การจัดรูปแบบวิธีแสดงสกุลเงินให้กับลูกค้าของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงผลสกุลเงินบนร้านค้าของคุณเพื่อให้ลูกค้าอ่านจำนวนเงินได้ง่ายขึ้นได้

ประเภทการจัดรูปแบบกสกุลเงิน

ตรวจสอบรูปแบบสกุลเงินต่อไปนี้ที่ใช้ในส่วนต่างๆ ของร้านค้าของคุณ

รูปแบบสกุลเงินทั้งสี่รูปแบบที่ร้านค้าของคุณใช้
ชื่อ ใช้ใน
HTML ที่มีสกุลเงิน ร้านค้าออนไลน์
HTML ที่ไม่มีสกุลเงิน ร้านค้าออนไลน์
อีเมลที่มีสกุลเงิน เทมเพลตการแจ้งเตือนและ Shopify Order Printer
อีเมลที่ไม่มีสินค้าคงคลัง เทมเพลตการแจ้งเตือนและ Shopify Order Printer

ตัวเลือกการจัดรูปแบบสกุลเงิน

คุณสามารถแสดงจํานวนสกุลเงินได้หลายวิธี

ตัวเลือกรูปแบบสำหรับจำนวนสกุลเงิน
รูปแบบเงิน ปัดเศษ ตัวอย่าง
{{ amount }} 1,134.65
{{ amount_no_decimals }} 1,135
{{ amount_with_comma_separator }} 1.134,65
{{ amount_no_decimals_with_comma_separator }} 1.135
{{ amount_with_apostrophe_separator }} 1'134.65
{{ amount_no_decimals_with_space_separator }} 1 135
{{ amount_with_space_separator }} 1 134,65
{{ amount_with_period_and_space_separator }} 1 134.65

เมื่อใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบ จะ amount_no_decimals ตัวคั่นหลัก (ที่ใช้กับการจัดกลุ่มหลัก) จากมาตรฐานที่กําหนดไว้ระหว่างประเทศของรหัสสกุลเงิน

หากตัวเลขทศนิยมคือ 50 หรือมากกว่า รูปแบบสกุลเงินที่ปัดเศษจะถูกปัดเศษขึ้น หากตัวเลขทศนิยมน้อยกว่า 50 รูปแบบสกุลเงินที่ปัดเศษจะถูกปัดเศษลง

เปลี่ยนการจัดรูปแบบสกุลเงินของคุณ

เปิดใช้รหัสสกุลเงินในการตั้งค่าธีมของคุณ

ธีมที่สร้างโดย Shopify จะช่วยให้คุณสามารถแสดงรหัสสกุลเงินพร้อมกับราคาในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > ธีม
  2. ถัดไปจากธีมที่คุณต้องการแก้ไข ให้คลิก "ปรับแต่ง"
  3. คลิกที่การตั้งค่าธีม
  4. คลิก “รูปแบบสกุลเงิน
  5. ในส่วนรหัสสกุลเงิน ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกแสดงรหัสสกุลเงิน
  6. คลิกบันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี