้งานข้อความติดตามความคืบหน้า ระบบจะส่งข้อความดังกล่าว:

    • ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้
    • หลังจากที่ลูกค้าส่งข้อความจากหน้าต่างแชทออนไลน์ของคุณ
  • ระบุว่าไม่อยู่: เมื่อเปิดใช้งานข้อความระบุว่าไม่อยู่ ระบบจะส่งข้อความดังกล่าว:

    • เมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้กำหนดเวลาสำหรับข้อความติดตามความคืบหน้าไว้
    • หลังจากที่ลูกค้าส่งข้อความจากหน้าต่างแชทออนไลน์ของคุณ

ข้อความติดตามความคืบหน้าจะช่วยแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าระบบจัดส่งข้อความของพวกเขาเรียบร้อยแล้ว การแจ้งข้อมูลเช่นนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมในการกำหนดความคาดหวังให้ลูกค้าในแง่ของเวลาที่พวกเขาจะได้รับการตอบกลับ คุณสามารถกำหนดเวลาให้ระบบส่งข้อความนี้โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ได้รับข้อความแชทแรกจากลูกค้า หรือเฉพาะในช่วงเวลาที่คุณเลือกเท่านั้นก็ได้

ระบบจะส่งข้อความระบุว่าไม่อยู่เมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้กำหนดเวลาสำหรับข้อความติดตามความคืบหน้าไว้ ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดความคาดหวังให้ลูกค้าได้ทราบว่าจะใช้เวลานานกว่าปกติในการตอบกลับ

เมื่อคุณสร้างข้อความอัตโนมัติในส่วน Shopify admin หน้าต่างแสดงตัวอย่างจะแสดงให้เห็นว่าข้อความอัตโนมัติมีลักษณะเป็นอย่างไรจากมุมมองของลูกค้าของคุณ

คุณสามารถดูบทสนทนาทั้งหมดบน Shopify Inbox หรือแอป Inbox ทั้งบน Android, iOS หรือ iPad ไม่ว่าคุณจะแสดงข้อความอัตโนมัติประเภทใดบ้างให้ลูกค้าเห็นก็ตาม

แก้ไขข้อความติดตามความคืบหน้า

ข้อความติดตามความคืบหน้าจะช่วยแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าคุณได้รับข้อความของพวกเขาแล้ว เมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ ระบบจะส่งข้อความติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ หลังจากที่ลูกค้าส่งข้อความแรกของพวกเขาในหน้าต่างแชท

คุณสามารถกำหนดเวลาให้ระบบส่งข้อความติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติหลังจากได้รับข้อความแรกจากลูกค้าทุกๆ ราย หรือเฉพาะในช่วงเวลาที่คุณเลือกเท่านั้น โดยข้อความติดตามความคืบหน้าจะถูกตั้งเป็นใช้งานตามค่าเริ่มต้น

ขั้นตอน:

กำหนดเวลาข้อความติดตามความคืบหน้า

ข้อความติดตามความคืบหน้าเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถกำหนดความคาดหวังในเรื่องเวลาในการตอบกลับได้ โดยคุณสามารถกำหนดเวลาให้ระบบส่งข้อความดังกล่าวโดยอัตโนมัติหลังจากได้รับข้อความแรกจากลูกค้าทุกๆ ราย หรือเฉพาะในช่วงเวลาที่คุณเลือกเท่านั้น

ขั้นตอน:

แก้ไขข้อความระบุว่าไม่อยู่

ระบบจะส่งข้อความระบุว่าไม่อยู่ไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้กำหนดเวลาสำหรับข้อความติดตามความคืบหน้าไว้

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี