การจัดการและการดำเนินการคำสั่งซื้อของ Managed Markets

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อระหว่างประเทศของคุณด้วย Managed Markets ได้โดยใช้ตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL และ UPS ได้โดยตรงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 • พิมพ์ จัดการ และจัดส่งคำสั่งซื้อโดยใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL และ UPS จากพาร์ทเนอร์การจัดการคำสั่งซื้อภายนอกของคุณ

นอกจากนี้คุณยังสามารถคืนเงินและคืนสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อของ Managed Markets ได้

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ Managed Markets

ก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งให้กับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาและข้อจำกัดต่อไปนี้

 • คุณไม่สามารถเพิ่มประกันการจัดส่งในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ Managed Markets ได้
 • Managed Markets ไม่รองรับบรรจุภัณฑ์ของผู้ให้บริการขนส่ง หากคุณจัดการสินค้าจากภายใน Shopify คุณต้องใช้บรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเองจากการตั้งค่าการจัดส่งและการส่งมอบในส่วนผู้ดูแลระบบของคุณ หากคุณกำลังจัดการคำสั่งซื้อโดยใช้พาร์ทเนอร์การจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอก คุณต้องใช้การตั้งค่าบรรจุภัณฑ์ในแอปหรือแพลตฟอร์มนั้น
 • คุณสามารถซื้อได้เฉพาะใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL และ UPS เท่านั้น
 • เพื่อให้การคำนวณอากรถูกต้องแม่นยำ คุณไม่สามารถแก้ไขประเทศ รัฐ หรือจังหวัดที่จัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อประเภทต่อไปนี้ได้:

  • คำสั่งซื้อที่ชำระอากรล่วงหน้า
  • คำสั่งซื้อที่จัดส่งไปยังแคนาดา สหรัฐอเมริกา หรือบราซิล
 • มูลค่าสูงสุดที่ประกาศไว้สำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศคือ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ

 • Managed Markets ไม่รองรับสินค้าเฉพาะรายการ หากต้องการจัดส่งสินค้าเฉพาะรายการที่กำหนดเอง คุณต้องสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินและเปลี่ยนผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนในคำสั่งซื้อจาก Markets Pro เป็นตัวคุณเอง

 • ชื่อหรือนามสกุลของลูกค้าต้องไม่ใช่ตัวอักษรตัวเดียวในรายละเอียดการจัดส่งของลูกค้า ตัวอย่างเช่น ชื่อลูกค้า J Doe และ John D ถือเป็นรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง

 • Managed Markets ไม่รองรับการแยกสินค้าเดียวออกเป็นการจัดส่งหลายรายการ คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้ทั้งหมด 1 ใบต่อสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการ

 • ใบจ่าหน้าการจัดส่งของ Markets Pro จะแสดงน้ำหนัก 1 ปอนด์ (0.4 กก.) ของใบจ่าหน้าทั้งหมด เพื่อแจ้งให้ผู้ให้บริการขนส่งชั่งน้ำหนักบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นอย่างถูกต้อง โดยการทำเช่นนี้ไม่เปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงินของใบจ่าหน้าสำหรับ Managed Markets น้ำหนักที่คุณหรือพาร์ทเนอร์โลจิสติกส์ของคุณเป็นผู้ประกาศเมื่อสร้างใบจ่าหน้าจะใช้ในการประเมินใบจ่าหน้าเบื้องต้นของคุณ และจะถูกเก็บไว้ในบาร์โค้ดใบจ่าหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินใบจ่าหน้าพร้อมใบแจ้งหนี้สำหรับใบจ่าหน้าของผู้ขนส่ง

 • คำสั่งซื้อที่มีสินค้าฟรีจะแสดงมูลค่า 1.00 ดอลลาร์สหรัฐในใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าฟรีใดๆ ซึ่งจะไม่มีการรับประกันว่าพัสดุจะผ่านพิธีการศุลกากรได้สำเร็จ และไม่สามารถระบุมูลค่าของสินค้าฟรีด้วยตนเองได้

การจัดการคำสั่งซื้อโดยตรงผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อ Managed Markets ได้โดยตรงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณโดยซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแบบแยกทีละใบหรือหลายใบในครั้งเดียว

ซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแยกทีละใบ

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อที่มีรายการที่ยังไม่ได้จัดการ

 3. ในส่วนยังไม่ได้จัดการ ให้คลิกสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

 4. ในส่วนรายการ ให้ยืนยันจำนวนของรายการที่คุณต้องการรวมไว้ในการจัดการสินค้านี้ หากคุณต้องการจัดส่งคำสั่งซื้อของลูกค้าโดยใช้การจัดการมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้เปลี่ยนปริมาณของแต่ละรายการที่คุณไม่ต้องการจัดส่งในการจัดการครั้งนี้ คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเพิ่มเติมสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อแต่ละครั้ง ซึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการคำสั่งซื้อทั้งหมดให้เสร็จสิ้น

 5. ตรวจสอบแบบฟอร์มใบศุลกากรและเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไป:

  1. ในส่วนรายการ ให้คลิกที่ “แก้ไขข้อมูลที่กำหนดเอง
  2. ยืนยันข้อมูลสินค้าของคุณ เช่น น้ำหนัก ปริมาณ มูลค่า และคำอธิบาย
  3. คลิกบันทึก
 6. ในส่วน บรรจุภัณฑ์ ให้เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่หรือสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่:

  • หากต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ ให้เลือก บรรจุภัณฑ์ จากเมนูดรอปดาวน์ของบรรจุภัณฑ์
  • หากต้องการสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. ในส่วนบรรจุภัณฑ์ ให้คลิก “เพิ่มบรรจุภัณฑ์
   2. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มบรรจุภัณฑ์ ให้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ใหม่ของคุณ
   3. คลิกเพิ่มบรรจุภัณฑ์
 7. ในช่อง น้ําหนักรวม (รวมบรรจุภัณฑ์) ให้ป้อนน้ําหนักรวมของพัสดุของคุณ

 8. ในช่อง วันที่จัดส่ง ให้เลือกวันที่จัดส่ง หากคุณต้องการส่งรายละเอียดการจัดส่งให้แก่ลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติในวันที่ดังกล่าว ให้เลือก ส่งข้อมูลการจัดส่งให้แก่ลูกค้า

 9. ตรวจสอบรายละเอียดการจัดส่งของคุณในส่วนข้อมูลสรุป แล้วคลิกซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

 10. เลือกว่าจะเทียบเคียงใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณกับแบบฟอร์มศุลกากรหรือบันทึกการจัดส่ง จากนั้นเลือกรูปแบบของกระดาษที่คุณจะใช้พิมพ์

 11. พิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและเอกสารการจัดส่ง

ซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายใบในครั้งเดียว

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการดูเฉพาะคำสั่งซื้อที่ต้องจัดการ ให้คลิกแท็บ “ยังไม่จัดการ

 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่คุณต้องการสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

 4. คลิก “สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง” หากคุณจัดการจากหลายตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม จากนั้นคลิก “ต่อไป

 5. ตรวจสอบแบบฟอร์มใบศุลกากรและเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไป:

  1. คลิกที่ช่อง “สินค้า” ของคำสั่งซื้อ
  2. คลิก “แก้ไขใบศุลกากร
  3. ตรวจสอบยืนยันน้ำหนัก ปริมาณ มูลค่า และคำอธิบายสินค้าแต่ละรายการ
  4. ไม่บังคับ: เลือกบันทึกข้อมูลการจัดส่งไปยังรายละเอียดสินค้า
  5. ในส่วนอัปเดตแบบฟอร์มใบศุลกากร ให้เลือกตัวเลือกว่าจะอัปเดตคําสั่งซื้อหลายรายการ หรือเฉพาะคําสั่งซื้อนี้เท่านั้น
  6. คลิกบันทึก
 6. ในหน้าสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ให้แก้ไขใบจ่าหน้าของคุณตามต้องการ

 7. คลิก “ตรวจสอบและซื้อ

 8. ตัวเลือกเสริม: เปลี่ยนวันที่จัดส่ง

 9. ตัวเลือกเสริม: เปลี่ยนว่าจะส่งอีเมลการจัดการสินค้าให้ลูกค้าของคุณหรือไม่

 10. คลิกที่ “ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

 11. เลือกว่าคุณต้องการที่จะเทียบเคียงใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งกับแบบฟอร์มศุลกากรและบันทึกการจัดส่ง จากนั้นเลือกรูปแบบของกระดาษที่คุณจะใช้พิมพ์

 12. พิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและเอกสารการจัดส่ง

การจัดการคำสั่งซื้อโดยใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอก

คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อ Managed Markets ผ่านบริการจัดการคำสั่งซื้อที่รองรับดังต่อไปนี้

หากคุณต้องยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่มีอยู่จากบริการจัดการคำสั่งซื้อภายนอกและออกใบจ่าหน้าใหม่ ให้คลิกยกเลิกใบจ่าหน้าจากนั้นซื้อใบจ่าหน้าใบใหม่ เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณเฉพาะสำหรับใบจ่าหน้าที่ผู้ขนส่งทำการสแกนเท่านั้น

หากคุณใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้และต้องการเริ่มต้นใช้งานโดยทันที คุณหรือพาร์ทเนอร์ด้านการจัดการคำสั่งซื้อของคุณต้องซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและจัดการคำสั่งซื้อของ Managed Markets ผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากคุณต้องการผสานบริการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอกเข้ากับ Managed Markets ให้ติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของคุณ

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอก

 • หากคุณใช้อัตราค่าจัดส่งตายตัวแบบกำหนดเองเนื่องจากคุณยังไม่ได้อัปเดตการตั้งค่าการจัดส่ง ให้ลองอัปเดตเพื่อใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆ ที่อนุญาต
 • หากคุณพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งนอกส่วนผู้ดูแล Shopify ระบบจะส่งต่อสิ่งที่ผู้ซื้อเลือกในขั้นตอนการชำระเงินไปยังผู้ให้บริการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอกเป็นใบจ่าหน้า ผู้ให้บริการภายนอกไม่สามารถเลือกจากบริการจัดส่งของ Managed Markets ได้ ดังนั้นสิ่งที่จะส่งต่อไปยังผู้ให้บริการภายนอกจะขึ้นอยู่กับอัตราค่าจัดส่งที่เลือกในขั้นตอนการชำระเงิน อัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่งจะถูกส่งผ่านเป็นประเภทบริการจัดส่งที่เลือกไว้ในขั้นตอนการชำระเงิน อัตราค่าจัดส่งตายตัวที่ส่งผ่านจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เลือกในขั้นตอนการชำระเงิน

  • ราคาประหยัด: DHL eCommerce
  • มาตรฐาน: UPS
  • ด่วน: DHL Express
  • อัตราค่าจัดส่งตายตัวแบบกำหนดเอง: DHL Express
 • เราจะเปิดตัวบริการจัดการคำสั่งซื้อที่ใช้งานร่วมกันได้เพิ่มเติมในอนาคต หากคุณเป็นผู้ให้บริการจัดการคำสั่งซื้อหรือผู้ขายที่ใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่ไม่ปรากฏในรายชื่อนี้ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

คำสั่งซื้อถูกระงับชั่วคราว

คำสั่งซื้อ Managed Markets ถูกระงับชั่วคราวและไม่สามารถจัดการได้จนกว่าจะมีการนำการระงับชั่วคราวออก ในระหว่างที่คำสั่งซื้อถูกระงับชั่วคราว Managed Markets จะทำการวิเคราะห์การหลอกลวงกับคำสั่งซื้อ ตรวจสอบข้อมูลของคำสั่งซื้อ เช่น อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า และยืนยันว่ามีการเก็บอากรและภาษีนําเข้าถูกต้องหากมี

โดยปกติแล้ว การระงับคำสั่งซื้อชั่วคราวมักจะถูกนำออกภายใน 5 นาที ในบางกรณี Managed Markets อาจระงับคำสั่งซื้อของคุณชั่วคราวในระยะเวลาที่นานขึ้น เพื่อทำการคัดกรองคำสั่งซื้อเพิ่มเติม

หลังจากระบบนำการระงับคำสั่งซื้อชั่วคราวออกแล้ว จะมีการจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อคุณโดยอัตโนมัติ หรือไม่คุณก็สามารถจัดเก็บการชำระเงินรายการนั้นด้วยตนเองได้ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการจัดเก็บการชำระเงินที่คุณใช้

การจัดการคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินของ Managed Markets

เมื่อคุณสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินและเพิ่มลูกค้าซึ่งมีที่อยู่ที่จัดส่งจากตลาดที่ Markets Pro ดูแลจัดการ ระบบก็จะเลือกผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนของ Managed Markets สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติ

คุณควรมอบหมายบริการจัดส่งของ Managed Markets ให้กับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินของคุณ หากคุณมอบหมายวิธีการจัดส่งของ Managed Markets ไม่สำเร็จ ระบบจะไม่คำนวณอากรและ Managed Markets จะไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียน

ในกรณีที่คุณไม่ได้เพิ่มลูกค้าแต่เลือกตลาดที่ Managed Markets ดูแลจัดการ ระบบก็จะเลือกผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนของ Managed Markets สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติ

คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่ Managed Markets ดูแลจัดการมีข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

เปลี่ยนผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนสำหรับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศที่ยังไม่ชำระเงิน

คุณสามารถเปลี่ยนผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนสำหรับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศที่ยังไม่ชำระเงินได้ หากคุณเปลี่ยนผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนจากของ Managed Markets เป็นของตัวเอง คุณก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับมือกับความซับซ้อนทางการเงินและทางกฎหมายของการขายสินค้าระหว่างประเทศ

คุณจะสามารถเข้าถึงใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่แตกต่างกันได้ โดยขึ้นอยู่กับผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนที่คุณเลือก:

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ > รายการที่ยังไม่ชำระเงิน
 2. คลิกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่คุณต้องการเปลี่ยนผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียน
 3. ในส่วนตลาด ให้คลิก ... จากนั้นคลิกเปลี่ยนผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียน
 4. เลือกผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนที่คุณต้องการใช้ดูแลจัดการคำสั่งซื้อ
 5. คลิกบันทึก

การคืนเงินและการคืนสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อของ Managed Markets

คุณสามารถคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อของ Managed Markets ได้เช่นเดียวกับที่คุณคืนเงินให้คำสั่งซื้ออื่นๆ ในส่วนผู้ดูแล Shopify ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การดำเนินการคืนสินค้าและการคืนเงิน

การรับประกันอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 30 วัน

คำสั่งซื้อของ Managed Markets ที่ชําระเงินในสกุลเงินต่างประเทศจะมีการล็อกอัตราของสกุลเงินต่างประเทศเป็นเวลา 30 วัน การรับประกันอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 30 วันจะช่วยให้แน่ใจได้ว่ามีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเดียวกันเป็นเวลา 30 วันหลังจากที่สั่งซื้อและช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการผันผวนของมูลค่าสกุลเงิน

ซึ่งหมายความว่าหากคุณต้องการคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่สั่งภายใน 30 วันที่ผ่านมา และอัตราแลกเปลี่ยนจะเท่ากับ ณ เวลาที่ทำการสั่งซื้อ

อากร ภาษีศุลกากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลังจากที่จัดการคำสั่งซื้อของ Managed Markets แล้ว จะไม่มีการคืนเงินสำหรับอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม หากได้คืนเงินตามสั่งซื้อเต็มรายการก่อนการจัดการสินค้าตามสั่งซื้อ เราจะคืนเงินอากรและภาษีศุลกากรให้คุณตามวันรับสินค้าดังต่อไปนี้

การคืนสินค้า

คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนให้กับคำสั่งซื้อของ Managed Markets ได้จากผู้ให้บริการภายนอกหรือผู้ขนส่ง คำสั่งซื้อของ Managed Markets ไม่มีข้อกำหนดที่เฉพาะใดๆ สำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน

การแลกเปลี่ยน

การแลกเปลี่ยนสินค้าจะถือเป็นคำสั่งซื้อของ Managed Markets แบบใหม่ที่ต้องผ่านศุลกากร คุณหรือลูกค้าของคุณต้องจ่ายค่าอากรและภาษีเป็นครั้งที่สอง คุณหรือลูกค้าของคุณต้องจ่ายค่าอากรและภาษีเป็นครั้งที่สอง

คำสั่งซื้อแบบ B2B โดยใช้ Managed Markets

Shopify Markets Pro ไม่รองรับคำสั่งซื้อแบบ B2B เมื่อคุณสร้างคำสั่งซื้อแบบ B2B ไปยังประเทศหรือภูมิภาคที่จัดการโดย Managed Markets คุณจะต้องเป็นผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนสำหรับคำสั่งซื้อเหล่านั้นด้วยตนเอง คำสั่งซื้อจะเปลี่ยนให้คุณเป็นผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนในขั้นตอนการชำระเงินโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถประมวลผลคำสั่งซื้อแบบ B2B เป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้

คำสั่งซื้อที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยใช้ Managed Markets

Shopify Markets Pro ไม่รองรับคำสั่งซื้อที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อคุณสร้างคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าเป็นศูนย์ไปยังประเทศหรือภูมิภาคที่จัดการโดย Managed Markets คุณจะต้องเป็นผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนสำหรับคำสั่งซื้อเหล่านั้นด้วยตนเอง ในขั้นตอนการชำระเงิน คำสั่งซื้อเหล่านี้จะมีร้านค้าเป็นผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี