การตอบกลับแรก

แท็บการตอบกลับแรกในส่วนการตอบกลับที่บันทึกไว้ของ Shopify admin ของคุณช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าวันและเวลาที่คุณพร้อมแชทกับผู้เยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ มีข้อความตอบกลับแรกสองข้อความที่คุณสามารถตั้งค่าให้ส่งไปยังลูกค้าได้:

 • การสนทนาที่เริ่มต้นในช่วงเวลาที่เลือกไว้: ระบบจะส่งข้อความในช่วงเวลาที่เลือกไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ หลังจากที่ลูกค้าส่งข้อความจากหน้าต่างแชทออนไลน์ของคุณ
 • การสนทนาที่ไม่ได้เริ่มต้นในช่วงเวลาที่เลือกไว้: ระบบจะส่งข้อความนอกช่วงเวลาที่เลือกไปยังลูกค้านอกช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ หลังจากที่ลูกค้าส่งข้อความจากหน้าต่างแชทออนไลน์ของคุณ

ข้อความในช่วงเวลาที่เลือกไว้ช่วยให้ลูกค้าทราบว่าระบบได้ส่งข้อความของพวกเขาแล้ว การตั้งเวลาการตอบกลับที่คาดการณ์เช่นนี้เป็นวิธีที่เหมาะสม คุณสามารถกำหนดเวลาให้ระบบส่งข้อความนี้โดยอัตโนมัติทุกครั้งหลังจากที่ลูกค้าส่งข้อความแรกในแชท หรือส่งเฉพาะช่วงเวลาที่คุณเลือกไว้เท่านั้นก็ได้

ระบบจะส่งข้อความนอกช่วงเวลาที่เลือกไว้เมื่อไม่ได้กำหนดเวลาข้อความในช่วงเวลาทำการซึ่งช่วยให้คุณสามารถตั้งเวลาการตอบกลับที่คาดการณ์ให้นานกว่าปกติได้

เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขการตอบกลับแรกใน Shopify admin หน้าต่างแสดงตัวอย่างจะแสดงวิธีที่จะปรากฏให้ลูกค้าของคุณเห็น

คุณสามารถดูบทสนทนาทั้งหมดบน Shopify Inbox หรือแอป Inbox ทั้งบน Android, iOS หรือ iPad ไม่ว่าคุณจะแสดงข้อความอัตโนมัติประเภทใดบ้างให้ลูกค้าเห็นก็ตาม

กำหนดเวลาที่คุณสะดวก

คุณสามารถตั้งเวลาที่คุณพร้อมให้บริการได้ในการตั้งค่ากล่องจดหมายเข้าของ Shopify admin

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Inbox

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกการตอบกลับที่บันทึกไว้ > การตอบกลับแรก

 5. ใช้กล่องเมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่คุณพร้อมจะตอบกลับแชทบนร้านค้าออนไลน์สำหรับแต่ละวันในสัปดาห์

 6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการตั้งค่าความพร้อมให้บริการของคุณเป็นพร้อมเสมอ ให้คลิกที่เมนู “...” แล้วเลือก “เลือกชั่วโมงทั้งหมดในวันนี้

 7. ตัวเลือกเสริม: คุณสามารถคัดลอกช่วงเวลาที่กำหนดไว้ของวันหนึ่งให้กับทุกวันในสัปดาห์ได้ คลิกเมนู “...” แล้วเลือก “ใช้ความพร้อมนี้กับทุกวัน” เพื่อกำหนดเวลาเดียวกันตลอดทั้งสัปดาห์

 8. ตัวเลือกเสริม: เลือกเขตเวลาในเขตเวลา เพื่อให้เวลามีผลบังคับใช้ โดยระบบจะกำหนดการตั้งค่านี้ให้ตรงกับเขตเวลาท้องถิ่นของคุณเป็นค่าเริ่มต้น

 9. คลิกที่ “บันทึก

หากต้องการให้ระบบส่งข้อความในช่วงเวลาไว้ที่เลือกของคุณให้กับลูกค้าเสมอ คุณสามารถตั้งค่าความพร้อมให้บริการของคุณให้เป็น “เลือกเวลาทั้งหมดได้ทุกวัน”นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกส่งข้อความนอกช่วงเวลาที่เลือกไว้ได้เสมอโดยการเลือกความพร้อมให้บริการเป็น “เลือกลบเวลาทั้งหมดออกจากวันนี้

หากคุณหยุดพักผ่อนหรือไม่สามารถแชทได้ คุณสามารถใช้เมนูดรอปดาวน์ที่ด้านบนของตัวกำหนดเวลาเพื่อเลือก "ไม่พร้อมให้บริการทุกชั่วโมงตลอดทั้งวัน" ซึ่งจะทำให้ระบบส่งข้อความนอกช่วงเวลาที่เลือกไว้ของคุณไปยังลูกค้าที่เริ่มแชทผ่านร้านค้าออนไลน์ใหม่

ข้อความตอบกลับแรก

ข้อความตอบกลับแรกช่วยให้ลูกค้าทราบว่าคุณได้รับข้อความของพวกเขาแล้ว ในช่วงเวลาที่คุณพร้อมให้บริการ ระบบจะส่งข้อความในช่วงเวลาที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติหลังจากที่ลูกค้าส่งข้อความแรกในหน้าต่างแชท

คุณสามารถกำหนดเวลาให้ระบบส่งข้อความในช่วงที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติทุกครั้งหลังจากที่ลูกค้าส่งข้อความแรกในแชท หรือส่งเฉพาะช่วงเวลาที่คุณเลือกไว้เท่านั้นก็ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Inbox

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกการตอบกลับที่บันทึกไว้ > การตอบกลับแรกและเลื่อนลงไปยังการสนทนาที่เริ่มต้นภายในช่วงเวลาที่เลือกไว้

 5. คลิกปุ่ม “แก้ไขการตอบกลับ” ถัดจากการสนทนาที่เริ่มต้นภายในช่วงเวลาที่เลือกไว้คุณสามารถใช้ข้อความเริ่มต้นหรือเพิ่มข้อความของคุณเองได้

 6. คลิกที่ “บันทึก

แก้ไขข้อความสำหรับการสนทนาที่ไม่ได้เริ่มต้นในช่วงเวลาที่เลือกไว้ของคุณโดยปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น

ปิดการตอบกลับแรก

คุณสามารถปิดการตอบกลับแรกกับลูกค้าของคุณได้ เมื่อคุณปิดการตอบกลับแรก ลูกค้าของคุณจะไม่ได้รับการตอบกลับแรกเมื่อเริ่มบทสนทนา การตอบกลับแบบด่วนของคุณและคําตอบแบบทันทีจะยังพร้อมให้ใช้งานอยู่

 1. คลิกการตอบกลับที่บันทึกไว้> > การตอบกลับแรก
 2. คลิกปิดการตอบกลับแรก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี