แนวทางและข้อจำกัดในการขายเป็นสกุลเงินในพื้นที่

รายการข้อจำกัดและข้อยกเว้นต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการจำหน่ายสินค้าในสกุลเงินในพื้นที่:

  • การขายสินค้าในสกุลเงินในพื้นที่จะรองรับเฉพาะใน Adyen หรือ Shopify Payments เท่านั้น ทั้งนี้รวมถึง Apple Pay, Google Pay และ PayPal นอกเหนือจากวิธีการ Shopify Payments อื่นๆ คำสั่งซื้อที่สร้างโดยใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่นๆ จากภายนอกจะได้รับการประมวลผลตามสกุลเงินเริ่มต้นของร้านค้าคุณ
  • การปรับแต่งการกำหนดราคาบางอย่าง เช่น การตั้งราคาสินค้าและการปรับราคาเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละตลาด สามารถนำไปใช้กับแผนการสมัครสมาชิกทั้งหมดและไม่จำเป็นต้องใช้ Adyen หรือ Shopify Payments อย่างไรก็ตาม การแสดงราคาในสกุลเงินท้องถิ่นและการตั้ง อัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเองคุณจะต้องใช้ Shopify Payments
  • ระบบรองรับการขายสินค้าในสกุลเงินในพื้นที่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ และในสภาพแวดล้อมที่ไร้ขอบเขตโดยใช้ API หน้าร้าน Shopify POS รองรับสกุลเงินของร้านค้าของคุณเท่านั้น คุณไม่สามารถขายสินค้าในหลายสกุลเงินในช่องทางอื่นได้
  • หากคุณจะกำหนดระยะเวลาในการชําระเงินเพื่อเลื่อนการชําระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ซึ่งอยู่ในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินของร้านค้าคุณตามค่าเริ่มต้น คุณจะสามารถเก็บเงินได้ด้วยบัตรเครดิตหรือด้วยการทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่า “ชำระเงินแล้ว”
  • การแก้ไขคำสั่งซื้อที่สั่งในสกุลเงินต่างประเทศมีให้บริการเฉพาะร้านค้าบางร้านเท่านั้น หากคุณไม่มีสิทธิ์แก้ไขสินค้าที่มีการสั่งซื้อในสกุลเงินอื่นๆ คุณสามารถขอคืนเงินได้ จากนั้นจึงสร้างแบบร่างคำสั่งซื้อ และส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ในสกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้า
  • ธนาคารและผู้ออกบัตรเครดิตบางรายอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมระหว่างประเทศเพิ่มเติมจากลูกค้าของคุณในต่างประเทศ แม้จะมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตในสกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้าเหล่านี้อยู่แล้วก็ตาม ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะถูกกำหนดและเรียกเก็บโดยธนาคารของลูกค้าคุณ และจะไม่อยู่ในการควบคุมใดๆ ของ Shopify
  • คุณสามารถดูรายการได้เฉพาะในสกุลเงินของร้านค้าเท่านั้น
  • แอปแปลงสกุลเงินบางรายการใน Shopify App Store จะไม่สามารถใช้งานกับการขายสินค้าในสกุลเงินในพื้นที่ใน Shopify Payments ได้ แอปบางแอปอาจแสดงราคาในสกุลเงินที่ลูกค้าเลือก แต่สกุลเงินจะเปลี่ยนกลับไปเป็นสกุลเงินเริ่มต้นของร้านค้าในขั้นตอนการชำระเงิน ดังนั้นคุณควรเปิดใช้งานการเปลี่ยนเส้นทางอัตโนมัติหรือใช้แอป Geolocation โดย Shopify เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเรียกดูสินค้าในร้านค้าคุณในราคาท้องถิ่นของตนได้
  • ไม่รองรับวิธีการชำระเงินหลักจากภายนอก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เกตเวย์จําลองสำหรับทดสอบเพื่อจําลองการกำหนดราคาของคำสั่งซื้อระหว่างประเทศได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี