บัตรของขวัญ

มูลค่าและยอดคงเหลือของบัตรของขวัญจะกำหนดเป็นสกุลเงินของร้านค้าของคุณ แต่ลูกค้าจะซื้อและแลกใช้บัตรของขวัญนั้นด้วยสกุลเงินท้องถิ่นของพวกเขา

ระบบจะแปลงราคาบัตรของขวัญโดยการคูณจำนวนเงินในบัตรของขวัญตามอัตราการแปลงสกุลเงิน เนื่องจากมีการคิดค่าธรรมเนียมแล้ว จึงจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินกับการซื้อด้วยบัตรของขวัญ นอกจากนี้ กฎการปัดเศษยังไม่บังคับใช้กับบัตรของขวัญอีกด้วย

การแลกบัตรของขวัญ

หากสกุลเงินในประเทศของลูกค้าไม่เหมือนสกุลเงินของร้านค้าของคุณ ระบบจะแปลงสกุลเงินที่หน้าการชำระเงินเมื่อลูกค้าแลกใช้บัตรของขวัญ การแปลงสกุลเงินนี้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนขณะที่ทำการแลกใช้บัตรของขวัญ และไม่ใช่อัตราแลกเปลี่ยนขณะที่ทำการซื้อบัตรของขวัญ

ยอดคงเหลือของบัตรของขวัญ

ยอดคงเหลือในบัตรของขวัญจะใช้สกุลเงินของร้านค้าเสมอ ดังนั้น เมื่อลูกค้าตรวจสอบยอดคงเหลือในบัตรของขวัญของตน ระบบจะรายงานยอดโดยใช้สกุลเงินในร้านค้าของคุณ

การกำหนดราคาคงที่

หากคุณกำลังกำหนดราคาสินค้าเฉพาะรายการสำหรับแต่ละตลาด คุณไม่ควรที่จะกำหนดราคาเฉพาะสำหรับบัตรของขวัญของคุณ เนื่องจากยอดคงเหลือในบัตรของขวัญจะเป็นสกุลเงินเริ่มต้นของร้านค้าคุณเสมอ ดังนั้นการกำหนดราคาเฉพาะให้กับบัตรของขวัญจึงอาจทำให้คุณสูญเสียเงินได้

ตัวอย่าง

เช่น ร้านค้าคุณใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และคุณขายบัตรของขวัญมูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ ลูกค้าชาวยุโรปที่ใช้สกุลเงินยูโรซื้อบัตรของขวัญและชำระเงินด้วยสกุลเงินยูโร ต่อมาเมื่อลูกค้ารายนี้สร้างคำสั่งซื้อและชำระเงินด้วยบัตรของขวัญ ที่หน้าการชำระเงิน ยอดคงเหลือของบัตรของขวัญจะแปลงเป็นเงินยูโร แล้วระบบจะใช้ยอดนี้ในการชำระเงินของคำสั่งซื้อนั้น และระบบจะแปลงยอดเงินคงเหลือในบัตรของขวัญหลังจากการชำระเงินกลับเป็นดอลลาร์สหรัฐ ตามเดิม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี