การจัดการภาษา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพร้อมที่จะแปลแล้ว

คุณต้องใส่คำแปลเมื่อมีการเพิ่มภาษาในร้านค้าของคุณ ก่อนที่คุณจะเพิ่มภาษาใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคำแปลพร้อมแล้ว หรือคุณได้ติดตั้งแอปแปลภาษาและกำหนดภาษาของตลาดแล้ว

เพิ่มภาษาใหม่ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านค้าของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการจำหน่ายสินค้าในหลายภาษา

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษา
 2. คลิก “เพิ่มภาษา
 3. เลือกภาษาจากเมนูดรอปดาวน์ จากนั้นคลิก “เพิ่ม
 4. เลือกตลาดที่มีการใช้งานอยู่เพื่อเพิ่มภาษาของคุณ
 5. โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใช้แอป Translate & Adapt เพื่อนําเข้าเนื้อหาที่แปลแล้วของคุณไปยัง Shopify
  • อีกวิธีหนึ่งคือให้ไปที่ Shopify App Store และติดตั้งแอปแปลภาษาลงในร้านค้าของคุณ ทำตามขั้นตอนในแอปเพื่อแปลเนื้อหาในร้านค้าออนไลน์ของคุณและเผยแพร่ภาษาใหม่
 6. คลิกแสดงตัวอย่างเพื่อดูร้านค้าออนไลน์ของคุณในภาษาอื่นๆ คุณสามารถดูตัวอย่างทั้งภาษาที่เผยแพร่และที่ยังไม่ได้เผยแพร่ได้

เผยแพร่ภาษาสำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษา

 2. ในส่วนภาษาที่ไม่ได้เผยแพร่ ให้คลิก “เผยแพร่” ด้านข้างภาษาที่คุณต้องการให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ในร้านค้าของคุณ

 3. คลิกบันทึก

จัดการภาษาสำหรับตลาด

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ตลาดใหม่แต่ละแห่งที่คุณสร้างจะใช้ภาษาเริ่มต้นของร้านค้าคุณ

คุณต้องกําหนดภาษาที่เผยแพร่ใหม่ให้กับตลาดก่อนที่ผู้เยี่ยมชมในร้านค้าออนไลน์ของคุณจะเห็นภาษานั้นๆ

เพิ่มภาษาไปยังตลาด

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษา

 2. คลิก การดำเนินการเพิ่มเติม ด้านข้างภาษาที่คุณต้องการเพิ่มเข้าไปในตลาด

 3. คลิก เพิ่มไปยังตลาด

 4. คลิกที่เสร็จสิ้น

ลบภาษาออกจากตลาด

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษา

 2. คลิก การดำเนินการเพิ่มเติม ข้างภาษาที่คุณต้องการลบออกจากตลาด

 3. คลิก “ลบ

 4. คลิกที่เสร็จสิ้น

เลิกรองรับภาษาใดภาษาหนึ่งในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลิกเผยแพร่ภาษาหนึ่งๆ ได้ ซึ่งจะเป็นการซ่อนภาษานั้นจากลูกค้า โดยลิงก์ใดๆ ที่พาไปยังร้านค้าในภาษาดังกล่าวจะแสดงข้อผิดพลาด 404 “ไม่พบหน้า” แทน ดังนั้น ให้สร้างการเปลี่ยนเส้นทางให้กับภาษาทั้งหมดที่คุณเลิกเผยแพร่แล้ว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษา

 2. ในส่วนภาษาที่เผยแพร่แล้ว ให้คลิก “เลิกเผยแพร่” ด้านข้างภาษาที่คุณไม่ต้องการใช้งาน

 3. คลิกยกเลิกการเผยแพร่

เมื่อยกเลิกการเผยแพร่ภาษาใดภาษาหนึ่ง เท่ากับว่าคุณได้ลบภาษานั้นออกจากตลาดทุกแห่งที่มีการเพิ่มภาษาดังกล่าวเข้าไปด้วย

ลบภาษาในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

หากคุณมั่นใจว่าไม่จำเป็นต้องมีคำแปลในภาษานั้น คุณก็สามารถลบภาษานั้นได้ การลบภาษาจะเป็นการลบคำแปลทั้งหมดในภาษานั้นอย่างถาวรด้วย หากมีการเปิดใช้ภาษาดังกล่าวอีกครั้งในอนาคต คุณจะต้องเพิ่มคำแปลอีกครั้ง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษา

 2. ในส่วนภาษาที่ไม่ได้เผยแพร่ ให้คลิกไอคอนลบด้านข้างภาษาที่ไม่ได้เผยแพร่ซึ่งคุณต้องการลบออกจากร้านค้า

 3. คลิกที่ลบ

เมื่อลบภาษาใดภาษาหนึ่ง เท่ากับว่าคุณได้ลบภาษานั้นออกจากตลาดทุกแห่งที่มีการเพิ่มภาษาดังกล่าวเข้าไปด้วย

เปลี่ยนภาษาเริ่มต้นในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นในร้านค้าของคุณได้ ระบบจะใช้ภาษาของร้านค้าเริ่มต้นในส่วนผู้ดูแล Shopify และในขั้นตอนการช้อปปิ้งและธีมของร้านค้าของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษา

 2. ในภาษาที่เผยแพร่แล้ว ให้คลิก “เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้น” ข้างภาษาที่ใช้เป็นภาษาเริ่มต้นปัจจุบันของคุณ

 3. เลือกภาษาจากเมนู

 4. คลิกบันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี