Managed Markets

Managed Markets ขยายขีดความสามารถของเครื่องมือจัดการข้ามพรมแดนที่ International ให้บริการ Managed Markets มีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ได้รับการสนับสนุนโดย Global-e เพื่อช่วยให้คุณขยายและปรับตลาดระหว่างประเทศได้โดยตรงจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ พร้อมทั้งเครื่องมือที่ช่วยให้คุณจัดตั้งและจัดการการขายสินค้าในตลาดระหว่างประเทศ Managed Markets พร้อมจำหน่ายเฉพาะสำหรับผู้ขายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีปเท่านั้น อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและข้อควรพิจารณาสำหรับการใช้ Managed Markets

Global-e จะกลายเป็นผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนเมื่อคุณใช้ Managed Markets ผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนคือนิติบุคคลที่รับผิดชอบด้านการขายสินค้าให้กับลูกค้าและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นในภูมิภาคหรือประเทศอื่น ผู้ขายส่วนใหญ่มักจะทําหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนเอง เว้นแต่ว่าบุคคลอื่นเช่น Global-e จะได้รับการว่าจ้างให้ทำตามความรับผิดชอบเหล่านี้ เมื่อคุณทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนเอง คุณจะต้องรับผิดชอบในด้านการจดทะเบียนและโอนเงินภาษี การจัดการเพื่อรับวิธีการชำระเงินในท้องถิ่น และการจัดระเบียบการจัดส่งและการจัดการคำสั่งซื้อ

Managed Markets มี Global-e ที่จะจัดการความซับซ้อนของการจําหน่ายสินค้าไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ในนามของคุณ รวมถึงการโอนเงินภาษีให้กับหน่วยงานท้องถิ่น การรับวิธีการช้อปปิ้งในพื้นที่ และการจัดการอากรและภาษีนําเข้า ช่วยให้คุณสามารถเริ่มขายสินค้าไปยังตลาดใหม่ในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว เมื่อใช้งาน Managed Markets คุณไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีในประเทศที่คุณขายสินค้า Global-e ให้บริการการจดทะเบียนภาษี เพื่อให้คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเมื่อขายสินค้าระหว่างประเทศ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี